doc. dr. ANDRAŽ RANGUS - MLC
doc. dr. ANDRAŽ RANGUS

doc. dr. ANDRAŽ RANGUS

Področje:Pravo

E-pošta:rangus.mlc@gmail.com

Andraž Rangus je več kot desetletne izkušnje s področja raziskovanja politik socialne zaščite in delovnega prava pridobival z delom na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tako doma kot v tujini. Svojo kariero na ministrstvu je začel leta 2005 kot svetovalec v sektorju za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Leta 2011 je postal vodja sektorja za pokojnine in druge pravice iz dela (nekdanji Sektor za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). V začetku leta 2015 je prevzel funkcijo generalnega direktorja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. V času njegove zaposlitve na ministrstvu je bil odgovoren za področje, ki se nanaša na status, pravice in obveznosti delavcev pri delu in ki izhajajo iz dela (delovna razmerja), sistem plač, kolektivne pogodbe in socialni dialog, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter varnost in zdravje pri delu. V letih 2015 – 2016 je predsedoval strokovni delovni skupini za pripravo Bele knjige o pokojninah. V svoji karieri je Andraž Rangus objavil več člankov in knjig s področja delovnih razmerij, pokojninske politike ter varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega je predaval ob različnih priložnostih na nacionalnih in mednarodnih konferencah, pa tudi na različnih fakultetah. Andraž Rangus ima opravljen pravniški državni izpit (2009).

 

Trenutni položaj

Docent za področje prava, Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Univerzitetna izobrazba

Doktor pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2012), Master of European Laws (LLM European Law) (University of Ireland, University College Dublin, 2005 – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; 24. April 2006; Odločba, na osnovi ugotovljene enakovrednosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; magister pravnih znanosti), univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna Fakulteta, 2004)

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja

Raziskuje trg dela ter področje sistemov socialne varnosti. Področje raziskovanja je osredotočeno predvsem na razvoj države blaginje (pravne in socialne države) ter vpliv različnih družbeno-ekonomskih sprememb na nadaljnji razvoj delovnega prava ter sistemov socialne zaščite.

Znanstveno sodeluje z različnimi znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami ter v okviru različnih delovnih skupin v domačem in mednarodnem okolju, kot so: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in Pravna fakulteta, Inštitut za delovno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Working Group on Ageing Issues of the Social Protection Committee (v Bruslju).

Strokovno in organizacijsko delo

V obdobju od 2006 do 2016 sodeloval na različnih odborih mednarodnih organizacij (OECD in EU) pristojnih za obravnavo sistemov socialne zaščite.

Leta 2010 je sodeloval pri pripravi reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja leta 2012 pa je kot Vodja sektorja za pokojnine in pravice iz dela prevzel aktivno vlogo vodenja priprave reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V letu 2015 je vodil strokovno delovno skupino za pripravo Bele knjige o pokojninah.

Nagrade in priznanja

1.    Dobitnik nagrade Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN za najboljši prispevek na področju mednarodnega prava (204)
2.    Dobitnik nagrade za enega izmed najboljših študentov University College Dublin (2004)

Objave/publikacije

1.    Izvirni znanstveni članek

RANGUS, Andraž. Reforma obveznega pokojninskega zavarovanja v luči temeljnih načel slovenskega pokojninskega sistema. Delavci in delodajalci , ISSN: 1580-6316, 2016, letn. 16, str. 39-60. [COBISS.SI-ID 596223]
RANGUS, Andraž. Kakšna naj bo prihodnost slovenskega pokojninskega sistema. Delavci in delodajalci, ISSN: 1580-6316, 2014, letn. 14, str. 7 -39. [COBISS.SI-ID 112596992]
RANGUS, Andraž. Solidarnost, zavarovalni principi in reforma slovenskega pokojninskega sistema. Podjetje in delo, ISSN: 0353-6521.- 38, 2012, št. 2 (2012), str. 369-394. [COBISS.SI-ID 12456017]
RANGUS, Andraž. Pokojninsko zavarovanje na Nizozemskem, Irskem in v Sloveniji. Zavarovalniški horizonti, ISSN: 1854-066X, jan. 2009, letn. 5, št. 1, str. 51-67. [COBISS.SI-ID 251760384]

