Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali mora naročnik pri zahtevi po finančnih zavarovanjih upoštevati sorazmernost s predmetom in okoliščinami javnega naročanja?

DA
NE
Da
Ne

2. Kdaj mora naročnik v konkurenčnem postopku s pogajanji napovedati zadnji krog pogajanj?

DA
NE
Vedno
Vedno, razen če je število krogov napovedal vnaprej
Nikoli

3. Naročnik odločitev o oddaji javnega naročila ponudnikom vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

DA
NE
Da
Ne

4. V skladu s katerimi pravili se izvaja javno naročanje vojaške opreme ter javno naročanje storitev in gradenj za specifično vojaške namene?

DA
NE
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).
V skladu z Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV).
Ta javna naročila so izvzeta iz pravil javnega naročanja.

5. Katri podatki so javni po ZJN-3 (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Skupna vrednost iz ponudbe
Specifikacije in količina iz specifikacije
Vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudnikov v okviru meril

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Ali sme naročnik v primeru, ko nobena ponudba ni skladna s sicer nedvoumnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, razlagati ta določila v korist vseh ponudnikov tako, da te zahteve spregleda in sprejme odločitev o oddaji naročila, s katero izbere najugodnejšega ponudnika?

DA
NE
Lahko, v kolikor ravna v skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov
Lahko, v kolikor o tem vnaprej obvesti vse ponudnike.
V nobenem primeru

2. Ali sme naročnik izbranega ponudnika v postopku pravnega varstva javnega naročanja po prejemu zahtevka za revizijo pozvati k dopolnitvi ponudbe?

DA
NE
Da
Ne

3. V kakšnih primerih lahko naročnik dopusti dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se nanaša na ponudbeno ceno?

DA
NE
V nobenem primeru
V primeru, če je podana očitna napaka
V primeru, če je podana neobičajno nizka ponudba

4. Kaj je očitna napaka v ponudbi?

DA
NE
Napaka, ki jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled.
Napaka, ki je očitna ponudniku.
Napaka, ki postane očitna šele z dodatnim pojasnjevanjem.

5. Ali obstaja situacija, ko naročniku ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje?

DA
NE
Naročniku nikdar ni treba preverjati razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.
Ne
Da, če oceni, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika.

3. Pravno varstvo

1. Koga mora o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti naročnik?

DA
NE
izbranega ponudnika
ministrstvo, pristojno za javna naročila
zagovornika javnega interesa
vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo

2. Kdaj mora vlagatelj plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo?

DA
NE
po pozivu Državne revizijske komisije
ob vložitvi zahtevka za revizijo
v roku 3 dni od odločitve o zahtevku za revizijo

3. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

4. Kakšen je v odprtem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila?

DA
NE
3 delovni dnevi
8 delovnih dni
15 dni
15 delovnih dni

5. Revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo se začne na podlagi revizijskega zahtevka oz. (v primeru hujših kršitev) po uradni dolžnosti.

DA
NE
Drži
Ne drži

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.