Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja

<< Nazaj na domačo stran


Navodilo za izpolnjevanje

Kviz o poznavanju prava v procesu javnega naročanja omogoča uporabniku preverjanje poznavanja temeljne zakonodaje, ki ureja procese javnega naročanja.

Kviz je razdeljen v naslednja področja:

  1. Splošno,
  2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
  3. Pravno varstvo.

Pri vsaki trditvi je treba na vsak ponujen odgovor izraziti strinjanje z označevanjem "DA" ali nestrinjanje z označevanjem "NE".

1. Splošno

1. Ali naročnik sme zaračunati razpisno dokumentacijo?

DA
NE
Naročnik lahko zaračuna razpisno dokumentacijo samo v primeru, da jo objavi na svoji spletni strani.
Razpisna dokumentacija mora v biti elektronski obliki na voljo brezplačno.
Da, cena razpisne dokumentacije je standardna za vse razpise in je določena v ZJN-3.

2. Naročnik v primeru odločitve o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema objavi:

DA
NE
Obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema
Obvestilo o javnem naročilu
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

3. Ali mora naročnik v javnem razpisu z objavo zahtevati bančne garancije?

DA
NE
Bančne garancije so zaradi večje finančne varnosti naročnika obvezna vsebina javnega razpisa.
Bančne garancije so obvezne samo pri javnih naročilih z vrednostjo nad 100.000 EUR.
Veljavna zakonodaja ne predpisuje obveznih finančnih zavarovanj. Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

4. Katerega postopka v skladu z ZJN-3 ni mogoče uporabiti na infrastrukturnem področju?

DA
NE
Postopka naročila male vrednosti
Omejenega postopka
Odprtega postopka
Konkurenčnega postopka s pogajanji
Postopka s pogajanji brez predhodne objave

5. Od kdaj teče minimalni rok za prejem ponudb v odprtem postopku?

DA
NE
Od datuma objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil
Od datuma seznanitve gospodarskega subjekta o objavi obvestila o javnem naročilu
Od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu

2. Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb

1. Ali sme naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila dovoliti izbranemu ponudniku, da spremeni svojo ponudbo?

DA
NE
Da
Ne

2. Ali sme naročnik v primeru, ko nobena ponudba ni skladna s sicer nedvoumnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, razlagati ta določila v korist vseh ponudnikov tako, da te zahteve spregleda in sprejme odločitev o oddaji naročila, s katero izbere najugodnejšega ponudnika?

DA
NE
Lahko, v kolikor ravna v skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov
Lahko, v kolikor o tem vnaprej obvesti vse ponudnike.
V nobenem primeru

3. Ponudnik je zahteval vpogled v ostale ponudbe na javnem odpiranju ponudb in to zahtevo dal na zapisnik. Kdaj mu mora naročnik omogočiti vpogled?

DA
NE
Naročnik mora v tem primeru ustaviti postopek in omogočiti ponudniku vpogled v ostale ponudbe.
Naročnik ponudnikom omogoči vpogled v okviru zakonskih omejitev šele po sprejemu odločitve o oddaji naročila.
Naročnik ni dolžan ponudniku omogočiti vpogleda v nobeno od ostalih ponudb.

4. Naročnik lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe tudi po elektronski pošti.

DA
NE
Da
Ne

5. Ali je dopustno ravnanje naročnika, ki v postopku javnega naročanja ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV iz ponudbe tega ponudnika popravi v pravilno?

DA
NE
Da
Ne

3. Pravno varstvo

1. Izbranemu ponudniku mora biti dana možnost, da se opredeli do zahtevka za revizijo, ki se nanaša na njegovo ponudbo. Katero temeljno načelo pravnega varstva je udejanjeno v navedenem pravilu?

DA
NE
načelo proste presoje dokazov,
načelo dostopnosti,
načelo kontradiktornosti,
načelo zakonitosti,
načelo materialne resnice.

2. Zoper katere odločitve naročnika lahko vlagatelj zahtevka za revizijo vloži pritožbo (možnih je več pravilnih odgovorov)?

DA
NE
Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo
Zoper odločitev o stroških v predrevizijskem postopku

3. Državna revizijska komisija med postopkom pravnega varstva:

DA
NE
lahko izvaja le dokaze, ki sta jih predlagala vlagatelj in naročnik,
vedno angažira strokovnjaka na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo
ni omejena le na dokazne predloge vlagatelja

4. Revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo se začne na podlagi revizijskega zahtevka oz. (v primeru hujših kršitev) po uradni dolžnosti.

DA
NE
Drži
Ne drži

5. V pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani sodi:

DA
NE
odločanje o tožbi za razveljavitev nezakonite odločitve Državne revizijske komisije,
odločanje o tožbi na ugotovitev ničnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila
odločanje o kršitvah pri vpogledu v dokumentacijo javnega naročila.

Prosimo vas, da nam za namen statistične obdelave zaupate še naslednje podatke o vas.

Ti podatki ne pogojujejo pridobitve rezultatov kviza.

Spol
Starost
Izobrazba
Višina mesečnih prihodkov
Regija (zemljevid)

Vas zanima vaš rezultat?

Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite na gumb za izračun rezultatov. Rezultati bodo prikazani v brskalniku, prav tako pa jih bomo poslali tudi na vpisan e-naslov.

Z vpisom svojega e-naslova izrecno SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana do preklica moje odločitve uporablja za informiranje o brezplačnih in ostalih seminarjih MLC Ljubljana ter drugih oblikah dodatnih izobraževanj; informacijah o vpisu v visokošolski oziroma magistrski program MLC Ljubljana, informacijah o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana.

Prav tako izrecno SOGLAŠAM, da se rezultati opravljenega testa lahko obdelujejo in uporabijo v raziskovalne namene MLC Ljubljana.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila oz. se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim. Kot našo tržno platformo uporabljamo Mailchimp. S klikom na gumb "Izdelaj poročilo" potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

<< Nazaj na domačo stran

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.