Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

  • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
  • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
  • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

as. dr. KLEMEN POHAR, LL.M.

Področje:Pravo

E-pošta:klemen.pohar@gmail.com

Trenutni položaj: Opravlja funkcijo direktorja in strokovnega vodje Pravnega inštituta Narus

Univerzitetna izobrazba:

Doktor pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2015), Master of Laws (Univerza v Hannovru, Pravna fakulteta, 2014), univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2010).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja

Klemen Pohar je leta 2010 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je na isti fakulteti vpisal doktorski študij, smer gospodarsko pravo, ki ga je z odliko zaključil leta 2015. Poleg študija v Sloveniji je študiral tudi na Gottfried Wilhelm Leibniz univerzi v Hannovru, kjer je študij zaključil z odliko (magna cum laude) in pridobil naziv Master of Laws (LL.M.). V okviru študija na univerzi v Hannovru je en semester opravil v Združenem kraljestvu, na univerzi v Edinburgu.

Med študijem je pridobival izkušnje kot pravni svetovalec na področjih prava javnih naročil, prava javno-zasebnih partnerstev, prava koncesij, informacijskega prava ter prava intelektualne lastnine. Poleg tega je sodeloval pri pripravi slovenskega nacionalnega poročila v zunanji oceni Uredbe (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov na raznih pravnih področjih. Zaposlen je bil kot pravni svetovalec v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., kjer se ukvarja pretežno s pravom javnih naročil, pravom javno-zasebnih partnerstev, pravom koncesij, upravnim pravom in gospodarskim pravom. Trenutno pa opravlja funkcijo direktorja in strokovnega vodje Pravnega inštituta Narus.

Objave/publikacije:

Seznam objavljenih del je dostopen na spletnem naslovu.