viš. pred. mag. MATJAŽ NANUT

viš. pred. mag. MATJAŽ NANUT

Področje:Pravo

E-pošta:nanut@odv.si

Skoraj desetletne izkušnje na področju ekonomske analize prava in insolventnega prava sem pridobil kot asistent na katedri za pravnoekonomske znanosti, kjer sem se ukvarjal predvsem s področji ekonomije, ekonomske politike in prava ter z opravljanjem funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, za katero sem dobil dovoljenje leta 2006. Poleg opravljanja funkcije upravitelja se od leta 2008 ukvarjam tudi z vodenjem samostojne odvetniške pisarne in opravljanjem odvetniških storitev.

GSM: 00 386 51 421 702
Naslov: Šarhova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija

TRENUTNI POLOŽAJ:
Odvetnik v odvetniški pisarni Nanut d.o.o. in upravitelj v postopkih insolventnosti. Višji predavatelj mag. Matjaž Nanut, univ. dipl. pravnik za predmetno področje »Pravo« na Visoki šoli za poslovne vede.

IZOBRAZBA:
Univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 1994), Magister ekonomije (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 1997), Univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2002), opravljen državni izpit iz javne uprave (Ministrstvo za javno upravo, 2005), Pravniški državni izpit (Ministrstvo za javno upravo, 2005), opravljen izpit za upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije (Ministrstvo za pravosodje, 2006).

PODROČJE RAZISKOVANJA IN PEDAGOŠKEGA DELOVANJA:
Že od leta 1994 tekoče spremljam dogajanje na kapitalskih in finančnih trgih in se ukvarjam z raziskovanjem le-tega, v letu 2000 sem za Banko Slovenije opravil tudi raziskavo (»Dinamika monetarne ekspanzije«).

Strokovno sem deloval v in se izpopolnjeval v domačih kot mednarodnih ustanovah, kot sta University of Illinois, USA; University of Bologna in Faculty of Political Science, Italy. Na Univerzi v Ljubljani sem se zaposlil leta 2003 in do leta 2008 deloval na pravnoekonomski katedri na Pravni fakulteti v Ljubljani. Predaval sem predmete, povezane z ekonomijo in ekonomsko analizo in politiko. Sodeloval sem pri pisanju pravne literature (Ekonomija. Ekonomska analiza in politika, Ljubljana, GV založba, 2004, Ekonomska analiza prava: prevod četrte izdaje ter Ekonomija: ekonomska analiza in politika: repetitorij, spremenjena izdaja, 1. natis, GV založba, 2008 in druge).

STROKOVNO IN ORGANIZACIJSKO DELO:
V letih 2002 in 2003 sem deloval kot informator in asistent pri nakupu tujih investicijskih skladov, potem v obdobju od leta 2003 do 2008, kot asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer sem prevzemal različne strokovne in organizacijske funkcije. V istem obdobju sem bil tudi zastopnik in svetovalec pravne pisarne Fidus, kjer sem sodeloval pri pravnem in poslovnem svetovanju. Z opravljanjem pripravništva, v letih 2004 in 2005, na sodišču v Ljubljani, sem se seznanil s potekom dela na sodišču ter sodeloval na obravnavah in sejah senatov.

Od leta 2006 opravljam delo upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, kjer vsakodnevno izkazujem svoje organizacijske in vodstvene sposobnosti. Od leta 2008 vodim samostojno odvetniško pisarno in zraven dela upravitelja opravljam tudi odvetniške storitve.

Objave/publikacije:
Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu:

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?id=1001544091126144

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis