Knjižnica MLC Ljubljana

Knjižnica MLC Ljubljana je visokošolska knjižnica, ustanovljena aprila 2016. Namenjena je študentom in profesorjem MLC Ljubljane ter ostalim obiskovalcem knjižnice. Prostori knjižnice se nahajajo v 1. nadstropju.

Dejavnosti knjižnice:
Knjižnica izvaja in omogoča članom in uporabnikom naslednje osnovne storitve:
•    vpogled v knjižnične zbirke in njihovo uporabo,
•    uporabo lokalnega knjižničnega kataloga, vzajemnega kataloga in podatkovnih zbirk ter informacijskih virov,
•    dostop do javno dostopnih elektronskih virov in njihovo uporabo,
•    posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
•    izposojo knjižničnega gradiva na dom in za uporabo v knjižnici,
•    pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
•    usposabljanje za uporabo knjižnice,
•    seznanjanje z novostmi v knjižnici,
•    rezerviranje knjižničnega gradiva,
•    uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
•    dostop do svetovnega spleta,
•    vodenje bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS (samo za zaposlene na MLC Ljubljana).


Knjižnično gradivo:
Zbirka knjižničnega gradiva se dopolnjuje in zajema knjige, revije, diplomska dela. Gradivo ni v prostem pristopu, za izposojo skrbi bibliotekarka. Pri iskanju si pomagate z spletnim katalogom COBISS/OPAC.  

Vpis in izposoja:
Vsak študent fakultete bo avtomatično vpisan v knjižnico. Gradivo se izposoja na podlagi študentske izkaznice ali osebnega dokumenta. Izposoja na dom traja 14 dni z možnostjo enkratnega podaljšanja.

Delovni čas knjižnice:
Od ponedeljka do petka od 15 - 17h oz. po predhodni najavi.

Bibliotekarka: Saša Đorđević
e-mail: knjiznica@mlcljubljana.com


Dostop do spletnih informacijskih virov:
Spletni katalog COBISS/OPAC: www.cobiss.si    
Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije
Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS) omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.
Državni zbor Republike Slovenije  
Poročevalec državnega zbora  
Uradni list Republike Slovenije
Sodstvo Republike Slovenije (sodna praksa)
Ustavno sodišče Republike Slovenije  
EUR Lex - Dostop do zakonodaje Evropske unije
CVRIA Podatkovna zbirka Sodišča Evropske unije


Dostop do preostalih spletnih informacijskih virov je študentom MLC Ljubljana omogočen z brezplačnim članstvom v Nacionalni in univerzitetni knjižnici.


V prostorih knjižnice/čitalnice ter na spletnem portalu pa je študentom MLC Ljubljana omogočen brezplačen dostop tudi do portalov založbe Verlag Dashöfer

  • Davki in računovodstvo
  • Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve
  • Vzorci pogodb
  • Poslovanje s tujino
  • Minimalna pravna ureditev