//www.mlcljubljana.com/uploads/slike/b7-medium.jpg

PRIJAVA IN VPIS

Vpis na MLC Ljubljana poteka na naslednji način:

  • Redni vpis ki poteka preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Postopek vodi MIZŠ enako za vse javnoveljavne programe, za redni in izredni način študija. Študentje, ki niso vpisani po tem postopku, ne morejo pridobiti statusa študenta Vpis ministrstvo
     
  • Izredni vpis se prične s priloženim elektronskim »MLC prijavnim obrazcem« . Kandidati s tem obrazcem izkažejo interes za študij na MLC Ljubljana. Sledi izmenjava informacij, individualna obravnava študijskega primera, izdela se individualni študijski načrt (ISN). Na osnovi zbranega se ugotovi najugodnejši način vključevanja kandidata v študij. Vpis se lahko tudi v tem primeru izvede postopku rednega vpisa preko MIZŠ ali pa samo preko MLC Ljubljana. Vpis izven vpisnega obdobja MIZŠ se izvaja po modelu vseživljenjskega izobraževanja in kontinuirano preko celega leta.

 

 

//www.mlcljubljana.com/uploads/slike/b9-medium.jpg

DOKUMENTACIJA OB VPISU

Vstop v študij "MANAGEMENT IN PRAVO VS" poteka neprekinjeno, pokličite na fakulteto in se vključite v zanimiv študij. Informacije po telefonu, preko e-maila ali osebno v času uradnih ur.

Dokumentacija ob vpisu

 

//www.mlcljubljana.com/uploads/slike/b10-medium.jpg

URADNE URE

Uradne ure na MLC Ljubljana potekajo od ponedeljka do četrtka med 13.00 in 17.00 uro. Za informacije smo dosegljivi vsak delovni dan po telefonu od 9.00 ure do 17.00 ure ali po elektronski pošti.

E: info@mlcljubljana.com

Osebni razgovor prosimo predhodno dogovorite.
T: 040 937 931 ali 059 047 920

Sledite nam tudi na Facebook-u