Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ključni ukrep programa Erasmus+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želi Evropska komisija do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

V Sloveniji za izvajanje programa skrbi nacionalna agencija: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa.

Kontakt:
CMEPIUS - Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
- Telefon: : (01) 620 94 50
- Faks: (01) 620 94 51
- E-pošta: info@cmepius.si
- Spletna stran: www.cmepius.si/

V okviru programa Erasmus+ se lahko izvaja več ukrepov:


Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

MOBILNOST ŠTUDENTOV

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Študent lahko izbira med dvema vrstama mobilnosti:

  • Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev.
  • Usposabljanje (pripravništvo) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev.

Programa mobilnosti se lahko udeleži:

  • Študent, ki ima status študenta MLC Ljubljana
  • Študent, ki je zaključil prvi letnik dodiplomskega študija (redni ali izredni).
  • Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Študenti se lahko udeležijo mobilnosti na partnerskih institucijah:

MOBILNOST UČITELJEV IN STROKOVNIH SODELAVCEV

S tovrstnimi mobilnosti se skuša spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo; spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, omogočiti, da zaposleni na visokošolski instituciji pridobijo novo znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini ter ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi.

Mobilnost pedagoških delavcev se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

 

Trajanje:

  • najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca. Priporočilo programa je, da gostovanje na tuji instituciji traja vsaj 5 delovnih dni.

Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur pedagoških obveznosti.

Mobilnost strokovnih delavcev se nanaša na mobilnost zaposlenih na visokošolskih institucijah z namenom lastnega usposabljanja.

Trajanje: vsaj 5 zaporednih delovnih dni.

Namen usposabljanja je predvsem sledenje na delovnem mestu (“job shadowing”) in udeležba na seminarjih.

 

Razpisi:

 

Obrazci:

 

Erasmus+ ID koda: SI LJUBLJA26

Univerzitetna listina Erasmus+

Erasmus+ Policy Statement