O visokošolskem strokovnem študijskem programu I. stopnje – Management in pravo (VS)

Temeljni cilj programa

Cilji študijskega programa prve stopnje so usposobiti študente za različna področja dela nižjega in srednjega managementa v gospodarskih in drugih družbah. Študijski proces je organiziran tako, da motivira študente, ki so uspešno končali srednješolsko izobraževanje, in tudi tiste, ki jim ni uspelo končati visokošolskega izobraževanja. Študentje pridobijo osnovna interdisciplinarna znanja korporacijskega prava in managementa v podjetništvu. Diplomanti bodo obvladali dela z nalogami pri upravljanju sodobnih informacijsko podprtih poslovnih funkcij srednjih in majhnih podjetij: nabava, proizvodnja, prodaja, kadri na delokrogih planerjev in analitikov. Diplomanti bodo lahko opravljali dela malega pravnika v podjetjih (pripravljanje internih aktov) ali v odvetništvu in notarstvu.

Objavljamo Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program Management in pravo VS za študijsko leto 2017/18

 

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (KT): 180

Strokovni naslov: diplomirani poslovni pravnik (VS) /diplomirana poslovna pravnica (VS)

Kraj izvajanja študija: Ljubljana

Število vpisnih mest: Fakulteta  vpisuje v vsak letnik študija po 50 študentov.

 Način študija:

  • redni študij: program bo izveden  v polnem obsegu predavanj, seminarjev, vaj in praktičnega usposabljanja  in
  • izredni študij: program bo izveden v polnem obsegu predavanj ter skrajšanem  obsegu seminarjev, vaj in praktičnega usposabljanja.