Iz strukture je razvidno, da bosta v študijskem programu uravnoteženo zastopani obe temeljni disciplini programa, management in pravo. Prav tako je pomembno, da je področju prakse namenjena skoraj petina obsega študentove obremenitve.

Praksa, podprta s predmetom Osebni razvojni načrt (PDP – Personal Development Plan), je namensko načrtovan program pridobivanja kompetenc in veščin, posebej pomembnih za optimiranje zaposlitvenih možnosti diplomantov.

Praksa poteka v obliki ekskurzij in predavanj strokovnjakov iz prakse v vseh treh letnikih – kot
(1) opazovalna praksa
(seznanjanje, spoznavanje in raziskovanje);
(2) praktično usposabljanje za delovna mesta v poslovnih funkcijah v e-učnem okolju
in
(3) praksa v partnerskih podjetjih in institucijah.

Opazovalna praksa:

Opazovanje izvajanja upravljavskih funkcij v podjetjih, za primere:
  • pomembnih: dogodkov, projektov, procesov,
  • izvajanja nalog uprav v normalnem delovanju podjetja,
  • načinov vključevanja ekspertov za posebej zahtevne naloge.

Opazovalna praksa pomeni: seznanjanje z načini uporabe doktrin managementa in prava v praksi
  • vsebine in oblike dela vodstvenih delavcev ter strokovnih služb podjetij v zasebnem ali javnem sektorju, strokovnih službah odvetniških pisarn, notarskih službah ter državne uprave.


Opazovalna praksa se izvaja po fazah: opazovanje (odkrivanje in beleženje vsebin), spoznavanje (spoznavanje delovanja in tipičnih lastnosti), izboljšave (izboljšave pri izvajanju funkcij managementa).

Izvajanje opazovalne prakse: ekskurzije, gostujoči predavatelji, študije primerov (zapisanih), strokovnjaki iz prakse.

Vsaka oblika se izvede v treh fazah: pred dogodkom (ekskurzija, predavanje,...), izvedbi dogodka, ugotovitve (spoznanja, evalvacije,...)

Laboratorijska praksa

Interna praksa v računalniških laboratorijih, povezana z opazovanjem v podjetjih – opazovalna praksa. Spoznavanje izvajanja funkcij managementa v virtualnem okolju, z e–podporo poslovnih funkcij na način, kot se izvaja v poslovnih sistemih, ki uporabljajo razširjene računalniške aplikacije. Uporabljene bodo programske rešitve, ki so razširjene (v svetu), ter jih uporabljajo podjetja, ki bodo sprejemala študente na praktično usposabljanje v 3. letniku.

Delo bo potekalo v timih, kjer vsak tim izvaja svoje naloge v okviru temeljne poslovne funkcije (nabava, prodaja, proizvodnja, kadri, finance, računovodstvo, ...). Delo poteka v računalniškem okolju. Pri vsaki poslovni funkciji študenti izvedejo upravljavske funkcije: predvsem načrt, izvedba in analiza. Vodenje ljudi se izvede kot vodenje timov.

Timi opredelijo ključne faze upravljavsko- informacijskih procesov, pripravo pravnih dokumentov (gospodarsko in delovno-socialno).

Za te namene bo uporabljena programska oprema svetovno znane nemške računalniške družbe SAP, ki jo pri nas uporablja preko 120 (predvsem večjih) poslovnih sistemov.

Uspešni študenti pridobijo certifikat o osnovnem usposabljanju za SAP, ki ga izda SAP Slovenija in MLC Ljubljana. Dokument poleg » Dilome MLC« pomeni delodajalcu informacijo o znanju in dodatnih kompetencah diplomanta.

SAP praksa
Več o SAP

Praksa v podjetju

Praksa v podjetju je praktično usposabljanje za delovna mesta, ki so primerna izobrazbeni ravni diplomantov tega študijskega programa.

Praksa v podjetju poteka praviloma v tistih podjetjih, s katerimi fakulteta sklene ustrezne pisne dogovore.

Praksa je v dogovoru s podjetjem ustrezno opredeljena in organizirana.

Praktično usposabljanje je lahko povezano z diplomskim delom.