PODJETNIŠTVO

DATUM NASLOV ORGANIZATORJI IZVAJACLI VSEBINA
6.3. in 8.3. / 20.3. in 22.3. / 3.4. in 5.4. Osnove spletnega marketinga od A do Ž MLC Ljubljana as. Jernej Šilak Spletni marketing
Četrtek, 17. marec 2016 ob 16. uri Sklad obrtnikov in podjetnikov Slovenije MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič Vesna Cetinski Sklad obrtnikov in podjetnikov Slovenije; 60 let skrbi za pokojnine, odprt tudi za druge vlagatelje
Četrtek, 28. januar 2016 ob 16. uri KAKO MED KANDIDATI ISKATI DELAVCA Z NAJVEČJIM POTENCIALOM MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič Sabina Vlašić KAKO MED KANDIDATI ISKATI DELAVCA Z NAJVEČJIM POTENCIALOM
Četrtek, 12. november 2015 ob 16. uri Brezplačni seminar: OSNOVE SPLETNENGA MARKETINGA MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič Jernej Šilak Vodenje spletnega marketinga
Četrtek, 12. 2. 2015 PRAVNE ZANIMIVOSTI NA PODROČJU POKOJNINSKO- INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA TER BOLNIŠKE ODSOTNOSTI MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič dr. Andraž Rangus, MDDZS in mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS Novosti na področju plačevanja prispevkov...
Torek 10. 3. 2015 PODJETNIŠTVO V SPLETNEM OKOLJU – PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI, KI JIH NE SMEMO IGNORIRATI! MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič mag. Gregor Zebič, direktor podjetja PROGMBH d.o.o. Splošno o premikanju poslovanja...
Četrtek, 19. 3. 2015 LET THE BEST (WO)MAN DECIDE! ENAKOST SPOLOV OZ. POLOŽAJ ŽENSK PRI VODENJU MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ - SITUACIJI V SLOVENIJI IN ZDA MLC Ljubljana, PRUDENTIA: Inštitut za gospodarsko pravo in človekove pravice in U.S. Embassy Ljubljana prof. dr. Jennifer Miller, University of Southern California, ZDA doc. dr. Lea Prijon, Fakulteta za uporabne družbene študije prof. dr. Marko Novak, Evropska pravna fakulteta in MLC Ljubljana Enakost spolov oz. položaj žensk pri vodenju malih in srednjih podjetij
Petek, 20. 3. 2015 LET THE BEST (WO)MAN DECIDE! ENAKOST SPOLOV OZ. POLOŽAJ ŽENSK PRI VODENJU MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ - PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE MLC Ljubljana, PRUDENTIA: Inštitut za gospodarsko pravo in človekove pravice in U.S. Embassy Ljubljana prof. dr. Jennifer Miller, University of Southern California, ZDA doc. dr. Lea Prijon, Fakulteta za uporabne družbene študije prof. dr. Marko Novak, Evropska pravna fakulteta in MLC Ljubljana Enakost spolov oz. položaj žensk pri vodenju malih in srednjih podjetij...
Torek 14. 4. 2015 STEČAJI IN PRISILNE PORAVNAVE – KAKO REAGIRATI IN KAKO ZMANJŠATI TVEGANJE MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič Miha Schnabl, univ. dipl. pravnik Poznate najpomembnejše rešitve v zvezi...
Četrtek, 8. 10. 2015 ob 16. uri VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ – KAKO DO NEPOVRATNIH IN POVRATNIH SREDSTEV ZA VAŠE PROJEKTE? MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič mag. Magdalena Lavre, direktorica podjetja Hiša 42 Načrtujete investicijo, razvijate nove ...
Oktober 2015 - junij 2016 PODJETNIŠKI SEMINAR ZA MLADE RAZISKOVALCE MLC Ljubljana mag. Nina Scorteganga Kavčnik in dr. Viktor Vračar Seznaniti mlade raziskovalce kako se pripraviti ...

ŠOLSTVO

DATUM NASLOV ORGANIZATORJI IZVAJACLI VSEBINA
Ponedeljek, 23. 3. 2015 PEDAGOŠKI IN PRAVNI POGLED NA DELO Z UČENCI S ČUSTVENIMI, VEDENJSKIMI IN SOCIALNIMI TEŽAVAMI V ŠOLI Pedagoška fakulteta UL in MLC Ljubljana Po programu Otroci s čustvenimi, z vedenjskimi in s socialnimi težavami v šoli...
Torek, 24. 3. 2015 PEDAGOŠKI IN PRAVNI VIDIK SPODBUJANJA DOSEŽKOV UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI Pedagoška fakulteta UL in MLC Ljubljana Po programu Seminar je namenjen učiteljem...
Sreda, 25. 3. 2015 PRAVO IN MANAGEMENT V VLOGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Pedagoška fakulteta UL in MLC Ljubljana Po programu Ravnatelj se danes pri vodenju vrtca, šole...