Osnovni podatki

Matična številka
6423183000
Davčna številka
71291962
Transakcijski račun
SI56 0313 4100 0456 725 SKB d.d.
Firma
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Skrajšana firma
MLC Ljubljana
Poslovni naslov
Tržaška 207, 1000 Ljubljana
Dekan
red. prof. dr. Srečko Devjak
E-mail
info@mlcljubljana.com