Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  as. dr. KLEMEN POHAR, LL.M.

  Področje:Pravo

  E-pošta:klemen.pohar@gmail.com

  Trenutni položaj: Opravlja funkcijo direktorja in strokovnega vodje Pravnega inštituta Narus

  Univerzitetna izobrazba:

  Doktor pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2015), Master of Laws (Univerza v Hannovru, Pravna fakulteta, 2014), univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2010).

  Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja

  Klemen Pohar je leta 2010 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je na isti fakulteti vpisal doktorski študij, smer gospodarsko pravo, ki ga je z odliko zaključil leta 2015. Poleg študija v Sloveniji je študiral tudi na Gottfried Wilhelm Leibniz univerzi v Hannovru, kjer je študij zaključil z odliko (magna cum laude) in pridobil naziv Master of Laws (LL.M.). V okviru študija na univerzi v Hannovru je en semester opravil v Združenem kraljestvu, na univerzi v Edinburgu.

  Med študijem je pridobival izkušnje kot pravni svetovalec na področjih prava javnih naročil, prava javno-zasebnih partnerstev, prava koncesij, informacijskega prava ter prava intelektualne lastnine. Poleg tega je sodeloval pri pripravi slovenskega nacionalnega poročila v zunanji oceni Uredbe (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov na raznih pravnih področjih. Zaposlen je bil kot pravni svetovalec v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., kjer se ukvarja pretežno s pravom javnih naročil, pravom javno-zasebnih partnerstev, pravom koncesij, upravnim pravom in gospodarskim pravom. Trenutno pa opravlja funkcijo direktorja in strokovnega vodje Pravnega inštituta Narus.

  Objave/publikacije:

  Seznam objavljenih del je dostopen na spletnem naslovu.