Ker tri zvezdice pomenijo:

  • Povezovanje – ker je študij organiziran v majhnih skupinah, kjer študenti tvorijo homogeno celoto in se zavedajo, da je povezovanje ključ do uspeha tako v študijskem kot v poslovnem okolju
  • Odličnost – ker študiramo management in pravo po modelu najodličnejših univerz in poslovnih šol, in kjer bo odličnost vrednotena kot optimizacija delovanja v pravnem okviru poslovnega okolja
  • Uspešnost – je rezultat povezovanja in odličnosti po modelu partnerstva za znanje, (študenti, predavatelji, visokošolske institucije, poslovni partnerji, skupnosti in združenja) merjena skozi uspehe posameznikov in vseh skupaj ter ustvarjenih sinergijskih učinkov