Fakulteta bo uresničevala dejavnosti partnerstva na naslednjih področjih:

  • Širjenje znanja in izkušenj v partnerstvu, predstavljanje dosežkov zmagovalcev.
  • Profesionalni razvoj študentov managementa in prava ter s tem povezane dejavnosti študijskega procesa. Predvidene oblike sodelovanja: predavanja strokovnjakov iz podjetniške prakse, študijske ekskurzije, praktično usposabljanje v obliki študentske prakse ali izobraževalnih seminarjev.
  • Oblikovanje  študija managementa in prava na način, ki bo dostopen partnerjem s ciljem, da se dvigne njihova konkurenčnost in poveča pretok znanja med vsemi partnerji.
  • Razvoj svetovalnih dejavnosti, ki bo omogočal upoštevanje sodobne poslovne prakse v okviru minimiziranih poslovnih tveganj.
  • Sodelovanja partnerjev  pri njihovem uveljavljanju ter promociji v domačem in mednarodnem okolju.
  • Razvijanju raziskovalne, inovacijske in svetovalne dejavnosti v okviru partnerstva in vključevanjem v mednarodne inovacijske procese.
  • Organiziranje in sodelovanje pri prireditvah, študijskih programih, študijskih srečanjih ter pri drugih oblikah sodelovanja, ki bodo prispevale k uspešnosti delovanja partnerjev.