Doktorski študijski program: Management in poslovno pravo

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana in ALMA MATER EUROPAEA, ECM Maribor sta pripravili Skupni doktorski študijski program “Management in poslovno pravo”, ter ga decembra 2020 predložili v postopek akreditacije.

Aprila 2021 je bila imenovana Skupina strokovnjakov NAKVIS, ki bo presojala ali program izpolnjuje zahtevane standarde kakovosti.

 

          

Zakaj skupni doktorski program?

Pomembna značilnost skupnega študijskega programa je dopolnjevanje institucij in študijskih področij.

V skupnem študijskem programu »Management in poslovno pravo« bo izvajanje obveznih predmetov prevzela MLC Ljubljana, izvajanje individualnega raziskovalnega dela pa ALMA MATER EUROPAEA – Maribor. ALMA MATER je v svojih drugih doktorskih programih (5 programov) že globoko razvila znanstveno raziskovalno delo doktorskih študentov. Študenti tega programa »Management in poslovno pravo«, bodo sodelovali v raziskovalnih dejavnostih v okviru doktorskih programov na ALMA MATER (seminarji, delavnice, posvet, konference,….). To bo študentom skupnega doktorskega programa zagotovilo raziskovalno okolje za kakovostne in kritične znanstvene raziskave in razvoj.

Zakaj nov doktorski študijski program?

Temeljni cilji programa so nadgradnja študija prve in druge bolonjske stopnje managementa in poslovnega prava s študijem na znanstveno raziskovalni ravni in implementacija principov Bolonjskega procesa in Salzburških smernic razvoja doktorskih študijskih programov. Potreba izhaja iz specifičnosti, ki jo interdisciplinarnost ustvarja tako na metodološkem kot znanstveno raziskovalnem področju povezovanja obeh disciplin, managementa in poslovnega prava. Hiter razvoj vrednot poslovanja kot pravne urejenosti poslovnega okolja zahteva stalne razvojno raziskovalne aktivnosti.

Z doktorskim programom se ustvarja nadgradnja področij managementa in poslovnega prava, obogateno s področjem umetne inteligence, kar bo vzpodbujalo znanstveno raziskovalno delo in razvoj novih znanj, ki ga bodo doktoranti prenašali v znanstveno raziskovalno in v akademsko okolje tako doma kot v tujini. S tem se zasleduje tudi cilj internacionalizacije doktorskega študija, z namenom izmenjav dobrih praks in znanja iz ter v mednarodno okolje. Prav tako bodo doktoranti s svojim delom v poslovnih sistemih dvigali splošno poslovno kulturo po principu učeče se organizacije. S tem programom se zadovoljujejo potrebe po specialistih, ki znajo celovito analitično in sintetično raziskovati poslovne probleme z uporabo najnovejših dosežkov znanosti na področju managementa in poslovnega prava.

Cilj doktorskega programa je izkoristi akademski in raziskovalni potencial, ki izhaja iz povezovanja dveh visokošolskih institucij, MLC Ljubljana in ALMA MATER EUROPAEA. Obe omenjeni inštituciji z doktorskim programom Management in poslovno pravo, ki je edini interdisciplinarni program managementa in poslovnega prava v slovenskem prostoru omogoča doktorskim študentom znanstveno raziskovalno delo v okviru projektov obeh inštitucij. Doktorski program povezuje raziskovalce – nosilce predmetov, študente, poslovne partnerje in širšo vsebinsko povezano akademsko skupnost pri iskanju in reševanju raziskovalnih izzivov. Program je zasnovan  sodobno po zgledu podobnih mednarodnih programov in so pogosteje zastopani v zahodni in centralni Evropi. Program ima predvsem v drugem in tretjem letniku veliko aktivnosti, ki omogočajo raziskovalno razpravo in preverjanje pravilnosti rešitev tudi z udeležbo obeh institucij. Skupno izvajanje programa povečuje tako mentorski potencial programa in izbirnost predvsem v prvem letniku študija. Tak način dela razvija kakovost razprave o temah, potekih raziskav predvsem pa raziskovalnih zaključkih doktorskih tem. Skupno izvajanje študijskega programa odpira možnosti za razvijanje in širjenje interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti in internacionalnosti, kot je opredeljeno s temeljnimi cilji študijskega programa. Doktorski program tudi omogoča bogatejšo raziskovalno infrastrukturo, predvsem pa večji nabor poslovnih partnerjev, kjer bodo doktorandi raziskovalno delovali. Njegova prednost je individualna naravnanost študija in usmeritev k novim strateškim managerskim vrednotam.

MLC Fakulteta Ljubljana

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis