Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

  • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
  • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
  • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

doc. dr. BLAŽ KOVAČIČ MLINAR

Področje:Pravo

E-pošta:blaz.kovacic@kovacic-mlinar.si

Trenutni položaj: Odvetnik v odvetniški družbi Kovačič in Mlinar, Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo)

Univerzitetna izobrazba:

Doktor kazenskopravnih znanosti (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005, naslov doktorske disertacije: “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka”), pravniški državni izpit – 2005, univerzitetni diplomirani pravnik (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 1998, naslov njegove diplomske naloge je “Varstvo zasebnosti v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah”).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

Po diplomiranju, v letih 1998 do 2003, je bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2005 se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka” na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Fišerja.

V letih 2006 do 2008 je bil dopolnilno zaposlen tudi na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot vodja raziskave “Dokazni standardi v kazenskem postopku”.

Leta 2011 je pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je član delovne skupine za pripravo novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1) pri Ministrstvu za pravosodje in predavatelj predmeta “Kazensko in kaznovalno pravo” na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani.