viš. pred. dr. VIKTOR VRAČAR - MLC

viš. pred. dr. VIKTOR VRAČAR

Področje:Management

E-pošta:viktor.vracar@gmail.com

Viktor Vračar ima več kot dvajsetletne izkušnje z managementom in raziskovalnimi projekti v različnih slovenskih in mednarodnih podjetjih.

Najprej je študiral elektrotehniko na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo in nato podiplomsko ob delu poslovodenje in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od zaključka dodiplomskega študija deluje v slovenskih in mednarodnih podjetjih, večinoma na vodstvenih delovnih mestih, poleg razvojnih pa je nabral tudi podjetniške izkušnje. Udeležen je v različnih razvojnih projektih, sočasno pa aktivno ostaja v stiku s svojim znanstvenim področjem.

GSM: + 386 31 785 655

Trenutni položaj:

Direktor družbe ThyssenKrupp dvigala d.o.o., višji predavatelj v MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana.

Univerzitetna izobrazba:

Doktor znanosti poslovodenja in organizacije (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2012), magister poslovodenja in organizacije (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2002), univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1995).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

Raziskovalne naloge so usmerjene na širše področje managementa, predvsem organizacijskih vidikov vplivanja na učinkovitost in uspešnost poslovanja. Raziskuje povezovanje med podjetji in vplive na rast in nadaljnji razvoj.

Udeležen je v raziskovalnih timih v domačih in mednarodnih ustanovah, kot so regionalni razvojni projekti in mednarodni koncerni.

Aktivno sodeluje pri pedagoškem procesu na visokošolskem področju, ožje pa pokriva področje poslovodenja in organizacije ter podjetništva.

Strokovno in organizacijsko delo:

Zaposlen je v gospodarstvu na vodstvenih delovnih mestih, sočasno pa je član različnih raziskovalnih timov. Deluje tudi v različnih svetovalnih projektih.

Nagrade in priznanja:

Viktor Vračar je soudeležen pri več evropskih patentih s tehničnega področja.

Objave/publikacije:

 • Vračar, V. & Merl, N. (2010). Fertigbauelemente und Herstellungsverfahren dafür. Erteilung eines europäischen Patent, Europäisches Patentamt.
 • Vračar, V. & Merl, N. (2012). Fertigbauelement. Gebrauchsmusteranmeldung, Österreichiches Patentamt.
 • Vračar, V. & Merl, N. (2012). Wärme/Kältespeicher. Gebrauchsmusteranmeldung, Österreichiches Patentamt.
 • Vračar, Viktor (2012). Adapting to Changing Business Environment with Inter-organizational Alliances. International Conference on Management and Organization, 2, Brdo pri Kranju.
 • Vračar V. (2011): Korenite spremembe in razlogi za njihovo pogosto neuspešnost. Zbornik 12. znanstvenega posvetovanja o organizaciji, junij, Brdo pri Kranju.
 • Vračar, Viktor (2011): Re-engineering of maintenance business line. ThyssenKrupp RC Ruesa Conference, članek.
 • Vračar, Viktor (2012): Efficient business model for TKE in Adriatic region. ThyssenKrupp RC Ruesa Conference, zbornik.
 • Vračar V., Žganec-Gros J., Pavešič N., Dobrišek S., Erpič M., Grenc B., Rakar A., Šef T., Mihelič F. (1995): Sistem za sintezo slovenskega govora. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, Zbornik četrte Elektrotehniške in računalniške konference ERK ’95, sep., Portorož.
 • Vračar V. (2005): Spremembe organizacije zaradi novih odjemalcev – prilagajanje spremembam konkurenčnega okolja. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Zbornik 11. strokovnega posvetovanja o sodobnih vidikih analize poslovanja, Portorož, nov., str. 101-119.
 • Vračar, Viktor (2012). Povezovanje med podjetji kot priložnost v krizi. Portorož: Zveza ekonomistov Slovenije, Sekcija za analizo.
 • Vračar, Viktor (2012). Organizacijski pristopi velikih mednarodnih podjetij. Izbrane teme managementa in organizacije: Monografija ob 70-letnici prof. dr. Rudija Rozmana, Društvo Slovenska akademija za management.
 • Vračar, Viktor (2012). Razvoj povezovanja med podjetji. Izzivi managementu, IV, 2.
 • Vračar, Viktor (2014). Success Factord of Asymmetric Connections – Example of Large Slovenian Enterprises. Dynamic Relationships Management Journal, Vol. 3, Nr. 2, 2014.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis