Bi želeli poslati samostojni podjetnik? - MLC

Bi želeli poslati samostojni podjetnik?

Nekateri izmed vas, ki študirate na naši fakultet, ste se že, ali pa se imate v prihodnosti namen podati na samostojno poslovno pot. V praksi se taki ljudje najpogosteje odločajo za registracijo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ali pa za status samostojnega podjetnika.

Zato vam bom v dveh marčevskih blogih najprej nekoliko približal pravne in poslovne zanimivosti statusa samostojnega podjetnika, v aprilu pa bom nadaljeval s predstavitvijo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

 

Kakšno pravno organizacijsko obliko sploh predstavlja samostojni podjetnik?

Predvsem je treba vedeti, da samostojni podjetnik sploh ni gospodarska družba, ampak fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Tudi samostojni podjetnik ima svoje podjetje, vendar pa je to podjetje tako prepredeno z njim samim, da pri njem ne govorimo o klasični gospodarski družbi, ampak o nekakšnem podjetju »sui generis«, o križancu med fizično in pravno osebo.

Samostojni podjetnik (s.p.) je torej fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Dejansko Je najpogostejša pravnoorganizacijska oblika v Sloveniji in je primerna za cel niz opravljanja dejavnosti  – od obrtniških del, poslovnega svetovanja, prevajanja, terapevtske dejavnosti, ipd.

Načelno lahko torej samostojni podjetnik opravlja vsako dejavnost, razen, če zakon določa drugače. Za določene dejavnosti so namreč predpisana ustrezna dovoljenja oziroma licence (denimo za dejavnosti s področja zdravstva, arhitekture, za detektivsko dejavnost, ipd.).

 

Na kakšen način samostojni podjetnik pridobi pravico opravljanja dejavnosti?

Postopek registracije samostojnega podjetnika je v današnjih časih precej hiter in ne pretirano kompliciran. Samostojni podjetnik namreč pridobi pravico do opravljanja dejavnosti  na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, ki se sicer vodi pri AJPES-u (Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Prijava v Poslovni register Slovenije je brezplačna, torej ni povezana s posebnimi upravnimi stroški. Podjetnik mora sicer pri prijavi za vpis navesti predlagani datum vpisa, ki mora biti kasnejši od dne vložitve prijave za vpis, firmo podjetnika in podatke o sedežu, podatke o skrajšani firmi, če jo ima, podatke o podjetniku (ime in priimek EMŠO, davčna številka, naslov), podatke o zastopniku (z enakimi podatki kot pri podjetniku), navedbo dejavnosti, ki jo bo opravljal, ter izjavo, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz svojih prejšnjih poslovanj.

 

Posebnosti za obrtnike

Za nekatere obrtnike, ki želijo opravljati dejavnost kot samostojni podjetniki obstajajo nekatere posebnosti in se sicer morajo v tem primeru pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v obrtni register ali pa pridobiti dovoljenje za opravljanja dejavnosti, če zakon tako zahteva.

Obrtnik je sicer pojem, ki ga opredeljuje Obrtni zakon. Za opravljanje obrtne dejavnosti mora obrtnik, ki je samostojni podjetnik, pridobiti tudi dovoljenje obrtne zbornice.

Če samostojni podjetnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dovoljenja obrtne zbornice (to se v praksi zgodi predvsem zaradi pomanjkanja izobrazbe ali pa mojstrskega izpita), to še ne pomeni, da tak podjetnik obrtnega dovoljenja ne more pridobiti – a mora v tem primeru zaposliti vsaj eno osebo, ki izpolnjuje ta pogoj.

 

Osnovni kapital samostojnega podjetnika, plačilo socialnih prispevkov

Za samostojnega podjetnika velja, da mu ni treba vložiti osnovnega kapitala. Osnovni kapital je namreč v prvi vrsti namenjen zaščiti upnikov gospodarskega subjekta. A glede na to, da samostojni podjetnik za dolgove odgovarja s svojim osebnim premoženjem, to jamstvo ni potrebno, podobno koto to velja za osebne družbe.

Morajo pa samostojni podjetniki paziti na to, da takoj postanejo zavezanci za plačilo socialnih prispevkov. To je zelo pomembno, saj se je v praksi dogajalo, da so podjetniki  te prispevke »pozabili« plačevati, posledica česar so bile davčne izvršbe, zaradi katerih so nekateri samostojni podjetniki končali celo v osebnem stečaju.

Poleg tega mora samostojni podjetnik najkasneje v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije vpisati dejavnost v davčni register, se potencialno prijaviti v register za davek na dodano vrednost (ta prijava je opcijska) ter podati prijavo na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Samostojni podjetnik se mora torej vključiti v vse štiri obvezne sisteme socialnih zavarovanj: 1.) v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.) v obvezno zdravstveno zavarovanje 3.) v zavarovanje za primer brezposelnosti in 4.) v zavarovanje za starševsko varstvo.

————————————-

Kaj pa vi menite?
  • Ste že razmišljali o samostojni poslovni poti? Bi se v tem primeru raje odločili za status samostojnega podjetnika, ali pa bi raje postali družbenik v gospodarski družbi?
  • Morda veste, kakšni bi bili vaši mesečni stroški, če bi se odločili za registracijo statusa samostojnega podjetnika?
  • Poznate kakšne izrazite prednosti samostojnega podjetnika v odnosu do drugih pravnoorganizacijskih oblik? 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Young Business Man Talking On Phone And Working On Computer

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis