Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  viš. pred. mag. MATJAŽ NANUT

  Področje:Pravo

  E-pošta:nanut@odv.si

  Skoraj desetletne izkušnje na področju ekonomske analize prava in insolventnega prava sem pridobil kot asistent na katedri za pravnoekonomske znanosti, kjer sem se ukvarjal predvsem s področji ekonomije, ekonomske politike in prava ter z opravljanjem funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, za katero sem dobil dovoljenje leta 2006. Poleg opravljanja funkcije upravitelja se od leta 2008 ukvarjam tudi z vodenjem samostojne odvetniške pisarne in opravljanjem odvetniških storitev.

  GSM: 00 386 51 421 702
  Naslov: Šarhova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija

  TRENUTNI POLOŽAJ:
  Odvetnik v odvetniški pisarni Nanut d.o.o. in upravitelj v postopkih insolventnosti. Višji predavatelj mag. Matjaž Nanut, univ. dipl. pravnik za predmetno področje »Pravo« na Visoki šoli za poslovne vede.

  IZOBRAZBA:
  Univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 1994), Magister ekonomije (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 1997), Univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2002), opravljen državni izpit iz javne uprave (Ministrstvo za javno upravo, 2005), Pravniški državni izpit (Ministrstvo za javno upravo, 2005), opravljen izpit za upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije (Ministrstvo za pravosodje, 2006).

  PODROČJE RAZISKOVANJA IN PEDAGOŠKEGA DELOVANJA:
  Že od leta 1994 tekoče spremljam dogajanje na kapitalskih in finančnih trgih in se ukvarjam z raziskovanjem le-tega, v letu 2000 sem za Banko Slovenije opravil tudi raziskavo (»Dinamika monetarne ekspanzije«).

  Strokovno sem deloval v in se izpopolnjeval v domačih kot mednarodnih ustanovah, kot sta University of Illinois, USA; University of Bologna in Faculty of Political Science, Italy. Na Univerzi v Ljubljani sem se zaposlil leta 2003 in do leta 2008 deloval na pravnoekonomski katedri na Pravni fakulteti v Ljubljani. Predaval sem predmete, povezane z ekonomijo in ekonomsko analizo in politiko. Sodeloval sem pri pisanju pravne literature (Ekonomija. Ekonomska analiza in politika, Ljubljana, GV založba, 2004, Ekonomska analiza prava: prevod četrte izdaje ter Ekonomija: ekonomska analiza in politika: repetitorij, spremenjena izdaja, 1. natis, GV založba, 2008 in druge).

  STROKOVNO IN ORGANIZACIJSKO DELO:
  V letih 2002 in 2003 sem deloval kot informator in asistent pri nakupu tujih investicijskih skladov, potem v obdobju od leta 2003 do 2008, kot asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer sem prevzemal različne strokovne in organizacijske funkcije. V istem obdobju sem bil tudi zastopnik in svetovalec pravne pisarne Fidus, kjer sem sodeloval pri pravnem in poslovnem svetovanju. Z opravljanjem pripravništva, v letih 2004 in 2005, na sodišču v Ljubljani, sem se seznanil s potekom dela na sodišču ter sodeloval na obravnavah in sejah senatov.

  Od leta 2006 opravljam delo upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, kjer vsakodnevno izkazujem svoje organizacijske in vodstvene sposobnosti. Od leta 2008 vodim samostojno odvetniško pisarno in zraven dela upravitelja opravljam tudi odvetniške storitve.

  Objave/publikacije:
  Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu:

  http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?id=1001544091126144