Fakulteta MLC Ljubljana je ustanovljena z namenom, da na področju poslovnih in pravnih ved organizira sodoben študij, ki je v prakso usmerjen in daje študentom znanja ter veščine za uspešno poslovno prihodnost. To pomeni, da se bodo podjetja, ki se vidijo v prihodnosti na konkurenčnih trgih, zanimala za kadre s tako izbranimi poslovnimi in pravnimi znanji ter veščinami. S tem želi MLC Ljubljana popestriti visokošolsko študijsko ponudbo v Sloveniji in regiji, saj ponuja edina tovrstni študij managementa in prava, čeprav so v tujini podobni  študiji že zelo uveljavljeni. 

MLC Ljubljana  raziskuje interdisciplinarno področje managementa in poslovnega prava in njuno povezanost v poslovnem okolju. Zavedati se je treba pomembnosti interakcije teh področij pri poslovnem odločanju. Odločitve managementa namreč morajo biti vedno pravno urejene, da ne vodijo do neželenih posledic. Posledično so  pravno odločitve managerjev lahko preveč drzne ali pa – nasprotno – zaradi nepoznavanja prava premalo smele. Prav tako, po drugi strani, pravniki premalo poznajo vsebino in naravo managementa ter težko presojajo in upoštevajo njegove značilnosti.

Zaradi potrebe po povezovanju obeh področij se je razvilo raziskovanje ter izobraževanje managementa in prava v smiselni povezanosti. 

Študij je namenjen predvsem tistim, ki želijo in hočejo delovati kot managerji podjetij in drugih organizacij ali delovati v njih kot managerji poslovnih enot, poslovnih funkcij in projektov pa tudi manjših organizacijskih enot. Prav tako je namenjen specialistom, ki podpirajo delo managerjev, kot so: planerji, sodelavci kontrolinga, riziko managerji, organizatorji itn. Namenjen je, zlasti na drugi stopnji kot magistrski, ter na tretji stopnji kot doktorski študij, tudi pravnikom, ki veliko sodelujejo z managerji, npr. v pravnih oddelkih, in vodjem v raznih pravnih organizacijah. 

Na opisani osnovi je MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana utemeljila svoje poslanstvo ter postavila vizijo in temeljne cilje. Za njihovo uresničitev je oblikovala strategijo. Z vrednotami, ki jih je poudarila, pa je pokazala način doseganja postavljenih ciljev.