Spoštovani študenti, sodelavci in partnerji fakultete MLC Ljubljana!

Z veseljem se zahvaljujem vsem cenjenim članom akademske skupnosti fakultete, za sodelovanje pri vzpostavljanju in razvijanju fakultete MLC Ljubljana. S sodelovanjem vseh vas se fakulteta razvija v moderno akademsko institucijo, z jasno opredeljenim poslanstvom in vizijo ter realno opredeljeno strategijo. Sodobnost in drugačnost fakulteta uresničuje s konceptom študija za prihodnost. To pomeni, da se študijski programi oblikujejo z vsebinami, ki bodo oblikovale poslovno okolje v prihodnosti. Ideja se uresničuje s študijem, ki je izrazito usmerjen v prakso. Uvaja vsebine, ki diplomantom dajejo uporabna znanja in veščine, ki jih cenijo in iščejo podjetniki s pogledom v prihodnost. Usmeritve se uresničujejo s predmetnimi vsebinami profesionalnega razvoja in prakse. Praksa se izvaja predvsem za delovna mesta za katera se študenti prvenstveno izobražujejo. Fakulteta že sedaj uspešno izvaja prakso na učnem  poslovnem informacijskem sistemu SAP. SAP izobraževanje je s tem  pomemben dejavnik večanja zaposljivosti naših diplomantov.

Komu želimo omogočiti zanimiv študij na naši fakulteti? Vsem, ki nadaljujejo študij po opravljenem srednješolskem izobraževanju in vsem, ki so že v poslu in bi želeli pridobiti znanja za uspešnejše podjetništvo ali širiti področja možne zaposljivosti.  

Kako naredimo študij zanimiv? Študij na MLC Ljubljana je zanimiv, ker predavatelji podajajo snov, ki jo sodobna podjetja dnevno potrebujejo in rešujejo. Sestavni del študija so ekskurzije v podjetja, predavanja gostov iz podjetij in seveda obiski konferenc in študentskih srečanj.

Zanimivost študija posebej oblikujejo naši poslovni partnerji, ki se lahko pohvalijo z različnimi nadpovprečnimi poslovnimi dosežki ali zmagami. Z njimi se oblikuje tisti bazen znanja kjer se vrstijo odlični študijski primeri in iz katerega gradimo ugled fakultete in črpamo standarde kakovosti. Vsak od partnerjev bo s svojim prispevkom pomembno bogatil zalogo znanja in razpoznavnost naše akademske skupnosti. Naša naloga pa je, da bo delovanje te povezave vsakemu udeležencu dajalo take rezultate, ki bodo razpoznavni v merljivih sinergijskih učinkih partnerstva in v zunanjem poslovnem okolju.

Spoštovani, na MLC Ljubljana je ključni kriterij kakovosti zaposljivost diplomantov. Zato se vsem, ki sodelujete pri razvijanju študija za zaposljivost diplomantov, iskreno zahvaljujem!


 

 

red. prof. dr. Srečko Devjak

 

Dekan

MLC Ljubljana