Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

  • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
  • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
  • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

mag. ANDREJKA JOST

Področje:Finance

E-pošta:andreja.jost@gmail.com

Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Ima več kot desetletne izkušnje iz bančništva, s področij ocenjevanja kreditne sposobnosti gospodarskih družb, prestrukturiranja finančnih obveznosti in notranjega revidiranja. Trenutno se ukvarja z notranjim revidiranjem v gospodarski družbi. Svoje teoretično in praktično pridobljeno znanje nenehno dopolnjuje in ga posreduje naprej kot višješolska predavateljica pri predmetih s področja financ.

Trenutni položaj:

Notranja revizorka, višješolska predavateljica, mentorica.

Univerzitetna izobrazba:

Magistrica znanosti (2007, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Specialistka revizije (2006, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), dodiplomska izobrazba (2006, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

Področje delovanja je financiranje podjetij, finančno prestrukturiranje in notranje revidiranje gospodarskih družb. Pedagoško deluje na področju financ.

Strokovno in organizacijsko delo:

Od leta 2005 je zaposlena v gospodarstvu. V svoji dosedanji delovni praksi je pridobila izkušnje pretežno v bančništvu. Ukvarjala se je s financiranjem podjetij in drugih institucij ter z notranjim revidiranjem banke. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka.

Nagrade in priznanja:

Dobitnica pohvale Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, za izjemen študijski uspeh na dodiplomskem študiju.

Objave/publikacije:

Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu.