Magistrski program »Management in poslovno pravo«

Uvod

Fakulteta MLC Ljubljana v okviru tega programa organizira moderen interdisciplinarni študij managementa in poslovnega prava za podjetnike in managerje. Namen programa je razvoj poslovne in pravne kulture ter uspešnosti delovanja poslovnih subjektov v domačem in mednarodnem okolju.

Študijski program je uporabno naravnan, program uvaja novosti, ki pomenijo dodano vrednost za magistrske študije v našem prostoru. Posebnosti študija so:

  • sodelovanje poslovno uveljavljenih strokovnjakov iz prakse pri predmetih programa kot način merjenja uporabnosti študija,  
  • pridobivanje certifikatov, ki dodatno povečujejo vrednost študija in širijo zaposljivost magistrantov, kot npr.:: certifikat iz vodenja - leadersheep, SAP ERP certifikat uporabe SAP IKT, drugi certifikati
  • študijske ekskurzije v uspešna domača in tuja podjetja z ex post analizami,
  • gostujoči predavatelji iz tujine,
  • reševanje poslovnih problemov študentov v magistrski ali seminarskih delih.

Cilji magistrskega študijskega programa

Program je zasnovan po zgledu najsodobnejših tovrstnih študijev na priznanih tujih univerzah in poslovnih šolah. Študij ima značilnosti interdisciplinarnega študija managementa, poslovnega prava in prihajajočih digitalnih tehnologij za vodenje poslovanja tudi v najkompleksnejših poslovnih okoljih. Program omogoča študentom pridobivanje kompetenc, ki so odlika podjetnikov in managerjev razvojno in mednarodno usmerjenih podjetij.
 

Pogoji za vpis

V program se lahko vpišejo vsi, ki imajo zaključeno vsaj VI/2 izobraževanje, diplomanti nekaterih študijskih programov imajo za vpis predpisane dodatne pogoje.

Zaposljivost

Program nudi uporabno izobraževanje za uspešno vodenje poslovnih subjektov (profitnih ali neprofitnih) tako za tiste, ki so študij končali na poslovnih kot drugih neposlovnih ali nepravnih študijskih programih (tehniki, naravoslovci, umetniki, medicinci,…). Pridobljene kompetence s področja digitalizacije bodo pomemben dejavnik pri delovanju naših diplomantov v tehnološko visoko razvitih poslovnih sistemih

Objavljamo Razpis za vpis v magistrski študijski program Management in poslovno pravo za študijsko leto 2017/18.

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (KT): 120 KT

Strokovni naslov: magister managementa in poslovnega prava

Kraj izvajanja študija: Ljubljana

Način študija izredni študij