VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM : Management in pravo VS


Stroški študija na visokošolskem programu »Management in pravo VS« vključujejo:


- Vpisnina* 570,00 EUR se plača ob vpisu.
- Letna šolnina za:

o    redni študij znaša 4.470,00 EUR,
o    izredni študij znaša 3.170,00 EUR,
Možno je plačilo na največ 48 mesečnih obrokov, višina obroka je odvisna od (partnerskih) popustov in drugih ugodnosti.


- Diplomsko delo 600,00 EUR se plača ob prijavi dela.
- Študenti, ki se ne vpišejo v program in opravijo katero od študijskih aktivnosti se zaračunavajo po KT; cena za posamezno KT znaša 97,00 EUR za redni in 75,00 EUR za izredni študij.
* Vpisnina se zaračunava samo ob vpisu v prvi letnik študija.

 

 

Cena vključuje naslednje storitve in ugodnosti:


-    Izvajanje izrednega študija po programu fakultete,
-    Srečanja z uveljavljenimi strokovnjaki iz prakse ob izvedbi predmetov ali posebej organiziranih predavanjih.
-    Praktično usposabljanje za delo z orodji spletnega oglaševanja.
-    Pridobitve katerega od MLC certifikatov:

  • SAP certifikat,
  • VD certifikat in
  • drugi certifikati, ki jih v okviru seminarjev ali izbirnih predmetov izvaja MLC Ljubljana.

-    Brezplačna uporaba SAP ERP programa za študijske in raziskovalne namene.
-    Brezplačna uporaba portalov založbe Verlag Dashofer.
-    Brezplačna uporaba portalov BISNODE za študijske in raziskovalne namene.
-    Brezplačno članstvo v knjižnici MLC Ljubljana in v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK).
-    Uporabo internih študijskih gradiv v e-obliki in drugih MLC knjižničnih gradiv.
-    Do dve enodnevni študijski ekskurziji doma ali v tujini na letnik.
-    Individualno in skupinsko svetovanje pred in med študijem.
-    Vsi dodatni izpitni roki in potrdila.

V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/2011 in spr.) so cene oproščene plačila DDV.


Cenik velja od 4.4.2017 dalje.