INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN PRAVO

MLC Ljubljana je vpisana v Evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pod številko 3674.

V evidenci je vpisana tudi Raziskovalna skupina MLC Ljubljana pod št. 3674-001, katere vodja je prof. dr. Marko Novak. Raziskovalna skupina MLC Ljubljana predstavlja osnovo na kateri bo v skladu z razvojem te dejavnosti, v prihodnje ustanovljen tudi Inštitut za management in pravo.

Naloge inštituta bodo usmerjene v raziskovalno delo, predvsem na raziskovalnih projektih, ter usposabljanje študentov za delo na raziskavah.

Inštitut bo izvajal tudi svetovalno in izobraževalno dejavnost.
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo fakulteta usmerila programski razvoj raziskav v ključna področja managementa in prava ter s tem

  • povezanih metodologij,
  • razvoj kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela na projektih,
  • publiciranje in s tem povezano odličnost fakultete,
  • vključenost študentov v raziskovalno delo fakultete.

Program razvojno-raziskovalne dejavnosti MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana
Razvojno-raziskovalna dejavnost bo usmerjena predvsem na področja managementa in prava v podjetništvu ter s tem povezanimi optimizacijskimi problemi. Raziskovanje prenosa znanja in razvoja kakovosti bodo osrednje teme programa raziskovanja. Raziskave bodo potekale z vključevanjem v mednarodne raziskovalne mreže in s tesnejšim povezovanjem z raziskovalnimi ustanovami. V prvi fazi bo izhodišče raziskovalne dejavnosti mreža, ki so jo razvili ustanovitelji in partnerji fakultete – predvsem raziskovalno-izobraževalne ustanove.