Mednarodna poslovna konferenca: Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021 - MLC

Mednarodna poslovna konferenca: Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021

Konferenca je namenjena:
 • Vsem srednje velikim in velikim podjetjem,
 • Vsem, ki jih zanima, kakšno gospodarsko aktivnost po panogah pričakujemo v 2021,
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati pričakovane spremembe drugih makroekonomskih kategorij v 2021 (npr. brezposelnost, inflacija),
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati, na kakšen način bodo spremembe makroekonomskih kategorij vplivale na poslovanje njihovega podjetja v 2021,
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati pričakovane spremembe na deviznih trgih, finančnih trgih in na trgih surovin ter kako se lahko na pričakovane spremembe pripravijo pri organizaciji proizvodnje v njihovem podjetju,
 • Vsem, ki jih zanima, kako bo pričakovana gospodarska aktivnost v 2021 vplivala na njihove računovodske izkaze,
 • Vsem, ki se ukvarjajo s planiranjem in ki jih zanima, kako lahko planirane računovodske izkaze prilagajajo učinkom koronakrize v 2021,
 • Vsem, ki jih zanima vpliv koronakrize na bonitetno oceno podjetja in na bonitetno oceno poslovnih partnerjev,
 • Vsem lastnikom podjetij, ki želijo zagotoviti varno poslovanje svojih podjetij tudi v času koronakrize,
 • Predstavnikom bank, ki jih zanima ocenjevanje bonitete podjetij v času koronakrize,
 • Vsem, ki jih zanima uporaba stresnih testov v podjetjih in podjetniški praksi,
 • Vsem, ki želijo spoznati uporabno vrednost Bisnode stresnih bonitetnih ocen,
 • Vsem notranjim in zunanjim revizorjem, ki na podlagi veljavne zakonodaje opravljajo revizijske preglede v podjetjih, bankah in hranilnicah.

PREDAVATELJI NA KONFERENCI

1.       mag. Maja Bednaš, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, direktorica

Mag. Maja Bednaš je na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) zaposlena od leta 1998. Vodila je projekt priprave pomladanske in jesenske napovedi gospodarskih gibanj, pri svojem delu se je ukvarjala tudi z analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU. Je urednica Strategije dolgožive družbe , ki jo je Vlada RS sprejela leta 2017. V obdobju 2001‑2005 je vodila sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, od leta 2005  je bila namestnica direktorja UMAR. Urad pa vodi od novembra 2018.

2.       Bojan Ivanc, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije, Vodja analitske skupine

Bojan Ivanc, CFA, CAIA je glavni ekonomist pri Analitiki GZS in se ukvarja z napovedmi gospodarskih trendov v Sloveniji na področju vseh ključnih gospodarskih agregatov. Prav tako sodeluje pri ključnih izračunih predlaganih zakonodajnih sprememb. Pred letom 2013 je delal v finančnem sektorju, na področju buy-side in sell-side analiz.

3.       Peter Brezinschek, Raiffeisen Bank International AG, Dunaj, glavni analitik in namestnik direktorja raziskovalnega centra

Peter Brezinschek je glavni analitik pri avstrijski bančni skupini Raiffeisen že od leta 1985. Leta 1992 je ustanovil in institucionaliziral Raiffeisen Research, to je raziskovalni center pri Raiffeisen Bank International AG (RBI) v Avstriji, ki analizira gospodarska gibanja v centralni in vzhodni Evropi za potrebe RBI in njenih hčerinskih bank. Od leta 1999 do 2020 je bil vodja Raiffeisen Research pri RBI. Sodeloval je kot soavtor pri več strokovnih knjigah, prav tako pa tudi redno predava o ekonomiji in o temah s področja finančnih trgov. Že 20 let je kot strokovnjak aktiven tudi v Avstrijskem Fiskalnem svetu.

4.       ddr. Marian Wakounig, Finančna uprava Republike Avstrije, Dunaj, Avstrija

Ddr. Marian Wakounig je po rodu koroški Slovenec, pravnik, ki je zaposlen na vodilnem mestu avstrijske finančne uprave. Deluje tudi kot lektor na Dunajski univerzi za podjetniško davčno pravo. Napisal je številne publikacije s področja davčnega prava tako v Avstriji kot tudi v Sloveniji. Je tudi predsednik izpitnih komisij za davčne svetovalce in gospodarske revizorje, ustanovitelj davčno izobraževalne akademije s sedežem na Dunaju in soustanovitelj davčnega inštituta s sedežem v Mariboru, član strokovnega sveta Slovenske gospodarske zveze ter predsednik nadzornega odbora Mohorjeve družbe v Celovcu. Bil je tudi član Fiskalnega sveta Republike Slovenije.

