5. tradicionalna Konferenca s področja javnega naročanja z naslovom Javno naročanje (in javno – zasebno partnerstvo): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje je za nami - MLC

5. tradicionalna Konferenca s področja javnega naročanja z naslovom Javno naročanje (in javno – zasebno partnerstvo): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje je za nami

V četrtek, 14. septembra 2023 je na MLC Ljubljana potekala že 5. Konferenca s področja javnega naročanja, tokrat z naslovom Javno naročanje (in javno – zasebno partnerstvo): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje. V zadnjih letih se je na področju javnega naročanja in koncesij izvedlo kar nekaj sprememb, na katere smo želeli na tokratni konferenci opozoriti tako naročnike kot ponudnike, nekatere med njimi pa še niso bile uveljavljene in bo to šele sledilo.

Po uvodnem nagovoru  g. dekana, red. prof. dr. Srečka Devjaka, je sledil konferenčni uvod programskega vodje dogodka, izr. prof. dr. Aleksija Mužine, odvetnika, ki je napovedal dnevni program in opozoril na aktualno dogajanje na tem področju.

Konferenca Jn 2023 2
Ker je izboljšanje stanja na področju javnega naročanja ključno za učinkovito delovanje države, je uvodoma mag. Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, predstavil glavne spremembe, ki se nam še letos obetajo na področju javnega naročanja.

Sledil je izr. prof. dr. Aleksij Mužina z vsebino, ki se je nanašala na spremembe bistvenih in nebistvenih sestavin v pogodbah o izvedbi javnih naročil (koncesij). Programski vodja dogodka je predstavil meje med dopustnimi in nedopustnimi spremembami, njegova izhodišča pa je na tipičnih primerih sprememb v praksi predstavila Tanja Boršič iz Holdinga Slovenske Elektrarne d.o.o., ki s profesorjem sodeluje v projektu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Naročnik mora že pred nameravano spremembo predvideti pravno odločilne argumente za njeno objektivno artikuliranje. Zato je red. prof. dr. Marko Novak v sklopu svojega predavanja podal pravno argumentacijo odločitve o spremembi pogodbe o javnem naročilu.

Na prekrškovne posledice spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila nas je opozoril doc. dr. Miha Sosić. Aktualnost se kaže posebej v tem, ko je Ustavno sodišče (v zadevi P-4/23) pristojnost za odločanje o prekrškovnih postopkih podelilo sodišču.

Konferenca Jn 2023 1

V nadaljevanju smo prisluhnili predavanju Tadeje Pušnar z naslovom Revizija aneksov v praksi Računskega sodišča. Kot je znano, Računsko sodišče pogosto opozarja na primere dopustnih/nedopustnih aneksov k pogodbam o javnih naročilih (koncesijah in javno-zasebnem partnerstvu).

Na področju sodelovanja javnega in zasebnega partnerja smo se skupaj z odvetnico Tanjo Vodovnik spraševali o tem, kdaj sploh gre za javno-zasebno partnerstvo. Predavanje se je dotaknilo tudi tematike ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pravil javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev oziroma pravnih položajev, ki to niso.

Za zaključek srečanja pa nam je kolegica,  doc. dr. Danijela Brečko spregovorila o vodenju timov, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem. Vodenje timov je predstavila skozi prizmo organizacijske energije in na podlagi dobre prakse Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., predstavila model vodenja za optimizacijo postopkov javnega naročanja.

 

V upanju, da je bila vsebina letošnje konference aktualna in da so se udeleženci dogodka naučili veliko zanimivega, novega in predvsem uporabnega, se vsem skupaj še enkrat iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in obisk na MLC Ljubljana. Veseli bomo, če nam boste zaupali tudi v bodoče in skupaj z nami raziskovali področje javnih naročil še naprej.

Se vidimo naslednje leto, kje drugje kot na MLC Ljubljana!

Konferenca Jn 2023 3

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis