Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali mora naročnik za javna naročila pod mejnimi vrednostmi za uporabo zakona (t. im. evidenčna naročila) sprejeti svoja interna pravila za njihovo oddajo ?

DA
NE
Da
Ne
Da, če gre za naročila v vrednosti 3.000 EUR ali več (brez DDV).

2. Kje se lahko informiramo o tem, kdo so javni naročniki?

DA
NE
Informativni seznam naročnikov, ki je priloga Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti
Širša javnost

3. Od kdaj teče minimalni rok za prejem ponudb v odprtem postopku?

DA
NE
Od datuma objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil
Od datuma seznanitve gospodarskega subjekta o objavi obvestila o javnem naročilu
Od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu

4. Ali je ocenjena vrednost naročila podatek, ki ga naročnik mora objaviti v obvestilu o javnem naročilu?

DA
NE
Da
Ne

5. Kaj v javnem naročanju pomeni načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki?

DA
NE
Da javno naročilo ne sme omejevati konkurence med ponudniki.
Da javno naročilo ne sme na nikakršen način omejevati konkurence med ponudniki.
Da javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Če ponudnik ponudbo označi kot poslovno skrivnost, vendar niti v ponudbi niti na vpogledu ne predloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, naročnik zahtevanega podatka ne sme zakriti.

DA
NE
Drži
Ne drži

2. Kaj od spodaj navedenega ni vsebina odločitve o oddaji javnega naročila

DA
NE
Cena iz ponudbe izbranega ponudnika
Razlogi za zavrnitev neizbrane ponudbe
Navedba roka, v katerem lahko ponudnik zahteva vpogled v izbrano ponudbo
Navedba roka, v katerem je mogoče vložiti zahtevek za revizijo

3. V primeru, da ponudnik v zahtevi za vpogled ne izrazi suma kršitve zakonodaje, mu naročnik vpogleda ni dolžan omogočiti po določilih ZJN-3.

DA
NE
Drži
Ne drži

4. Kakšen je rok za prejem ponudb v odprtemu postopku (šteto od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu)?

DA
NE
15 dni
25 dni
30 dni
35 dni

5. Kakšen je nov rok za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila po razveljavitvi prejšnje odločitve o oddaji naročila:

DA
NE
30 dni
60 dni
90 dni

3. Pravno varstvo

1. O zahtevku za revizijo, ki se financira iz sredstev EU:

DA
NE
Državna revizijska komisija odloča v roku 8 delovnih dni
Državna revizijska komisija odloča prednostno
Državna revizijska komisija roka za odločitev 15 delovnih dni ne sme podaljšati

2. Zoper katere odločitve naročnika lahko vlagatelj zahtevka za revizijo vloži pritožbo (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o stroških v predrevizijskem postopku

3. Če zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse v ustrezni višini, ga mora naročnik zavrniti kot neutemeljenega.

DA
NE
Drži
Ne drži

4. Revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo se začne na podlagi revizijskega zahtevka oz. (v primeru hujših kršitev) po uradni dolžnosti.

DA
NE
Drži
Ne drži

5. Kakšen je v odprtem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila?

DA
NE
3 delovni dnevi
8 delovnih dni
15 dni
15 delovnih dni

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.