Management in poslovno pravo - MAGISTRSKI

 

Stroški študija na magistrskem programu »Management in poslovno pravo« so:


- Vpisnina* 570,00 EUR se plača ob vpisu.
- Letna (polna) šolnina za izredni študij znaša: 4.000,00 EUR.
- Magistrsko delo 900,00 EUR se plača ob prijavi magistrskega dela.
- Študenti, ki se ne vpišejo v program in opravijo katero od študijskih aktivnosti se zaračunavajo po KT; Cena za posamezno KT znaša 100,00 EUR.

* Vpisnina se zaračunava samo ob vpisu v prvi letnik študija.
**Šolnina za diplomante VS programa MLC Ljubljana je nižja in se določa posebej.
***Možno je plačilo na največ 48 mesečnih obrokov, višina obroka je odvisna od (partnerskih) popustov in drugih ugodnosti.


Cena vključuje naslednje storitve in ugodnosti:
-    Izvajanje izrednega študija po programu fakultete.
-    Srečanja z uveljavljenih strokovnjaki iz prakse ob izvedbi vseh predmetov ali posebej organiziranih predavanjih.
-    Praktično usposabljanje za delo z orodji spletnega oglaševanja.
-    Pridobitve katerega od MLC certifikatov:

  • SAP certifikat,
  • VD certifikat in
  • drugi certifikati, ki jih v okviru seminarjev ali izbirnih predmetov izvaja MLC Ljubljana.

-    Brezplačna uporaba SAP ERP programa za študijske in raziskovalne namene.
-    Brezplačna uporaba portalov založbe Verlag Dashofer.
-    Brezplačna uporaba portalov BISNODE za študijske in raziskovalne namene.
-    Brezplačno članstvo v knjižnici MLC Ljubljana in Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK).
-    Uporabo internih študijskih gradiv v e-obliki in drugih MLC knjižničnih gradiv.
-    Individualno in skupinsko svetovanje pred in med študijem.
-    Do dve enodnevni študijski ekskurziji doma ali v tujini na letnik.
-    Vsi (dodatni) izpitni roki in potrdila.

*V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/2011 in spr.) so cene oproščene plačila DDV.


Cenik velja od 17.11.2017 dalje.