Kaj o študiju na MLC Ljubljana pravijo študenti in partnerji:

Ana Marija Mitić, igralka, voditeljica in študentka MLC Ljubljana:

»Preden sem stopila v stik z MLC, je bila ena zahtevnejših stvari pri komunikaciji večno vprašanje, kdo bo oblikoval pogodbo o sodelovanju. Zdaj pa tripartitne pogodbe uporabljam kot za šalo!«

Ismar Mašnič, podjetnik in študent MLC Ljubljana:

»Študij poslovnega prava na MLC ima zame, kot podjetnika, izjemno dodano vrednost, saj pridobljena znanja koristim na vsakodnevni bazi tako znotraj podjetja, kot tudi v odnosih in poslovanju navzven.«

Andreja Rus, študentka:

»Fakulteta me je prepričala s svojim svežim in inovativnim pristopom; ponuja ravno to, kar sem iskala - povezavo med managemetom in pravom. Je idealna kombinacija akademskega in poslovnega okolja. Uporabno znanje in veščine, ki sem jih pridobila tekom študija, mi bodo zagotovo dragocena popotnica na moji nadaljnji poklicni poti.«

Peter Grabner, sekretar OOZ Vič Ljubljana:

»S Fakulteto za management in pravo in dekanom red. prof. dr. Srečkom Devjakom uspešno sodelujemo že dlje časa. Znanje prava v povezavi z managementom je nujno za uspešno vodenje podjetja v sodobnem konkurenčnem okolju. Zato so sinergije med fakulteto in sodobno obrtno-podjetniško zbornico še toliko večje. Fakulteta in zbornica sta uspešno izpeljala že nekaj skupnih projektov, zato načrtujemo v prihodnje še intenzivnejše sodelovanje.«

Renata Himelrajh, pedagoginja:

»Ob vpisu sina na vašo fakulteto sem pri njem opazila veliko, za mene kot starša, pozitivnih sprememb. Postal je bolj zadovoljen, srečen, poln energije, študij mu je predstavljal izziv in vse študijske zahteve je opravljal z veseljem in bil uspešen. Ko je človek zadovoljen, izpolnjen, srečen, je delovno in ustvarjalno mnogo bolj uspešen in posledično lahko da večji doprinos družbi.«

dr. Lidija Kodrin, predavateljica marketinga:

»MLC fakulteta študentom odpira svet znanja managementa in prava. Zaradi praktične naravnanosti študijskega programa je študij zanimiv tudi za študente iz gospodarstva. Znanja iz marketinga, ki ga predavam, pa bodo zagotovo pripomogla diplomantom pri uspešnem reševanju konkretnih izzivov v praksi.«

prof. dr. Janez Čebulj, predavatelj upravnega prava:

»Fakulteta s programom management in pravo ponuja odlično kombinacijo teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih potrebuje vsak, katerega cilj je ukvarjati se s podjetništvom ali ukvarjati se z njim uspešnejše. Na fakulteti pridobljena znanja in praktične izkušnje so zato nepogrešljiva podlaga za pričetek in nadgradnjo podjetniške kariere. To zagotavlja ne le nabor obveznih in izbirnih predmetov, temveč tudi individualno oblikovani programi, prilagojeni znanjem in izkušnjam, ki jih študentke in študenti že imajo ob vpisu na fakulteto, ter njihovim potrebam po znanjih glede na načrtovano karierno pot.«