6. Konferenca s področja javnega naročanja z naslovom Javno naročanje (in koncesije): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje na MLC Ljubljana - MLC

6. Konferenca s področja javnega naročanja z naslovom Javno naročanje (in koncesije): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje na MLC Ljubljana

Včeraj, 15. maja 2024 je na MLC Ljubljana potekala že 6. tradicionalna konferenca s področja javnega naročanja z naslovom Javno naročanje (in koncesije): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje. Vsebina, ki jo pripravljamo,  je namenjena odgovornim osebam na strani ponudnikov in naročnikov, ki se ukvarjajo s postopki javnega naročanja oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s konkretnimi vprašanji s področja javnih naročil, koncesij, javno-zasebnih partnerstev ter širše in želijo biti na tekočem z novostmi s tega področja.

Po uvodnem nagovoru  g. dekana, red. prof. dr. Srečka Devjaka, je sledil pozdrav in uvod programskega vodje dogodka, izr. prof. dr. Aleksija Mužine, odvetnika, ki je napovedal dnevni program in opozoril na aktualno dogajanje na področju javnih naročil.

Dekan

izr. prof. dr. Aleksij Mužina in g. dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak

Ker je izboljšanje stanja na področju javnega naročanja ključno za učinkovito delovanje države, je uvodoma mag. Sašo Matas generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, predstavil glavne spremembe, ki se nam v prihodnje obetajo na področju javnega naročanja.

Sledil je izr. prof. dr. Aleksij Mužina z vsebino, ki se je nanašala na spremembe pogodb zaradi povišanja cen in/ali spremembe okoliščin (1. ali 3. točka 95. člena ZJN-3, 1. ali 3. točka 60. člena ZNKP), njegova izhodišča pa je dopolnila in na tipičnih primerih sprememb v praksi predstavila dr. Katja Štemberger Brizani iz Pravne fakultete v Ljubljani. Predavanje je bilo namenjeno predstavitvi izvirnega znanstvenega dela, v katerem so predstavljena vsa relevantna stališča pristojnih organov in podan kritični pogled nanje.

Mužina

izr. prof. dr. Aleksij Mužina

Naročnik mora že pred nameravano spremembo predvideti pravno odločilne argumente za njeno objektivno artikuliranje. Zato je red. prof. dr. Marko Novak  kot tretji, v sklopu svojega predavanja predstavil neobvezne argumente razlage 95. člena Zakona o javnem naročanju.

Novak

red. prof. dr. Marko Novak

Z nami je bil tokrat tudi gostujoči predavatelj iz Hrvaške, g. Zoran Blažević iz podjetja Temporis savjetovanje d.o.o., ki nam je predstavil Anekse k pogodbam o javnem naročanju ter interpretacijo omejitev v pravu Republike Hrvaške. Ker gre za razlago istih pravil prava EU, je bila predstavitev tako naročnikom kot ponudnikom v pomoč pri razlagi nacionalnega prava.

Nato smo prisluhnili predavanju Tanje Boršič iz Službe za javna naročila v HSE z naslovom Dopustne subjektivne in (druge) manjše spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila. V predavanju so bile predstavljene po eni strani možnosti menjave pod/izvajalcev, po drugi pa objektivne spremembe pogodb, znotraj teh pa tudi primeri prekrškovnih odločb (npr. PRp 523/2021 (sprememba glede manjšega obsega).

Konferenco je sklenilo predavanje mag. Marka Žviplja iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.., ki je na primeru aktualnega stališča Sodišča EU predstavil pravico ponudnika do povračila škode zaradi protipravne izločitve iz postopka javnega naročanja. Sodišče EU ima namreč glede tega bistveno drugačen pogled kot ga je zavzela sodna praksa.

V upanju, da je bila vsebina letošnje konference aktualna in da so se udeleženci dogodka naučili veliko zanimivega, novega in predvsem uporabnega, se vsem skupaj še enkrat iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in obisk na MLC Ljubljana. Veseli bomo, če nam boste zaupali tudi v bodoče in skupaj z nami raziskovali področje javnih naročil še naprej.

Se vidimo naslednje leto na MLC Ljubljana!


Vsi Prava

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis