Individualna obravnava pomeni , da se obseg predpisanih študijskih obveznosti študenta določa po upoštevanju predhodnega izobraževanja in neformalno pridobljenih izkušenj in kompetenc. Temu ustrezno se zniža cena študija.

Obseg predhodno pridobljenih znanj in kompetenc se v programu »Management in pravo VS« izrazi s priznavanjem izpitov in drugih študijskih obveznostmi. Preostale obveznosti iz programa se zberejo v individualnem študijskem načrtu študenta (ISN). Delež izračunane (znižane) šolnine za študenta v celotni šolnini je enak deležu obveznosti ISN v celotnem programu. Šolnina se torej zniža za delež priznanih obveznosti iz programa.