Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali je Državna revizijska komisija naročnik v skladu z ZJN-3?

DA
NE
Da
Ne

2. V skladu s katerimi pravili se izvaja javno naročanje vojaške opreme ter javno naročanje storitev in gradenj za specifično vojaške namene?

DA
NE
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).
V skladu z Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV).
Ta javna naročila so izvzeta iz pravil javnega naročanja.

3. Ali mora naročnik v javnem razpisu z objavo zahtevati bančne garancije?

DA
NE
Bančne garancije so zaradi večje finančne varnosti naročnika obvezna vsebina javnega razpisa.
Bančne garancije so obvezne samo pri javnih naročilih z vrednostjo nad 100.000 EUR.
Veljavna zakonodaja ne predpisuje obveznih finančnih zavarovanj. Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

4. Kateri postopek je najbolj tipičen postopek javnega naročanja?

DA
NE
Konkurenčni postopek s pogajanji
Odprti postopek
Omejeni postopek
Konkurenčni dialog

5. Katere značilnosti (med drugimi) ima oseba javnega prava po ZJN-3 (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Ustanovljena je s posebnim namenom, da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave
Je pravna oseba
Je fizična oseba

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Ali sme naročnik izbranega ponudnika v postopku pravnega varstva javnega naročanja po prejemu zahtevka za revizijo pozvati k dopolnitvi ponudbe?

DA
NE
Da
Ne

2. Ali je dopustno ravnanje naročnika, ki v postopku javnega naročanja ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV iz ponudbe tega ponudnika popravi v pravilno?

DA
NE
Da
Ne

3. Če ponudnik ponudbo označi kot poslovno skrivnost, vendar niti v ponudbi niti na vpogledu ne predloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, naročnik zahtevanega podatka ne sme zakriti.

DA
NE
Drži
Ne drži

4. V kolikor naročnik v odločitvi o oddaji naročila splošno zapiše, da je posamezna ponudba nedopustna, ker ni skladna z naročnikovimi razpisnimi zahtevami, na kakšen način lahko tak ponudnik učinkovito zavaruje svoj pravni položaj v postopku javnega naročanja:

DA
NE
Odločitev o oddaji naročila v zadostni meri opredeljuje razloge za zavrnitev takšne ponudbe, zato ponudnik nima sredstev za zavarovanje svojega pravnega položaja
Z vložitvijo zahteve za dodatno obrazložitev
Z vložitvijo zahtevka za revizijo

5. Ali sme naročnik po tem, ko je ponudnika že pozval na dopolnitev ponudbe in takšno dopolnitev tudi prejel, istega ponudnika pozvati na novo dopolnitev ponudbe, vendar glede drugih delov ponudbe?

DA
NE
Da
Ne

3. Pravno varstvo

1. O zahtevku za revizijo, ki se financira iz sredstev EU:

DA
NE
Državna revizijska komisija odloča v roku 8 delovnih dni
Državna revizijska komisija odloča prednostno
Državna revizijska komisija roka za odločitev 15 delovnih dni ne sme podaljšati

2. Koga mora o vloženem zahtevku za revizijo obvestiti naročnik?

DA
NE
izbranega ponudnika
ministrstvo, pristojno za javna naročila
zagovornika javnega interesa
vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo

3. Kaj pomeni kontradiktornost revizijskega postopka?

DA
NE
da se izbranemu ponudniku ni potrebno izjasniti o navedbah in trditvah vlagatelja,
da lahko vlagatelj dopolnjuje svoje dokazne predloge do odločitve senata Državne revizijske komisije
da imajo stranke postopka pravico izreči se o vseh dokazih in dejstvih, ki jih je pridobila Državna revizijska komisija

4. Zoper katere odločitve naročnika lahko vlagatelj zahtevka za revizijo vloži pritožbo (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o stroških v predrevizijskem postopku

5. Če vlagatelju ni priznana aktivna legitimacija,

DA
NE
Državna revizijska komisija začne postopek o prekršku
naročnik zahtevek za revizijo zavrne
naročnik zahtevek za revizijo zavrže

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.