Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Če naročnik v okviru pogojev za sodelovanje zahteva najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti, ta (razen v ustrezno utemeljenih primerih) ne sme presegati

DA
NE
ocenjene vrednosti javnega naročila
dvakratne ocenjene vrednosti javnega naročila
trikratne ocenjene vrednosti javnega naročila

2. Če je ocenjena vrednost gradnje 1.000.000 EUR brez DDV in naročnik izbere odprti postopek, kje mora objaviti obvestilo o javnem naročilu?

DA
NE
Samo na portalu javnih naročil
Na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU
Samo v Uradnem listu EU

3. V skladu s katerimi pravili se izvaja javno naročanje vojaške opreme ter javno naročanje storitev in gradenj za specifično vojaške namene?

DA
NE
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).
V skladu z Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV).
Ta javna naročila so izvzeta iz pravil javnega naročanja.

4. Inovacija pomeni (možnih je več pravilnih odgovorov):

DA
NE
Naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki obstajajo na trgu
Uvedbo novega blaga, storitev ali postopkov
Uvedbo znatno izboljšanega blaga, storitev ali postopkov

5. Katri podatki so javni po ZJN-3 (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Skupna vrednost iz ponudbe
Specifikacije in količina iz specifikacije
Vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudnikov v okviru meril

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Če ponudnik ponudbo označi kot poslovno skrivnost, vendar niti v ponudbi niti na vpogledu ne predloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, naročnik zahtevanega podatka ne sme zakriti.

DA
NE
Drži
Ne drži

2. ZJN-3 natančno določa, katere elemente mora vsebovati poziv k dopolnitvi ponudbe.

DA
NE
Da
Ne

3. Katere so značilnosti dopustne ponudbe?

DA
NE
Za ponudnika obstajajo razlogi za izključitev.
Ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, cena ni neobičajno nizka ter ne presega zagotovljenih sredstev.
Ponudba je prispela v osmih delovnih dneh po roku za oddajo ponudb.

4. Ali obstaja situacija, ko naročniku ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje?

DA
NE
Naročniku nikdar ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.
Ne
Da, če oceni, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika.

5. V primeru, da ponudnik kot poslovno skrivnost označi podatek, ki je po zakonu javen:

DA
NE
Je treba podatek obvezno razkriti
Se podatek razkrije samo, če je javni interes za razkritje močnejši od zasebnega interesa ponudnika
Se podatka ne razkrije

3. Pravno varstvo

1. Koga mora o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti naročnik?

DA
NE
izbranega ponudnika
ministrstvo, pristojno za javna naročila
zagovornika javnega interesa
vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo

2. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

3. Državna revizijska komisija med postopkom pravnega varstva:

DA
NE
lahko izvaja le dokaze, ki sta jih predlagala vlagatelj in naročnik,
vedno angažira strokovnjaka na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo
ni omejena le na dokazne predloge vlagatelja

4. Če vlagatelju ni priznana aktivna legitimacija,

DA
NE
Državna revizijska komisija začne postopek o prekršku
naročnik zahtevek za revizijo zavrne
naročnik zahtevek za revizijo zavrže

5. Zoper katere odločitve naročnika lahko vlagatelj zahtevka za revizijo vloži pritožbo (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o stroških v predrevizijskem postopku

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.