doc. dr. LIDIJA KODRIN - MLC

doc. dr. LIDIJA KODRIN

Področje:Management marketinga

E-pošta:lidija.Kodrin@guest.arnes.si

Lidija Kodrin ima več kot dvajsetletne izkušnje s področja trženja storitev, predvsem izobraževalnih storitev. S področja kakovosti storitev je leta 2007 doktorirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je na področju izobraževanja. Vrsto let kot predavateljica sodeluje z različnimi visokošolskimi zavodi, predvsem na predmetnih področjih kot so trženje, trženje storitev, trženje v turizmu in obvladovanje prodaje. Kot strokovna sodelavka sodeluje z Zavodom za šolstvo, Državnim izpitnim centrom in International Baccalaureate Organization.

GSM: 00 386 41 994 888
Naslov: Gregorčičeva ulica 33a, 2000 Maribor, Slovenija

Trenutni položaj:
Učiteljica predmeta Economics v programu International Baccalaureate na II gimnaziji v Mariboru, docentka za področje Management marketinga na MLC Ljubljana in nekaterih drugih visokih šolah (Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje in Visoka šola za poslovne vede Ljubljana)

Univerzitetna izobrazba:
Doktorica poslovodskih in organizacijskih znanosti (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2007), magistrica poslovne politike in organiziranja (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1995), univerzitetna diplomirana ekonomistka (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1985).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskuje na področju trženja, predvsem trženja storitev in kakovosti storitev profitnih in neprofitnih organizacij.

Zaposlena je v izobraževanju od leta 1984, najprej kot učiteljica strokovnih predmetov, potem kot vodja strokovnih programov na Andragoškem zavodu Maribor. V obdobju 1988-1992 je sodelovala kot asistentka s pravico predavanja s Tehniško fakulteto v Mariboru. Med leti 2002 in 2008 je sodelovala z Visoko šolo za upravljanje in poslovanj kot nosilka predmeta Poslovanje trgovskih podjetij ter predavateljica predmetov Trženje in Gospodarjenje podjetij. Od leta 2004 sodeluje s Fakulteto za komercialne in poslovne vede Celje kot nosilka predmeta Trženje na dodiplomskem študiju ter nosilka predmeta Trženje v turizmu in predavateljica predmetov Trženje storitev in Obvladovanje prodaje v magistrskem študiju. Od leta 2011 sodeluje z Visoko šolo za poslovne vede Ljubljana kot članica senata in nosilka predmetov Trženje in Prodaja. Bila je mentorica pri več kot tristo magisterijih in diplomah.

Strokovno in organizacijsko delo: 
Od leta 2001 sodeluje z Državnim izpitnim centrom in sicer kot članica, s 1. 12. 2011 pa kot predsednica Državne predmetne komisije za ekonomijo. Od leta 2012 sodeluje kot članica razvojnega tima za predmetno področje ekonomija pri Zavodu za šolstvo. Kot ocenjevalka in izvedenka za področje ekonomije sodeluje z International Baccalaureate Organization in Državnim izpitnim centrom. Sodeluje kot članica različnih ocenjevalnih komisij.

Svojo poklicno pot je začela leta 1984 v Novi Kreditni banki Maribor na področju dela s komintenti, nadaljevala na Srednji trgovski šoli v Mariboru kot učiteljica strokovnih predmetov. V letih 1998 do 2000 je bila zaposlena na Andragoškem zavodu v Mariboru kot vodja strokovnega izobraževanja. Leta 2000 se je zaposlila na II. gimnaziji v Mariboru, kjer v programu International Baccalaureate poučuje predmet Economics. Pogodbeno je sodelovala s številnimi višjimi in visokimi strokovnimi šolami in fakultetami v Sloveniji.

Objave/publikacije:
Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20130807104702-90422.html.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis