izr. prof. dr. JANEZ ČEBULJ

Področje:Pravo

E-pošta:janez.cebulj@guest.arnes.si

Dr. Janez Čebulj je doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1991, kjer je bil leta 1998 izvoljen v naziv docenta za področje upravnega prava. Od leta 2003 dalje je izredni profesor. V letih 1986 do 1992 je bil zaposlen na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot raziskovalec, v letih 1992 in 1993 pa svetovalec Vlade RS na Ministrstvu za okolje in prostor. Od leta 1993 do leta 1998 je bil sekretar Ustavnega sodišča RS. Leta 1998 je bil izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča, v letih od 2004 do 2007 je bil njegov predsednik. Po prenehanju funkcije je bil do oktobra 2010 dekan Fakultete za državne in evropske študije, nato še dve leti njen prodekan za študijske zadeve. Njegovo raziskovalno, strokovno pa tudi pedagoško delo se nanaša zlasti na področje splošnega dela upravnega prava, upravnega procesnega prava, ustavnosodne presoje, informacijske zasebnosti in sodne kontrole nad zakonitostjo dela uprave.

GSM: 00 386 41 68 95 68
Naslov: Metelkova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

Trenutni položaj:

Profesor upravnega procesnega prava in ustavnosodne presoje na Fakulteti za državne in evropske študije, vodja projektov v zasebni svetovalni organizaciji. Nosilec predmetov Upravno pravo in Ustavno varstvo podjetništva ter član Senata MLC Ljubljana.

Univerzitetna izobrazba:

Doktor pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1992), magister pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1990), diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1986).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

Njegovo raziskovalno, strokovno pa tudi pedagoško delo se nanaša zlasti na področje splošnega dela upravnega prava, ustavnega upravnega prava, informacijske zasebnosti, javnih služb, sodne kontrole nad zakonitostjo dela uprave in upravnopravnih vidikov varstva okolja. V tem okviru ima objavljenih preko 110 avtorskih del (COBISS), med njimi je 15 izvirnih znanstvenih člankov, 17 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah, 6 samostojnih znanstvenih sestavkov v monografskih publikacijah, je soavtor treh znanstvenih monografij in soavtor dveh univerzitetnih učbenikov z recenzijo.

Leta 1987 je postal asistent na Katedri za upravno pravo Pravne fakultete v Ljubljani. V mesecu marcu 1993 je bil prvič, v mesecu oktobru 1998 pa drugič izvoljen v naziv docenta za predmeta Upravno pravo in Pravna informatika na Katedri za upravno pravo Pravne fakultete v Ljubljani. Dne 7. 10. 2003 je bil na Fakulteti za državne in evropske študije prvič, decembra 2008 pa ponovno izvoljen v naziv izrednega profesorja za predmetno področje Upravno pravo.

Strokovno in organizacijsko delo: 

V letih 1981 in 1982 ter v letih 1986 do 1992 je bil zaposlen na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot raziskovalec, vmes (od leta 1982 do 1986) kot svetovalec in vodja urada direktorja zavoda na Zavodu RS za statistiko. V letih 1992 in 1994 je bil svetovalec Vlade RS na Ministrstvu za okolje in prostor. Od leta 1994 do leta 1998 je bil sekretar Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Oktobra 1998 je bil izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča, od novembra 2004 do novembra 2007 je bil predsednik Ustavnega sodišča. Funkcijo sodnika Ustavnega sodišča je prenehal opravljati marca 2008. Od oktobra 2008 je bil zaposlen kot visokošolski učitelj na Fakulteti za državne in evropske študije, Kranj, do 1. 10. 2010 je bil dekan fakultete, od 1. 10. 2010 pa je njen prodekan za študijske zadeve. Trenutno je zaposlen kot vodja projektov v zasebni svetovalni organizaciji ter predava na Fakulteti za državne in evropske študije in Fakulteti za upravo.

Objave/publikacije:

Dela, ki štejejo kot pokazatelj znanstveno raziskovalne dejavnosti in so bila objavljena v zadnjih petih letih, so dostopna na spletnem naslovu.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis