PREDAVATELJ

  • Prenašal bom znanje in izkušnje na generacije, ki želijo spoznati poslovne priložnosti in poti do uspeha.
  • Zavedam se, da bodo mnogi študenti in sodelavci  z mojim znanjem gradili  uspešno bodočnost.
  • Pri študentih bom spodbujal in razvijal njihove potenciale, ki bodo vzbudili zanimanje za študij.
  • Mnogim poslovnežem bomo pomagali do konkurenčnih znanj in veščin managementa, ki v pravnem okvirju omogočajo optimalno poslovanje.
  • Želim deliti znanje in izkušnje z mednarodno poslovno prakso ter pri tem dejavno sodelovati.
  • Želim sooblikovati partnerstvo, v katerem bodo v ospredju študenti, in se bom z njimi veselil njihovega uspeha.
  • Želim razvijati sodobne študijske metode, pri znanstvenem in razvojnem delovanju pa partnerstvo za znanje.