V predhodnem obdobju sta ustanovitelja vzpostavila mrežo, ki omogoča ustanovitev in delovanje fakultete v začetnem obdobju.

V okviru mreže so ustanovitelji podpisali različne dokumente, ki izkazujejo interes partnerjev za ustanovitev  in delovanje fakultete.  Med temi dokumenti so:

 • Pisma o nameri o sodelovanju na znanstveoraziskovalnem in študijskem področju:
 • B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. Ljubljana
 • Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana
 • Inštitut za lesarstvo in trajnostni razvoj d.o.o.  »ILTRA« d.o.o. Ljubljana
 • IPB Instituto Politécnico de Bragança, Braganca, Portugal
 • University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences (FON)
 • SWISSQUANT  group AG  Zürich (Swissquqnt)
 • University of St.Gallen Institute for Operations Research and Computational Finance, St.Gallen Switrerland (ior/cf-HSG),
 • Pisma o nameri za skupno sodelovanje:
 • Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
 • Slovenska gospodarska zveza(Slowenischer Wirtschaftsverband) Spengergasse 8 , A-9020 Klagenfurt/Celovec – pismo o nameri
 • SVIMAP NETWORK, Via Botatazzi 70, 80128 Napoli – pismo o nameri
 • Udruženje za javnu upravu Srbije, Ada Ciganlija 5 , Beograd – pismo o nameri
 • Mestna občina Ljubljana

Oba ustanovitelja sta v svojem delovanju pripravljala in izvajala različne projekte in s tem oblikovala svojo partnersko mrežo, kjer je posebej treba izpostaviti slovenska inštituta:

 • IJS Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana in
 • Inštitut za lesarstvo in trajnostni razvoj d.o.o.  »ILTRA« d.o.o. Ljubljana

Podpisovanje sporazumov o partnerstvu, kot osnovi za izvajanje študijskih in drugih  aktivnosti,  so v teku  in pomenijo konkretizacijo načrtov, ki jih je fakulteta pripravila v fazi ustanavljanja.