Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali drži, da skladno s socialno klavzulo pogodba preneha veljati, če izvajalec ali njegov podizvajalec krši delovno, okolijsko ali socialno zakonodajo?

DA
NE
Da
Ne

2. Ali naročnik sme zaračunati razpisno dokumentacijo?

DA
NE
Naročnik lahko zaračuna razpisno dokumentacijo samo v primeru, da jo objavi na svoji spletni strani.
Razpisna dokumentacija mora v biti elektronski obliki na voljo brezplačno.
Da, cena razpisne dokumentacije je standardna za vse razpise in je določena v ZJN-3.

3. Kateri postopek je najbolj tipičen postopek javnega naročanja?

DA
NE
Konkurenčni postopek s pogajanji
Odprti postopek
Omejeni postopek
Konkurenčni dialog

4. Kje se lahko informiramo o tem, kdo so javni naročniki?

DA
NE
Informativni seznam naročnikov, ki je priloga Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti
Širša javnost

5. Ali mora zapisnik o odpiranju ponudb vsebovati tudi navedbe v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje ponudnikov?

DA
NE
Da
Ne

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Če ponudnik ponudbo označi kot poslovno skrivnost, vendar niti v ponudbi niti na vpogledu ne predloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, naročnik zahtevanega podatka ne sme zakriti.

DA
NE
Drži
Ne drži

2. Ali sme naročnik dopustiti, da ponudnik v fazi ocenjevanja ponudb nadomesti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki ima neustrezen rok veljavnosti, z bančno garancijo z ustreznim rokom veljavnosti?

DA
NE
Da, vendar ob upoštevanju načela enakopravne obravnave ponudnikov.
Da, vendar tega ponudnik ne sme storiti samoiniciativno.
Da, vendar samo, če to ponudnik stori samoiniciativno.
Ne

3. Kaj je očitna napaka v ponudbi?

DA
NE
Napaka, ki jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled.
Napaka, ki je očitna ponudniku.
Napaka, ki postane očitna šele z dodatnim pojasnjevanjem.

4. Kako se odpravljajo računske napake v ponudbi?

DA
NE
Naročnik ponudnika opozori na računsko napako in ga pozove k predložitvi soglasja, ki naj vključuje pravilni končni ponudbeni znesek
Naročnik izračuna pravilno vrednost in ponudnika pozove k predložitvi soglasja k že izračunanemu končnemu ponudbenemu znesku
Naročnik pošlje ponudbeni predračun in ponudnika pozove k predložitvi pravilnega izračuna.

5. Izberi pravilno kronološko razvrstitev dogodkov.

DA
NE
Zbiranje ponudb, odpiranje ponudb, razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb, oddaja javnega naročila ali zavrnitev vseh ponudb.
Odpiranje ponudb, zbiranje ponudb, razvrščanje ponudb, oddaja javnega naročila, pregledovanje in ocenjevanje ponudb.

3. Pravno varstvo

1. V kakšnem roku se lahko gospodarski subjekt pritoži zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo?

DA
NE
V treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V petih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V osmih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve

2. Če zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse v ustrezni višini, ga mora naročnik zavrniti kot neutemeljenega.

DA
NE
Drži
Ne drži

3. Kdaj se lahko vloži zahtevek za revizijo?

DA
NE
Le na začetku postopka oddaje javnega naročila.
Le na koncu postopka oddaje javnega naročila.
Na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila.

4. Revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo se začne na podlagi revizijskega zahtevka oz. (v primeru hujših kršitev) po uradni dolžnosti.

DA
NE
Drži
Ne drži

5. Koga mora o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti naročnik?

DA
NE
izbranega ponudnika
ministrstvo, pristojno za javna naročila
zagovornika javnega interesa
vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.