Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  Habilitacijski/strokovni naziv:Pred. mag. Andrejka Jost

  pred. mag. ANDREJKA JOST

  Področje:Finance

  E-pošta:andreja.jost@gmail.com

  Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Ima več kot desetletne izkušnje iz bančništva, s področij ocenjevanja kreditne sposobnosti gospodarskih družb, prestrukturiranja finančnih obveznosti in notranjega revidiranja. Trenutno se ukvarja z notranjim revidiranjem v gospodarski družbi. Svoje teoretično in praktično pridobljeno znanje nenehno dopolnjuje in ga posreduje naprej kot višješolska predavateljica pri predmetih s področja financ.

  Trenutni položaj:

  Notranja revizorka, višješolska predavateljica, mentorica.

  Univerzitetna izobrazba:

  Magistrica znanosti (2007, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Specialistka revizije (2006, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), dodiplomska izobrazba (2006, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

  Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

  Področje delovanja je financiranje podjetij, finančno prestrukturiranje in notranje revidiranje gospodarskih družb. Pedagoško deluje na področju financ.

  Strokovno in organizacijsko delo:

  Od leta 2005 je zaposlena v gospodarstvu. V svoji dosedanji delovni praksi je pridobila izkušnje pretežno v bančništvu. Ukvarjala se je s financiranjem podjetij in drugih institucij ter z notranjim revidiranjem banke. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka.

  Nagrade in priznanja:

  Dobitnica pohvale Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, za izjemen študijski uspeh na dodiplomskem študiju.

  Objave/publikacije:

  Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu.