Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali mora dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovati tudi osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila?

DA
NE
Da
Ne

2. V katerih primerih cena ne sme biti edino merilo za oddajo javnega naročila (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Storitve izdelave računalniških programov
Arhitekturne in inženirske storitve
Prevajalske storitve
Službena vozila

3. Osnutek pogodbe lahko bistveno odstopa od pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik.

DA
NE
Da
Ne

4. V skladu s katerimi pravili se izvaja javno naročanje vojaške opreme ter javno naročanje storitev in gradenj za specifično vojaške namene?

DA
NE
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).
V skladu z Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV).
Ta javna naročila so izvzeta iz pravil javnega naročanja.

5. Kateri postopek je najbolj tipičen postopek javnega naročanja?

DA
NE
Konkurenčni postopek s pogajanji
Odprti postopek
Omejeni postopek
Konkurenčni dialog

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Naročnik lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe tudi po elektronski pošti.

DA
NE
Da
Ne

2. V kolikor naročnik v odločitvi o oddaji naročila splošno zapiše, da je posamezna ponudba nedopustna, ker ni skladna z naročnikovimi razpisnimi zahtevami, na kakšen način lahko tak ponudnik učinkovito zavaruje svoj pravni položaj v postopku javnega naročanja:

DA
NE
Odločitev o oddaji naročila v zadostni meri opredeljuje razloge za zavrnitev takšne ponudbe, zato ponudnik nima sredstev za zavarovanje svojega pravnega položaja
Z vložitvijo zahteve za dodatno obrazložitev
Z vložitvijo zahtevka za revizijo

3. Kakšen je rok za prejem ponudb v odprtemu postopku (šteto od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu)?

DA
NE
15 dni
25 dni
30 dni
35 dni

4. Ali sme naročnik dopustiti, da ponudnik v fazi ocenjevanja ponudb nadomesti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki ima neustrezen rok veljavnosti, z bančno garancijo z ustreznim rokom veljavnosti?

DA
NE
Da, vendar ob upoštevanju načela enakopravne obravnave ponudnikov.
Da, vendar tega ponudnik ne sme storiti samoiniciativno.
Da, vendar samo, če to ponudnik stori samoiniciativno.
Ne

5. Ali sme naročnik v postopku javnega naročanja (torej ne v postopku pravnega varstva) sprejeti odločitev o razveljavitvi postopka javnega naročanja:

DA
NE
Da
Ne

3. Pravno varstvo

1. V kakšnem roku se lahko gospodarski subjekt pritoži zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo?

DA
NE
V treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V petih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V osmih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve

2. Naročnik zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, kadar

DA
NE
vlagatelj ni plačal takse
naročnik ni dovolj obrazložil odločitve o oddaji javnega naročila
je bila odločitev naročnika v postopku zakonita

3. Kaj pomeni kontradiktornost revizijskega postopka?

DA
NE
da se izbranemu ponudniku ni potrebno izjasniti o navedbah in trditvah vlagatelja,
da lahko vlagatelj dopolnjuje svoje dokazne predloge do odločitve senata Državne revizijske komisije
da imajo stranke postopka pravico izreči se o vseh dokazih in dejstvih, ki jih je pridobila Državna revizijska komisija

4. O zahtevku za revizijo, ki se financira iz sredstev EU:

DA
NE
Državna revizijska komisija odloča v roku 8 delovnih dni
Državna revizijska komisija odloča prednostno
Državna revizijska komisija roka za odločitev 15 delovnih dni ne sme podaljšati

5. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.