2.    Strokovni članki

RANGUS, Andraž. Pokojninski sistem po novem : kaj prinaša nova pokojninska reforma. HRM, . ISSN: 1581-7628, feb. 2013, letn. 11, št. 51, str. 6-10. [COBISS.SI-ID 3656648]
RANGUS, Andraž. Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pravna praksa, ISSN: 0352-0730, 8. apr. 2010 – leto 29, št. 14, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 10634833]
RANGUS, Andraž. Reforma pokojninskega sistema – navidezni računi ali točke?. Pravna Praksa, ISSN: 0352-0730, 12. nov. 2009, letn. 28, št. 44, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 10336849]
RANGUS, Andraž. Delovni čas delavcev v EU. Delo in varnost, ISSN: 0011-7943, 2007, letn. 52, št. 1, str. 19-21. [COBISS.SI-ID 9918747]
RANGUS, Andraž. Reforme dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pravna Praksa, 31. maj 2007, ISSN: 0352-0730, letn. 26, št. 21, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 8566609]
RANGUS, Andraž. Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči sodb Sodišča ES. Pravna Praksa, ISSN: 0352-0730, 22. feb. 2007, letn. 26, št. 7/8, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 8383057]
RANGUS, Andraž. Spremembe ZPIZ in razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja v EU. Pravna Praksa, ISSN: 0352-0730, 24. avg. 2006, letn. 25, št. 31/32, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 8111953]
RANGUS, Andraž. Izboljšanje prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pravna Praksa, ISSN: 0352-0730, 16. mar. 2006, leto 25, št. 10, str. 17. [COBISS.SI-ID 7853137]
RANGUS, Andraž. Strategija Evropske skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu do konca leta 2006. Delo in varnost, ISSN: 0011-7943, 2006, letn. 51, št. 4, str. 42-44. [COBISS.SI-ID 9738523]

3.    Monografija

RANGUS, Andraž, MIHAILOVA BROJAN, Sneža. Novosti in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015 : prve dopolnitve Velikega komentarja ZDR-1. Ljubljana: Reforma, 2015, 290 str. ISBN 978-961-93513-4-5. [COBISS.SI-ID 280260352]
PAPEŽ, Marjan (urednik, avtor), KUHELJ, Jože, DOBRINA, Anton, ŠTRUMBELJ TRONTELJ, Irena, RANGUS, Andraž, ŽIHER, Mitja. Novi veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 : s področja obveznega in poklicnega zavarovanja. Ljubljana: Reforma, 2014, 539 str. ISBN 978-961-93513-3-8. [COBISS.SI-ID 276783872]
POGAČAR, Peter (urednik, avtor), KRČMAR, Jelena, RANGUS, Andraž, ŽIHER, Mitja. Pokojninski sistem po novem : novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v praksi. Ljubljana : Planet GV, 2013. ISBN 978-961-6529-98-3. [COBISS.SI-ID 266382080]
POGAČAR, Peter (urednik, avtor), RANGUS, Andraž, PAPEŽ, Marjan (urednik, avtor), KRČMAR, Jelena, ŽIHER, Mitja. Pokojninski sistem po novem : gradivo. Ljubljana: Planet GV, 2013, 1 zv. (loč. pag.): prosojnice [COBISS.SI-ID 1315809]

4.    Doktorska disertacija

RANGUS, Andraž. Zavarovalni principi in medgeneracijska pogodba tristebrnega sistema pokojninskega zavarovanja v Sloveniji: (doktorska naloga). Ljubljana : [A. Rangus], 2012. – 279 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 12866129]

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis