Partnerstvo za znanje

pomeni povezovanje podjetij in fakultet ter drugih institucij z namenom razvoja skupne dejavnosti za ustvarjanje inovacijskega potenciala regije. Akcije, ki jih partnerstvo razvija, imajo cilj:

  • uvajanje novih študijskih metod  in razvijanje novih multidisciplinarnih študijev,
  • povečevanja izmenjave znanj med visokim šolstvom, raziskovanjem  in podjetništvom,
  • povečevanje  zaposljivosti diplomantov in pretoka znanja v poslovno prakso.

Evropska komisija v zadnjem obdobju močno podpira razvoj visokega šolstva v EU, kar je izraženo v "Higher Education Modernisation Agenda, in kjer je poudarjen pomen povezovanja visokega šolstva, raziskovanja in podjetništva.