Kako SAP podpira krožno gospodarstvo v poslovnem svetu - MLC

Kako SAP podpira krožno gospodarstvo v poslovnem svetu

Premik k trajnostnemu gospodarstvu postaja vedno bolj ključen cilj za podjetja po vsem svetu. V tem kontekstu igra SAP (Systems, Applications, and Products) pomembno vlogo pri podpori organizacijam pri prehodu k krožnemu gospodarstvu, ki stremi k zmanjšanju odpadkov in učinkoviti rabi virov.

Najpogosteje uporabljen gospodarsko/ekonomski model v današnjem poslovnem okolju je linearno gospodarstvo/ekonomija ali vzemi, proizvedi, zavrzi. Za ta model je značilna množična poraba in uporaba surovin za proizvodnjo, ki na koncu življenjskega cikla postanejo odpadek. Čeprav so onesnaževanje okolja in podnebne spremembe povzročile vse večjo zavest o pomenu varovanja okolja, ta model v celoti temelji na potrošnji. Vse več držav postopoma napreduje na področju varovanja okolja, a proizvodnja, potrošnja in trgovina še vedno niso v skladu s trajnostnimi trendi. (1)

Vse bolj postaja jasno, da morajo v ospredje stopiti modeli, ki ne temeljijo na intenzivni porabi naravnih virov in dodatno ne onesnažujejo okolja. Primer takšnega modela je krožno gospodarstvo, ki naj bi omogočilo prehod na bolj trajnostne načine ravnanja s surovinami in na koncu doseglo trajnostni razvoj podjetij in družbe (2).

 

1. Upravljanje virov in materialov:
SAP omogoča podjetjem sledenje ključnim sestavinam njihovih izdelkov skozi celoten življenjski cikel. S tem lahko organizacije natančno načrtujejo zaloge in zmanjšujejo prekomerne zaloge, s čimer preprečujejo nepotreben odpad.

2. Recikliranje in ponovna uporaba:
Sistem SAP podpira optimizacijo procesov recikliranja in spremljanje recikliranih materialov skozi celotno oskrbovalno verigo. Z uporabo SAP-ja lahko podjetja sodelujejo z dobavitelji pri vzpostavljanju krožnih praks, kot so vračila izdelkov in recikliranje embalaže.

3. Trajnostna proizvodnja:
SAP omogoča podrobne analize porabe energije v proizvodnji, kar omogoča identifikacijo priložnosti za zmanjšanje porabe. S tem podjetja lažje implementirajo okolju prijazne proizvodne procese.

4. Upravljanje dobavne verige:
Transparentnost v dobavni verigi postaja ključna za sledenje izvoru materialov in identifikacijo potencialnih priložnosti za krožno gospodarstvo. S SAP-jevo tehnologijo lahko podjetja dosežejo večjo preglednost in učinkovitost v svojih dobavnih verigah.

5. Digitalna platforma za inovacije:
SAP ponuja digitalno platformo, ki omogoča podjetjem uvajanje inovacij, usmerjenih v krožno gospodarstvo. To vključuje nove modele poslovanja, izdelke in storitve, ki spodbujajo trajnostno prakso.

 

Prednosti Krožnega Gospodarstva:

a. Zmanjšanje Odpadkov:
Krožno gospodarstvo zmanjšuje količino odpadkov in spodbuja ponovno uporabo materialov.
b. Vzdržljivost Dobavne Verige:
Trajnostna oskrbna veriga povečuje odpornost podjetij na spremembe in izboljšuje odnose z deležniki.
c. Poslovne Priložnosti:
Podjetja lahko ustvarijo nove poslovne modele in pridobijo konkurenčno prednost z inovacijami v krožnem gospodarstvu.

Slabosti Krožnega Gospodarstva:

a. Zahtevnost Implementacije:
Implementacija krožnega gospodarstva lahko zahteva znatne naložbe v tehnologijo, usposabljanje in spremembo poslovnih praks.
b. Omejitve Tehnologije:
Nekatera podjetja se lahko soočajo z izzivi pri prilagajanju obstoječih tehnologij za podporo krožnemu gospodarstvu. (4)

Kako usmeriti podjetje v smer krožnega gospodarstva:

a. Analiza Trenutnega Stanja:
Podrobna analiza trenutnih poslovnih procesov in identifikacija potencialnih priložnosti za uvedbo krožnih praks.
b. Vključevanje Zaposlenih:
Usposabljanje zaposlenih in spodbujanje ozaveščenosti o trajnostnih pristopih.
c. Partnerstva in Sodelovanje:
Sodelovanje z dobavitelji, deležniki in partnerji za vzpostavitev krožnih poslovnih modelov.
d. Implementacija Trajnostnih Tehnologij:
Uvedba tehnoloških rešitev, kot je SAP, za podporo sledenju, upravljanju in optimizaciji krožnih praks.
e. Spremljanje in Prilagajanje:
Redno spremljanje izvajanja in prilagajanje strategij glede na dosežene rezultate in spremenjene okoliščine. (4)

Sap Salopek 2.jpg

Vir: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/

 

SAP ni le orodje, ampak partner, ki vodi podjetja skozi prehod v krožno gospodarstvo. S trajnostnimi rešitvami in inovacijami spodbuja organizacije k uresničevanju svojih trajnostnih ciljev. Vključitev SAP-ja v poslovne procese ni le naložba v prihodnost, temveč tudi ključna poteza za ustvarjanje trajnostnih vrednosti in zaščito okolja za naslednje generacije.

 

Viri:

1) Petra Vukovič, Polona Šprajcm Alenka Baggia. (2017). Krožno gospodarstvo v slovenskih podjetjih. 36. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti. Dostopno na: povezava

(2) Anja Janežič. (b. d.). Krožno gospodarstvo. Dostopno na: povezava

(3) Julian Kirchherr, Denise Reike, Marko Hekkert. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation & Recycling, 127, 221-232.

(4) Thomas Saueressig. (2022). Together Toward a Circular Economy. SAP NewsCenter/CorporateBlog. Dostopno na povezava

 


Sap Salopek 1

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis