doc. dr. BOŠTJAN TRATAR - MLC

doc. dr. BOŠTJAN TRATAR

Področje:Javna uprava

E-pošta:bostjan.tratar@gov.si

Zaposlil se je leta 1996 na Ministrstvu za pravosodje, kjer je sprva deloval na področju nadzorstvenih pritožb nad delom sodišč v zvezi s pravico do sojenja v razumnem roku. V letih 1997 in 1998 je bil zaposlen na Višjem sodišču v Ljubljani, v okviru katerega je opravljal sodniško pripravništvo, ki ga je zaključil januarja 1999 z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Konec leta 1998 se je ponovno zaposlil na Ministrstvu za pravosodje, kjer je sodeloval pri številnih zakonodajnih projektih (materialnopravna in procesna zakonodaja s področja civilnih in kazenskih zadev ter s področja organizacije pravosodja) ter pri mednarodnem sodelovanju v okviru Sveta Evrope, Evropske unije in Združenih narodov. Od leta 2002 je bil zaposlen na Ustavnem sodišču Republike Slovenije kot samostojni svetovalec. Julija 2007 je bil imenovan za pomočnika državnega pravobranilca, novembra 2008 pa ga je Vlada na predlog ministra za pravosodje imenovala za državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani, leta 2010 tudi za generalnega državnega pravobranilca.

Univerzitetna izobrazba:

Dr. Tratar je leta 1996 zaključil študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko nalogo z naslovom »Pravo in genska tehnologija« pod mentorstvom prof. dr. Janeza Čebulja je prejel priznanje Pravne fakultete v Ljubljani. Leta 2000 je zaključil podiplomski študij s področja upravnega prava. Magistrsko nalogo z naslovom »Intenzivnost kontrole dejanskega stanja v upravnem sporu« je pripravil pod mentorstvom prof. dr. Toneta Jerovška. V okviru Katedre za ustavno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je zaključil doktorski študij s področja varstva ustavnih pravic. Doktorsko disertacijo z naslovom »Učinkovanje ustavnih pravic med zasebnopravnimi subjekti« pod mentorstvom prof. dr. Igorja Kaučiča je uspešno zagovarjal maja 2008.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

Kot predstavnik Slovenije je dr. Tratar sodeloval na plenarnih zasedanjih odbora Sveta Evrope za kazenske zadeve (Comite d’experts sur la criminalite) v Strasbourgu ter bil v slovenski delegaciji v Združene narode na zasedanju odbora v zvezi z alternativnim reševanjem sporov v New Yorku in na Dunaju. Sodeloval je pri dogovorih z EU v Bruslju glede lastninske pravice tujcev na nepremičninah.

Njegova bibliografija (COBISS) obsega preko 200 bibliografskih enot s področja civilnega, upravnega, kazenskega, prekrškovnega in ustavnega prava. Objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah doma in v tujini (Pravnik, Pravna praksa, Dignitas, Odvetnik, Javna uprava, Podjetje in delo, Pravosodni bilten, Pravni život, Evropski pravnik, Zbornik pravne fakultete v Splitu, Právník – teoretický časopis pro otázky státu a práva). Je avtor oziroma soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del ter komentarjev pomembnih zakonov s področja civilnega prava (Komentar Obligacijskega zakonika – 2001; Zakon o davčnem postopku- 2002; Veliki komentar zakona o pravdnem postopku – 2003; Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem – 2003; Komentar stanovanjskega zakona – 2003; Komentar zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in zakona o varstvu konkurence – 2003; Komentar zakona o gospodarskih družbah – 2004, 2006; Veliki komentar zakona o dedovanju – 2005; Zakon o prekrških s komentarjem – 2005). Njegova znanstvena monografija »Upravni spor – varstvo pravic in kontrola uprave v upravnem sporu« (Založba Bonex, Ljubljana 2002) se navaja kot priporočena literatura na podiplomskem študiju upravnega prava in javne uprave na Pravni fakulteti v Zagrebu.

Z referati je sodeloval na številnih strokovnih in znanstvenih srečanjih, tako npr. leta 2001 in 2009 na Dnevih varstvoslovja, večkrat je sodeloval na Dnevih pravnikov v Portorožu (leta 1997, leta 2001 in leta 2002), na Dnevih javnega prava leta, Dnevih slovenske uprave. Leta 2001 je bil povabljen k sodelovanju na 15. Simpoziju Panonskih pravnikov v Moravskih toplicah. Z referatom je sodeloval na 12. spominskem srečanju akademika Janeza Milčinskega leta 2002 v okviru teme Zloraba in nasilje v družini in družbi. Sodeluje v okviru Šole naravnega prava v Kopaoniku – Srbija), predvsem na področju ustavnega prava in ustavnih pravic (predvsem človekovih pravic in svoboščin na področju zasebnega prava).

Objave/publikacije:

Objavljena dela so dostopna na COBBIS.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis