Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  doc. dr. LIDIJA BREZNIK

  Področje:Management

  E-pošta:lidija.breznik.phd@gmail.com

  Lidija Breznik je doktorirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je docentka za področje managementa. Poglobljeno se ukvarja s strateškim in z inovacijskim managementom ter s poslovodenjem in z upravljanjem. Delovno in raziskovalno se je izpopolnjevala v Nemčiji, ZDA in na Švedskem. Od leta 2001 je redno zaposlena v gospodarstvu na odgovornih delovnih mestih. Bogate izkušnje, pridobljene z vodenjem ljudi in projektov ter poznavanje praks podjetij različnih panog s pridom izkorišča v razumevanju in povezovanju teorije s prakso ter pri svojem pedagoškem delu. Je aktivna članica in članica IO večih strokovnih in akademskih združenj, urednica, recenzentka in mednarodno uveljavljena raziskovalka.

  GSM: 00386 31 347 315
  Trenutni položaj:
  univerzitetna profesorica/docentka, managerka na področju korporativnega upravljanja,  gostujoča predavateljica na večih fakultetah, raziskovalka na področju ekonomsko-poslovnih ved, recenzentka, urednica…
  Univerzitetna izobrazba:
  Doktorat znanosti (2013, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), MBA (2009, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), dodiplomska izobrazba (2001, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru)
  Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
  Njeno ožje področje raziskovanja so strateški management in poslovodenje ter razvijanje konkurenčne prednosti in učečih se podjetij. Pedagoško deluje na področju ekonomike podjetja, strateškega managementa in upravljanja, pogajanj in obvladovanja konfliktov, HR in razvojnega managementa ter managementa na splošno.
  Strokovno in organizacijsko delo: 
  Od leta 2001 je zaposlena v gospodarstvu. V svoji dosedanji delovni praksi je pridobivala izkušnje v različnih panogah in mednarodnem okolju. Vodila je interdisciplinarne time in projekte na področju prodaje, marketinga, razvoja, informatike, HR, prenove poslovnih procesov in poslovanja. Ima vodstvene izkušnje na področju prodaje, razvoja in spremljanja poslovanja ter vodenja ljudi.
  Nagrade in priznanja ter članstva
  2015 – Award of Excellence (Best Scholarly Paper), Emerald Group Publishing, UK
  2014 – Beta Gamma Sigma, USA (Recognition of  High Scholastic Achievement at the Doctoral degree level)
  2012 – Best Paper Award, USA
  Članstva:  Academy of Management, Slovenska akademija za management, Slovenska kadrovska zveza, Društvo za kadrovsko dejavnost, Združenje nadzornikov Slovenije
  Objave/publikacije:
  Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu: http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1
  šifra raziskovalca: 33380