doc. dr. LUIGI VARANELLI - MLC

doc. dr. LUIGI VARANELLI

Področje:Pravo

E-pošta:luigi.varanelli@gmail.com

Doc. dr. Luigi Varanelli se v svojem akademskem, znanstvenem in poklicnem delovanju osredotoča predvsem na obligacijsko (v tem vidiku predvsem pogodbeno), gospodarsko in evropsko pravo, v okviru slednjega ima kvalifikacijo za odvetnika specialista za evropsko pravo. Je tudi strokovnjak s področja postopkov stečaja, prisilne poravnave in likvidacije. Bil je prvi, ki se je v svojih izvirnih znanstvenih člankih ukvarjal s post-travmatsko stresno motnjo v povezavi s škodnim dogodkom in odškodnino, že pred desetimi leti pa je v svojih znanstvenih člankih poglobljeno preučeval fiduciarne posle. Danes med prvimi preučuje pravna vprašanja vzročnosti v sodobni medicini, predvsem v onkologiji in psihiatriji, pri čemer uporablja povsem nove pristope in metode. Kot specialist za evropsko pravo in predhodno odločanje se ukvarja tudi z razlago prava EU pred slovenskimi sodišči. Kot diplomirani psiholog v pravno znanost vnaša tudi različna znanstvena spoznanja s področja psihologije.

GSM: 00 386 41 539 279
Naslov: Strossmayerjeva 8 – 1000 Ljubljana, Slovenija

Trenutni položaj:
Docent za področje prava

Univerzitetna izobrazba:
Doktor pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 2004), magister znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2002), diploma iz prava (Universita’ di Trieste, Facolta’ di giurisprudenza, Trst, Italija, 1998). Diploma iz psihologije (Universita’ di Trieste, Dipartimento di Psicologia, Trst, Italija, 2013).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskuje in obravnava različne problematike v okviru obligacijskega prava, pri čemer se je specializiral predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 90 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. Tako je v svojih izvirnih in znanstvenih strokovnih člankih med drugim preučeval civilno- in procesnopravne vidike odškodninske odgovornosti države za kršitve prava, odškodninske vidike zlorabe prevladujočega položaja, pravna vprašanja, povezana z uporabo instituta izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, simulacije pogodbe, zastaranja terjatve, fiduciarnimi posli, kot tudi vprašanja, povezana z denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava, predvsem insolvenčni postopki. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom.

V okviru združenja INSOL Europe (strokovno združenje za evropsko prestrukturiranje in za primere insolventnosti) je predaval na več strokovnih mednarodnih konferencah (Paris, Beograd), s svojimi znanstvenimi prispevki je sodeloval in predaval tudi na Dnevih slovenskih pravnikov, Dnevih evropskega prava. Bil je tudi predavatelj v okviru sodniške šole, Inštituta za gospodarsko pravo (Maribor), na strokovnih posvetih Državnega sveta ter Odvetniške Zbornice RS.

V letu 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo).

Strokovno in organizacijsko delo: 
Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnik specialist za evropsko pravo, upravitelj v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije (2005), arbiter Gospodarske zbornice Slovenije (2012). Je tudi član izpitne komisije za sodne tolmače (2013). V letu 2007 je sodeloval pri pripravi osnutka sprememb Zakona o prevzemih-1 (2007).

Objave/publikacije:
Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20230918_101746_a6211171.html

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis