Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali mora dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovati tudi osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila?

DA
NE
Da
Ne

2. Naročnik odločitev o oddaji javnega naročila ponudnikom vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

DA
NE
Da
Ne

3. Ali so lahko postopki brez javnega razpisa tudi javno naročilo in ali obstajajo postopki z javnim razpisom, ki niso javno naročilo?

DA
NE
Da
Ne

4. Zakon o javnem naročanju se ne uporablja:

DA
NE
Za izbor prodajalca službenih vozil naročnika.
Za izbor kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z naročnikom.
Za izbor izvajalca za sklenitev pogodbe o vzdrževanju objekta naročnika.

5. Kdaj mora naročnik v konkurenčnem postopku s pogajanji napovedati zadnji krog pogajanj?

DA
NE
Vedno
Vedno, razen če je število krogov napovedal vnaprej
Nikoli

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Naročnik je prejel tri ponudbe. Izbral je najugodnejšo, medtem je preostali dve ponudbi označil kot nedopustni. Tretjeuvrščeni ponudnik:

DA
NE
Lahko zahteva vpogled v obe ugodnejši ponudbi
Lahko zahteva vpogled samo v dopustno ponudbo, tj. najugodnejšo ponudbo
Ne more zahtevati vpogleda

2. V odprtem postopku nobena od dveh prispelih ponudb ni dopustna, zato se naročnik odloči, da bo izvedel konkurenčni postopek s pogajanji brez objave obvestila o javnem naročilu. Ali lahko naročnik k pogajanjem poleg ponudnikov, ki sta oddala ponudbo, povabi še tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev iz odprtega postopka?

DA
NE
Po praksi Državne revizijske komisije k pogajanjem ni dopustno povabiti ponudnika, ki ni sodeloval v neuspelem odprtem postopku.
Naročnik lahko k pogajanjem povabi tudi tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev.
Naročnik lahko k pogajanjem povabi tudi tretjega ponudnika, če je njegova ponudba najugodnejša.

3. Kaj je očitna napaka v ponudbi?

DA
NE
Napaka, ki jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled.
Napaka, ki je očitna ponudniku.
Napaka, ki postane očitna šele z dodatnim pojasnjevanjem.

4. Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila (glede na vzorec iz razpisne dokumentacije) za bistveno?

DA
NE
Sprememba pogodbe se šteje za bistveno, če uvaja pogoje, ki bi omogočili udeležbo drugih kandidatov oziroma sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila izbrana; če spreminja ekonomsko ravnotežje v korist izvajalca; če znatno razširja obseg pogodbe; ali če drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca.
Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila za bistveno ni pomembno, saj pogodbe glede na njen vzorec v nobenem primeru ni dopustno spreminjati.
Kdaj se šteje sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila za bistveno ni pomembno, saj se pogodba lahko spremeni v primeru, da so vsi ponudniki o tem obveščeni in s tem soglašajo.

5. Ali sme naročnik po tem, ko je ponudnika že pozval na dopolnitev ponudbe in takšno dopolnitev tudi prejel, istega ponudnika pozvati na novo dopolnitev ponudbe, vendar glede drugih delov ponudbe?

DA
NE
Da
Ne

3. Pravno varstvo

1. Če vlagatelju ni priznana aktivna legitimacija,

DA
NE
Državna revizijska komisija začne postopek o prekršku
naročnik zahtevek za revizijo zavrne
naročnik zahtevek za revizijo zavrže

2. Kaj mora biti v zahtevku za revizijo navedeno (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Očitane kršitve.
Dejstva z dokazi, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Predlagana sankcija.

3. Državna revizijska komisija med postopkom pravnega varstva:

DA
NE
lahko izvaja le dokaze, ki sta jih predlagala vlagatelj in naročnik,
vedno angažira strokovnjaka na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo
ni omejena le na dokazne predloge vlagatelja

4. Naročnik zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, kadar

DA
NE
vlagatelj ni plačal takse
naročnik ni dovolj obrazložil odločitve o oddaji javnega naročila
je bila odločitev naročnika v postopku zakonita

5. Revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo se začne na podlagi revizijskega zahtevka oz. (v primeru hujših kršitev) po uradni dolžnosti.

DA
NE
Drži
Ne drži

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.