Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Katera finančna zavarovanja lahko naročnik zahteva od ponudnikov oziroma izvajalcev?

DA
NE
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe do datuma veljavnosti ponudbe, finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v fazi po podpisu pogodbe in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v fazi po zaključku izvedbe pogodbenih zahtev.
Ponudnik se lahko sam odloči, kateri instrument finančnega zavarovanja bo predložil za zavarovanje svojih obveznosti, ne glede na določila razpisne dokumentacije.
Naročnik sme za fazo pred podpisom pogodbe in po podpisu pogodbe o javnem naročilu hkrati zahtevati več vrst finančnih zavarovanj za zavarovanje iste obveznosti.

2. Ali mora dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovati tudi osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila?

DA
NE
Da
Ne

3. Osnutek pogodbe lahko bistveno odstopa od pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik.

DA
NE
Da
Ne

4. V Sloveniji način vključevanja okoljskih zahtev v postopek javnega naročanja ureja:

DA
NE
Uredba o zelenem javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju
Direktiva 2014/24/EU

5. Ali drži, da je tipičen opredeljujoči element javnih naročil javni razpis?

DA
NE
Da
Ne

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. V kolikor naročnik v odločitvi o oddaji naročila splošno zapiše, da je posamezna ponudba nedopustna, ker ni skladna z naročnikovimi razpisnimi zahtevami, na kakšen način lahko tak ponudnik učinkovito zavaruje svoj pravni položaj v postopku javnega naročanja:

DA
NE
Odločitev o oddaji naročila v zadostni meri opredeljuje razloge za zavrnitev takšne ponudbe, zato ponudnik nima sredstev za zavarovanje svojega pravnega položaja
Z vložitvijo zahteve za dodatno obrazložitev
Z vložitvijo zahtevka za revizijo

2. Ali sme naročnik po tem, ko je ponudnika že pozval na dopolnitev ponudbe in takšno dopolnitev tudi prejel, istega ponudnika pozvati na novo dopolnitev ponudbe, vendar glede drugih delov ponudbe?

DA
NE
Da
Ne

3. V primeru, da ponudnik v zahtevi za vpogled ne izrazi suma kršitve zakonodaje, mu naročnik vpogleda ni dolžan omogočiti po določilih ZJN-3.

DA
NE
Drži
Ne drži

4. Kakšen je rok za prejem ponudb v odprtemu postopku (šteto od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu)?

DA
NE
15 dni
25 dni
30 dni
35 dni

5. Ali sme naročnik v postopku javnega naročanja (torej ne v postopku pravnega varstva) sprejeti odločitev o razveljavitvi postopka javnega naročanja:

DA
NE
Da
Ne

3. Pravno varstvo

1. Naročnik zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, kadar

DA
NE
vlagatelj ni plačal takse
naročnik ni dovolj obrazložil odločitve o oddaji javnega naročila
je bila odločitev naročnika v postopku zakonita

2. Kdaj se lahko vloži zahtevek za revizijo?

DA
NE
Le na začetku postopka oddaje javnega naročila.
Le na koncu postopka oddaje javnega naročila.
Na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila.

3. Kdaj mora vlagatelj plačati takso za vložitev zahtevka za revizijo?

DA
NE
po pozivu Državne revizijske komisije
ob vložitvi zahtevka za revizijo
v roku 3 dni od odločitve o zahtevku za revizijo

4. V kakšnem roku se lahko gospodarski subjekt pritoži zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo?

DA
NE
V treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V petih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve
V osmih delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve

5. Kakšen je rok za odločitev Državne revizijske komisije o pritožbi (šteto od takrat, ko DKom prejme celotno dokumentacijo).

DA
NE
3 dni
8 delovnih dni
10 delovnih dni

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.