Neustavna razlaga določb o zastaranju davčne preiskave - MLC

Neustavna razlaga določb o zastaranju davčne preiskave

»Če zakonska določba poseže v zastaranje tako, da po nastopu zastaranja podaljša zastaralni rok, je to poseg v pridobljeno pravico«

V mesecu juniju 2017 je Upravno sodišče Republike Slovenije v sodbi št. I U 1754/2016 z dne 14.6.2017 sprejelo verjetno eno najtežje pričakovanih stališč, povezanih z uporabo 68.a člena ZDavP-2, ki ureja poseben primer uvedbe davčne preiskave, katere rezultat je lahko plačilo davka v višini 70% od v finančni preiskavi ugotovljene osnove.

To vprašanje je, ali določba 68.a člena ZDavP-2, ki je bila uveljavljena v letu 2014 (1.1.2014 z novelo ZDavP-2G) omogoča davčno preiskavo za deset let pred letom njene uvedbe tudi za leta, za katera je pred uveljavitvijo novele že nastopilo zastaranje in je zato davčni organ izgubil pravico začeti postopek za odmere davka.

V navedeni sodbi je Upravno sodišče (točke 10 do 13 obrazložitve) sprejelo stališče, da je treba 68.a člen ZDavP-2 razlagati na ustavno skladen način, kar pomeni, da ne more obstajati pravica davčnega organa do odmere davka za tista leta za nazaj, ko je ta pravica že zastarala. Upravno sodišče je pri tem poudarilo:

»V zvezi z navedeno problematiko se tako sodišče pridružuje stališču prof. dr. Janeza Čebulja, nekdanjega ustavnega sodnika v prispevku z naslovom Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o zastaranju v finančnih preiskavah (Pravna praksa št. 19/2015 z dne 14. 5. 2015). V njem bivši ustavni sodnik opozarja na to, da je iz besedila 25. člena ZDavP-2G »mogoče z ustaljenimi metodami razlage prava ugotoviti namen zakonodajalca, da se določbe 68.a člena ZDavp-2 (zlasti njegov tretji odstavek) ne morejo razlagati in uporabljati tako, da bi za nazaj (torej retroaktivno) podaljšal zastaralni, kot je veljal v času do uveljavitve 68.a člena ZDavP-2 in ob njegovi uveljavitvi«. Nadalje navaja, da je sicer res, »da bi tretji odstavek 68.a člena lahko pomenil specialno določbo v razmerju do določbe prvega odstavka 125. člena ZDavP-2, vendar pa se zaradi tega ne more uporabljati tako, da bi lahko v primerih odmere davkov od nenapovedanih dohodkov izključil uporabo petletnega zastaralnega roka iz prvega odstavka 125. člena ZDavP-2 za čas pred uveljavitvijo 68.a člena (to je pred 1. januarjem 2014). Na podlagi tretjega odstavka 68.a člena se lahko zastaralni rok iz prvega odstavka 125. člena podaljša le pri 1. januarja 2014 še ne zastaranih obveznostih. /…/ Sodišče se tudi strinja z ustavno skladno razlago, da »če zakonska določba (ali pa razlaga ali uporaba zakonske določbe) poseže v zastaranje tako, da po nastopu zastaranja podaljša zastaralni rok, je to poseg v pridobljeno pravico«. Tak poseg v ustavno pravico pa je dopusten, če prestane test sorazmernosti, še pred tem pa je treba opraviti test legitimnosti. Avtor utemeljeno opozarja, da iz zakonodajnega gradiva /…/ tak legitimen razlog oziroma javna korist nista razvidna.«

Če vas tema podrobneje zanima si preberite članek prof. dr. Janeza Čebulja – Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o zastaranju v finančnih preiskavah, ki je bil objavljen v Pravni praksi št. 19/2015 z dne 14. 5. 2015.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Upravno sodišče napis stavba

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis