PARTNERSTVA

  • Želim biti član skupine zmagovalcev.
  • Ker iščem kadre, ki se zavedajo, da je pomembna poslovna priložnost, ki jo je treba znati uresničiti.
  • Ker akademsko skupnost sooblikuje skupina pravnih (odvetnikov, sodnikov) in poslovnih (članov uprav, svetovalcev, direktorjev, …) strokovnjakov iz mednarodnega okolja.
  • Ker bom svojo poslovno izkušnjo delil z drugimi in tako tudi sam pridobival izkušnje.
  • Ker bodo moji zaposleni lahko spoznali prakso v drugih poslovnih sistemih.
  • Ker bom član skupnosti, ki išče znanje in poslovno prakso tako v regionalnem kot globalnem mednarodnem okolju.
  • Ker bomo gradili »Bazo znanja«, in jo po sodobni poti posredovali vsem članom skupine: izobraževalne igrice, socialna omrežja, …
  • Konkurirali bomo na projektih EU, ki bodo pomembno prispevali k razvoju partnerske mreže in posameznikov.
  • Ustvarjali bomo možnosti mreženja in širjenja partnerstva na tuje trge ter znanstveno-raziskovalna okolja.