Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali drži, da skladno s socialno klavzulo pogodba preneha veljati, če izvajalec ali njegov podizvajalec krši delovno, okolijsko ali socialno zakonodajo?

DA
NE
Da
Ne

2. Če je ocenjena vrednost gradnje 1.000.000 EUR brez DDV in naročnik izbere odprti postopek, kje mora objaviti obvestilo o javnem naročilu?

DA
NE
Samo na portalu javnih naročil
Na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU
Samo v Uradnem listu EU

3. Inovacija pomeni (možnih je več pravilnih odgovorov):

DA
NE
Naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki obstajajo na trgu
Uvedbo novega blaga, storitev ali postopkov
Uvedbo znatno izboljšanega blaga, storitev ali postopkov

4. V Sloveniji način vključevanja okoljskih zahtev v postopek javnega naročanja ureja:

DA
NE
Uredba o zelenem javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju
Direktiva 2014/24/EU

5. Kateri postopek je najbolj tipičen postopek javnega naročanja?

DA
NE
Konkurenčni postopek s pogajanji
Odprti postopek
Omejeni postopek
Konkurenčni dialog

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. V primeru, da ponudnik v zahtevi za vpogled ne izrazi suma kršitve zakonodaje, mu naročnik vpogleda ni dolžan omogočiti po določilih ZJN-3.

DA
NE
Drži
Ne drži

2. Kakšen je nov rok za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila po razveljavitvi prejšnje odločitve o oddaji naročila:

DA
NE
30 dni
60 dni
90 dni

3. Kako se odpravljajo računske napake v ponudbi?

DA
NE
Naročnik ponudnika opozori na računsko napako in ga pozove k predložitvi soglasja, ki naj vključuje pravilni končni ponudbeni znesek
Naročnik izračuna pravilno vrednost in ponudnika pozove k predložitvi soglasja k že izračunanemu končnemu ponudbenemu znesku
Naročnik pošlje ponudbeni predračun in ponudnika pozove k predložitvi pravilnega izračuna.

4. Katerega poziva naročnika ZJN-3 ne omogoča?

DA
NE
Poziv k dopolnitvi ponudbe
Poziv k spremembi ponudbe
Poziv k umiku ponudbe
Poziv k pojasnilu ponudbe

5. V kolikor naročnik v odločitvi o oddaji naročila splošno zapiše, da je posamezna ponudba nedopustna, ker ni skladna z naročnikovimi razpisnimi zahtevami, na kakšen način lahko tak ponudnik učinkovito zavaruje svoj pravni položaj v postopku javnega naročanja:

DA
NE
Odločitev o oddaji naročila v zadostni meri opredeljuje razloge za zavrnitev takšne ponudbe, zato ponudnik nima sredstev za zavarovanje svojega pravnega položaja
Z vložitvijo zahteve za dodatno obrazložitev
Z vložitvijo zahtevka za revizijo

3. Pravno varstvo

1. Kakšen je v odprtem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila?

DA
NE
3 delovni dnevi
8 delovnih dni
15 dni
15 delovnih dni

2. Kaj je tako imenovani molk naročnika v postopku pravnega varstva javnega naročanja?

DA
NE
Kadar naročnik ne potrdi prejema zahtevka za revizijo.
Kadar vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 delovnih dnevih od dneva, ko je naročnik prejel popoln zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika.
Kadar naročnik preneha komunicirati z Državno revizijsko komisijo.

3. Kdaj mora vlagatelj plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo?

DA
NE
po pozivu Državne revizijske komisije
ob vložitvi zahtevka za revizijo
v roku 3 dni od odločitve o zahtevku za revizijo

4. Revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo se začne na podlagi revizijskega zahtevka oz. (v primeru hujših kršitev) po uradni dolžnosti.

DA
NE
Drži
Ne drži

5. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.