5.       DI Felix Wieser, Slovenska gospodarska zveza Celovec, podpredsednik upravnega odbora

DI Felix Wieser je od leta 2009 predsednik upravnega odbora Posojilnice bank v Celovcu, od leta 2006 podpredsednik Slovenske gospodarske zveze na avstrijskem Koroškem ter od leta 1991 poslovodja v podjetju Drava Trading Handels GmbH v Celovcu. Odlikujejo ga dolgoletno operativno gospodarsko delovanje v Alpe – Adria regiji in na celotnem zahodnem Balkanu, dobro poznavanje kultur, jezikov in zgodovinskega razvoja narodov in držav v regiji,  dinamično oblikovanje in sooblikovanje vrste gospodarskih projektov v regiji in aktivno sodelovanje v različnih gospodarskih združenjih v Avstriji, Sloveniji in Furlaniji – Julijski krajini.

6.       dr. Srečko Devjak, Bisnode Dun & Bradstreet, svetovalec za upravljanje s tveganji v bankah in podjetjih

Srečko Devjak je doktoriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja operacijskih raziskav v bančništvu. Ima dolgoletne izkušnje z obvladovanjem tveganj v bančništvu doma in v tujini, od tega 4 leta v ameriški investicijski banki JPMorgan Chase & Co. v Londonu, kjer se je ukvarjal z obvladovanjem predvsem nekreditnih tveganj, to je tveganj na področju zakladniških poslov banke, tveganj na področju uporabe matematičnih modelov v banki in tveganj pri upravljanju s kapitalom banke. V družbi Bisnode Dun & Bradstreet je svetovalec za upravljanje s tveganji in član analitične skupine, ki razvija nove kvantitativne rešitve za upravljanje s tveganji v praksi.

Program in urnik konference

Milan Dragič: Koronakriza in izzivi za gospodarstvo
 • Uvodni nagovor in predstavitev namena konference
 • Izzivi za gospodarstvo v 2021
 • Obvladovanje poslovnih tveganj v času koronakrize z uvajanjem podatkovne analitike

 

mag. Maja Bednaš – Pričakovana gospodarska aktivnost v 2021
 • Glavne trgovinske partnerice Slovenije in pričakovana gospodarska rast pri njih v 2021
 • Gospodarska klima v Sloveniji in glavnih trgovinskih partnericah in njen razvoj v 2021
 • Pričakovana gospodarska aktivnost 2021 v Sloveniji
 • Agregati BDP in njihovo pričakovano gibanje v 2021 (pričakovano gibanje potrošnje prebivalstva, investicij v stroje in opremo, investicij v zgradbe in objekte, uvoza in izvoza ter dodane vrednosti v posameznih dejavnostih)
 • Pričakovano gibanje inflacije

 

Bojan Ivanc: Kaj lahko panoge pričakujejo v 2021?
 • Državni ukrepi za zajezitev pandemije ter dosedanja in pričakovana cena ukrepov po panogah,
 • Koronakriza in pričakovana gospodarsko aktivnost po panogah v 2021
 • Pričakovana izguba delovnih mest in brezposelnost po panogah v 2021,
 • Rast plač po gospodarskih panogah v 2021,
 • Kateri sektorji se bodo najbolj okrepili

 

Peter Brezinschek: Finančni trgi v času koronakrize in njihov vpliv na gospodarstvo v 2021 (predavanje v angleščini)
 • Monetarna politika ECB in nekaterih drugih centralnih bank v regiji ter njihov vpliv na finančne trge
 • Pričakovano gibanje deviznih tečajev, ki so ključni za poslovanje v srednji in vzhodni Evropi ter EUR/USD
 • Kako kaže, da se bodo v 2021 gibale obrestne mere?
 • Pričakovano gibanje cen najpomembnejših surovin v 2021

 

DI Felix Wieser: Posledice koronakrize in rekonstrukcija gospodarstva
 • Vpliv koronakrize na avstrijsko gospodarstvo v primerjavi z drugimi članicami OECD v 2020,
 • Vpliv koronakrize na posamezne panoge na Avstrijskem Koroškem,
 • Regionalno povezovanje pri odpravljanju posledic koronakrize

 

ddr. Marian Wakounig: Koronakriza in ukrepi avstrijske vlade na finančnem področju
 • Vpliv koronakrize na proračunske prejemke in izdatke v Avstriji
 • Nadomestitev za izpad prometa gospodarstva v obdobjih uradnega »lockdowna« in s tem povezani učinki
 • Subvencija gospodarstva za fiksne stroške
 • Strategija financiranja skrajšanega delovnega časa in njen učinek na avstrijski delovni trg
 • Obširni sveženj vlade na davčnem področju

