Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali mora naročnik v javnem razpisu z objavo zahtevati bančne garancije?

DA
NE
Bančne garancije so zaradi večje finančne varnosti naročnika obvezna vsebina javnega razpisa.
Bančne garancije so obvezne samo pri javnih naročilih z vrednostjo nad 100.000 EUR.
Veljavna zakonodaja ne predpisuje obveznih finančnih zavarovanj. Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

2. Naročnik v primeru odločitve o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema objavi:

DA
NE
Obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema
Obvestilo o javnem naročilu
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

3. Katere trditve veljajo v zvezi z razdelitvijo javnega naročila na sklope (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Naročnik mora javno naročilo razdeliti na sklope, če predmet naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila.
Naročnik mora določiti, ali se lahko ponudbe predložijo za en sklop, za več sklopov ali vse sklope.
Pri razdelitvi na sklope je lahko dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom tudi manjša, kot bi bila sicer.

4. Katere dejavnosti spadajo na infrastrukturno področje javnega naročanja (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Voda
Energetika
Transport
Poštne storitve

5. Mejne vrednosti za objave obvestil v zvezi z javnimi naročili v Uradnem listu Evropske unije se za Republiko Slovenijo:

DA
NE
Določijo z zakonom in se do naslednje spremembe zakona ne spremenijo.
Določijo z izvedbeno uredbo Evropske komisije in se spremenijo vsaki dve leti.
So nespremenjene od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Naročnik je prejel tri ponudbe. Izbral je najugodnejšo, medtem je preostali dve ponudbi označil kot nedopustni. Tretjeuvrščeni ponudnik:

DA
NE
Lahko zahteva vpogled v obe ugodnejši ponudbi
Lahko zahteva vpogled samo v dopustno ponudbo, tj. najugodnejšo ponudbo
Ne more zahtevati vpogleda

2. V odprtem postopku nobena od dveh prispelih ponudb ni dopustna, zato se naročnik odloči, da bo izvedel konkurenčni postopek s pogajanji brez objave obvestila o javnem naročilu. Ali lahko naročnik k pogajanjem poleg ponudnikov, ki sta oddala ponudbo, povabi še tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev iz odprtega postopka?

DA
NE
Po praksi Državne revizijske komisije k pogajanjem ni dopustno povabiti ponudnika, ki ni sodeloval v neuspelem odprtem postopku.
Naročnik lahko k pogajanjem povabi tudi tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev.
Naročnik lahko k pogajanjem povabi tudi tretjega ponudnika, če je njegova ponudba najugodnejša.

3. Izberi pravilno kronološko razvrstitev dogodkov.

DA
NE
Zbiranje ponudb, odpiranje ponudb, razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb, oddaja javnega naročila ali zavrnitev vseh ponudb.
Odpiranje ponudb, zbiranje ponudb, razvrščanje ponudb, oddaja javnega naročila, pregledovanje in ocenjevanje ponudb.

4. Kakšen je nov rok za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila po razveljavitvi prejšnje odločitve o oddaji naročila:

DA
NE
30 dni
60 dni
90 dni

5. V kolikor naročnik v odločitvi o oddaji naročila splošno zapiše, da je posamezna ponudba nedopustna, ker ni skladna z naročnikovimi razpisnimi zahtevami, na kakšen način lahko tak ponudnik učinkovito zavaruje svoj pravni položaj v postopku javnega naročanja:

DA
NE
Odločitev o oddaji naročila v zadostni meri opredeljuje razloge za zavrnitev takšne ponudbe, zato ponudnik nima sredstev za zavarovanje svojega pravnega položaja
Z vložitvijo zahteve za dodatno obrazložitev
Z vložitvijo zahtevka za revizijo

3. Pravno varstvo

1. Kakšen je v odprtem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila?

DA
NE
3 delovni dnevi
8 delovnih dni
15 dni
15 delovnih dni

2. Kaj mora biti v zahtevku za revizijo navedeno (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Očitane kršitve.
Dejstva z dokazi, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Predlagana sankcija.

3. Zoper katere odločitve naročnika lahko vlagatelj zahtevka za revizijo vloži pritožbo (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o stroških v predrevizijskem postopku

4. Revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo se začne na podlagi revizijskega zahtevka oz. (v primeru hujših kršitev) po uradni dolžnosti.

DA
NE
Drži
Ne drži

5. Kdaj mora vlagatelj plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo?

DA
NE
po pozivu Državne revizijske komisije
ob vložitvi zahtevka za revizijo
v roku 3 dni od odločitve o zahtevku za revizijo

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.