Partnerstvo MLC Ljubljana  bo svoje dejavnosti usmerjalo k doseganju naslednjih ciljev:

  • vsebinskemu bogatenju študija managementa in prava na različnih poslovnih področjih, z namenom okrepiti zanimivost ter konkurenčnost študija in s tem zaposljivost diplomantov v domačem in mednarodnem okolju,
  • razvoj mednarodne konkurenčnosti partnerstva, z vključevanjem novih partnerjev in inovativnega delovanja,
  • uresničevanju partnerstva pri  projektih, ki bodo podpirala tovrstna mreženja v domačem,  evropskem in širšem mednarodnem prostoru,
  • dvigu kakovosti posameznikov in partnerstva kot celote na ključnih področjih delovanja.