 

dr. Srečko Devjak: Bisnode stresne bonitetne ocene in pričakovana zmožnost bank za kreditiranje gospodarstva v 2021
 • Vsebinska predstavitev stresnih bonitetnih ocen
 • Prednost stresnih bonitetnih ocen pred običajnimi/nestresnimi bonitetnimi ocenami
 • Način uporabe stresnih bonitetnih ocen v poslovni praksi
 • Predstavitev rezultatov za stresne bonitetne ocene na nivoju gospodarstva
 • Pričakovan učinek koronakrize na sposobnost bank za kreditiranje gospodarstva

 

 

Četrtek, 4. marec 2021

 

8.15 – 8.45 – Prihod in registracija udeležencev

8.45 – 9.00 – Uvodno predavanje, Milan Dragić, direktor Bisnode d.o.o.
9.00 – 9.45 – Pričakovana gospodarska aktivnost v 2021, mag. Maja Bednaš
9.45 – 10.30 – Kaj lahko panoge pričakujejo v 2021?, Bojan Ivanc, CFA, CAIA

10.30 – 10.45 – Odmor

10.45 – 11.45 – Finančni trgi v času koronakrize in njihov vpliv na gospodarstvo v 2021, Peter Brezinschek (predavanje v angleščini)
11.45 – 12.30 – Koronakriza in ukrepi avstrijske vlade na finančnem področju, ddr. Marian Wakounig

12.30 – 13.30 – Odmor za kosilo

13.30 – 14.15 – Posledice koronakrize in rekonstrukcija gospodarstva, DI Felix Wieser
14.15 – 15.00 – Bisnode stresne bonitetne ocene in pričakovana zmožnost bank za kreditiranje gospodarstva v 2021, dr. Srečko Devjak
15.00 – 15.15 – Povzetek konference, dekan MLC Ljubljana

 

Kje, kdaj, kotizacija in prijava

Kdaj in kje bo potekala konferenca?

Konferenca bo potekala v četrtek, 4. marca 2021 po spletu.

Udeleženci bodo po e-pošti prejeli podatke, s pomočjo katerih se bodo lahko priključili v spletno dvorano, kjer bo konferenca potekala.

Kje je mogoče dobiti dodatne informacije o konferenci in organizatorjih?

Dodatne informacije o konferenci je mogoče dobiti pri vodilnemu organizatorju konference, MLC Ljubljana, pri ga. Diana Sepeta na telefonu +386 51 664 405, ali po e-pošti diana.sepeta@mlcljubljana.com.

Splošne informacije o Bisnode kot glavnemu partnerju pri organizaciji konference lahko udeleženci pridobijo na spletni strani https://www.bisnode.si/.

Informacije o Bisnode rešitvah lahko udeleženci dobijo pri ga. Alji Stepišnik, na telefonu +386 31 428 666 ali po e-pošti alja.stepisnik@bisnode.com.

Informacije o Dun & Bradstreet rešitvah za varno in uspešno mednarodno poslovanje pa lahko udeleženci pridobijo pri ga. Bredi Jerič, na telefonu +386 31 348 111 ali po e-pošti breda.jeric@bisnode.com.

Dodatne informacije o analitičnih rešitvah Bisnode za podjetja pa lahko udeleženci dobijo na spletni strani HTTPS://WWW.BISNODE.SI/LP/PP-UPRAVLJANJE-S-TVEGANJI-V-VELIKIH-B2B-PODJETJIH-PO-COVID-19/.

Dodatne informacije o ko-partnerjih pa lahko udeleženci pridobijo na spletnih straneh:

Kotizacija in splošni pogoji

Kotizacija za konferenco znaša 250 EUR. MLC Ljubljana, za drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste institucije priznava 30% popust.

Če se pisno odjavite vsaj 10 dni pred izvedbo konference, to je do 22. februarja 2021, vam bomo zaračunali 50% kotizacije. V primeru kasnejše odjave vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

MLC Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe programa ali odpovedi konference v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ter pravico do odpovedi konference v primeru premajhnega števila prijav.

 

Izpolnjeno prijavnico poskenirajte in jo pošljite po e-pošti na naslov DIANA.SEPETA@MLCLJUBLJANA.COM. Lahko jo pošljete tudi po navadni pošti na naslov MLC Ljubljana, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana.

PRIJAVE SO ZAPRTE!

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis