red. prof. dr. MAJDA BASTIČ

Habilitacijski/strokovni naziv: Redni profesor
Področje : Operacijske raziskave
E-naslov: majda.bastic@gmail.com

prof. MASSIMO BIANCHI

Habilitacijski/strokovni naziv: Full professor
Področje : Business management
E-naslov: massimo.bianchi@unibo.it

viš. pred. mag. DUŠAN BLAGANJE

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Management
E-naslov: dusan.blaganje@guest.arnes.si

doc. dr. DANIJELA BREČKO

Habilitacijski/strokovni naziv: Docentka
Področje : Management
E-naslov: danijela.brecko@planetgv.si, danijela.brecko@sofos.si

doc. dr. LIDIJA BREZNIK

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Management
E-naslov: lidija.breznik.phd@gmail.com

izr. prof. dr. JANEZ ČEBULJ

Habilitacijski/strokovni naziv: Izredni profesor
Področje : Pravo
E-naslov: janez.cebulj@guest.arnes.si

Izr. prof. dr. Aleksej Cvetko

Habilitacijski/strokovni naziv: Izredni profesor
Področje : Pravo
E-naslov

Red. prof. dr. SREČKO DEVJAK

Habilitacijski/strokovni naziv: Redni profesor
Področje : Kvantitativne metode v upravi
E-naslov: s.devjak@gmail.com

viš. pred. mag. IRENA DEŽELAK

Habilitacijski/strokovni naziv: Višja predavateljica
Področje : Trženje
E-naslov: irena.dezelak@academiauspeha.si

Full Prof. PAULA ODETE FERNANDES, PhD

Habilitacijski/strokovni naziv: associate professor
Področje : Entrepreneurship
E-naslov: pof@ipb.pt

Full Prof. JOSÉ ADRIANO GOMES

Habilitacijski/strokovni naziv: Full Professor
Področje : Management information Systems
E-naslov: Adriano@ipb.pt

pred. mag. LARISA ISTENIČ

Habilitacijski/strokovni naziv: Predavatelj
Področje : Pravo
E-naslov: larisa.istenic@siol.net

doc. dr. LIDIJA KODRIN

Habilitacijski/strokovni naziv: Docentka
Področje : Management marketinga
E-naslov: lidija.Kodrin@guest.arnes.si

viš. pred. dr. BLAŽ KOVAČIČ MLINAR

Habilitacijski/strokovni naziv: Višji predavatelj
Področje : Pravo
E-naslov: blaz.kovacic@kovacic-mlinar.si

doc. dr. JULIJA LAPUH BELE

Habilitacijski/strokovni naziv: Docentka
Področje : Računalništvo in informatika
E-naslov: julija.bele@vspv.si

izr. prof. dr. DARJA MAZI - LESKOVAR

Habilitacijski/strokovni naziv: Izredna profesorica
Področje : Angleščina
E-naslov: darjamazileskovar@gmail.com

Adjunct Prof. ANA PAULA MONTE, PhD

Habilitacijski/strokovni naziv: Associate Professor
Področje : Finance Management
E-naslov: apmonte@ipb.pt

doc. dr. ALEKSIJ MUŽINA

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Pravo
E-naslov: aleksij.muzina@siol.net

viš. pred. mag. MATJAŽ NANUT

Habilitacijski/strokovni naziv
Področje
E-naslov: nanut@odv.si

as. dr. KLEMEN POHAR, LL.M.

Habilitacijski/strokovni naziv: Asistent
Področje : Pravo
E-naslov: klemen.pohar@gmail.com

doc. dr. Andrej Pompe

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Trženje
E-naslov: andrej-pompe@brand-business-school.com

doc. dr. Andraž Rangus

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Pravo
E-naslov: rangus.mlc@gmail.com

doc. dr. LIDIJA ROBNIK

Habilitacijski/strokovni naziv: Docentka
Področje : Management
E-naslov: lidija.robnik@triera.net

Full Prof. ALCINA Maria de Almeida Rodrigues NUNES, PhD

Habilitacijski/strokovni naziv: Full professor
Področje : Innovation, Business design
E-naslov:  alcina@ipb.pt

mag. MIHA ROZMAN, dipl. ing.

Habilitacijski/strokovni naziv: Višji predavatelj
Področje : Management
E-naslov: miharo68@gmail.com

Full Prof. WALTER SCHERRER, PhD

Habilitacijski/strokovni naziv: Full professor
Področje : Regional Economic
E-naslov: Walter.Scherrer@sbg.ac.at

viš. pred. mag. NINA SCORTEGAGNA KAVČNIK

Habilitacijski/strokovni naziv: Predavatelj
Področje : Pravo
E-naslov: nina.skavcnik@gmail.com

viš. pred. dr. MILENA SEDOVNIK

Habilitacijski/strokovni naziv: Višja predavateljica
Področje : Management
E-naslov: milena.sedovnik@gmail.com

mag. ROSVITA ŠENGELAJA

Habilitacijski/strokovni naziv
Področje
E-naslov: rosvita.sengelaja@siol.net

Laura Tampieri

Habilitacijski/strokovni naziv: znanstveni sodelavec
Področje
E-naslov: laura.tampieri@unibo.it

doc. dr. Denis Tomše

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Trženje
E-naslov: denis.tomse1@gmail.com

doc. dr. Boštjan Tratar

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Javna uprava
E-naslov: bostjan.tratar@dp-rs.si

mag. Boštjan J. Turk

Habilitacijski/strokovni naziv: višji predavatelj
Področje : Pravo
E-naslov: icgp@siol.net

doc. dr. LUIGI VARANELLI

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Pravo
E-naslov: luigi.varanelli@siol.net

doc. dr. ZORAN VAUPOT, MBA

Habilitacijski/strokovni naziv: Docent
Področje : Management
E-naslov: zoranvau@gmail.com

pred. SABINA VLAŠIĆ, mag.

Habilitacijski/strokovni naziv: Predavatelj
Področje : Management
E-naslov: sabina.vlasic@gmail.com

viš. pred. dr. VIKTOR VRAČAR

Habilitacijski/strokovni naziv: Višji predavatelj
Področje : Management
E-naslov: viktor.vracar@gmail.com

Full Prof. Siniša Zarić, PhD

Habilitacijski/strokovni naziv: Full professor
Področje : Market and Non Market Environment, Event Management
E-naslov: sinisha.zaric@gmail.com, foto: www.mc.rs