izr. prof. dr. DARJA MAZI - LESKOVAR - MLC

izr. prof. dr. DARJA MAZI – LESKOVAR

Področje:Angleščina

E-pošta:dmazileskovar@gmail.com

Darja Mazi – Leskovar se je na svoji poklicni poti posvečala predvsem raziskovanju angleščine kot jezika stroke in literarnega jezika v izbranih žanrih angleške in ameriške književnosti. Osredotočala se je na proučevanje izbranih razsežnosti obeh zvrsti jezika, ki dajejo svojstven pečat tako strokovnim kot literarnim besedilom. Na Univerzi v Mariboru je bila zaposlena kot visokošolska učiteljica angleškega jezika. Poučevala je pravni jezik in strokovni jezik s področja tehnike in tehnologije, medijev ter gospodarskega inženiringa. Kot gostujoča profesorica je predavala o jezikovnih vprašanjih literarnega prevajanja, medijskega in širšega kulturnega prenosa ter strokovnega jezika pravnih in ekonomsko-tehničnih ved.

GSM: 00 386 2 3316481
Naslov: Betnavska c. 34, 2000 Maribor, Slovenija

Trenutni položaj:
Upokojena izredna profesorica

Univerzitetna izobrazba:
Doktorica literarnih ved (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2000), magistra ameriške književnosti (UNI Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1996), profesorica francoščine in angleščine (UNI Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za germanske jezike in književnosti, 1975)

 

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja: Raziskuje posebnosti angleškega jezika kot jezika stroke in pomen poučevanja strokovnega jezika na univerzitetnem nivoju. Sad slednjega so tudi trije recenzirani univerzitetni učbeniki, ki so izšli v letih od 2006 do 2011. Poleg tega se osredotoča na raziskovanje kulturnih vidikov ameriške in britanske književnosti in proučuje prevode ameriške književnosti v slovenščino in obratno.

Na I. Gimnaziji v Mariboru je od 1983 do 1995 poučevala angleški in francoski jezik, na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pa je od leta 1994 do leta 2005 bila nosilka predmeta angleška pravna terminologija. V obdobju od leta 1996 do 2012 je bila redno zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer je na različnih študijskih smereh univerzitetnega programa, vključno z medijskimi študijami in gospodarskim inženirstvom, predavala angleški strokovni jezik.

Občasno sodeluje z Oddelkom za Anglistiko in Amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (somentorstvo) in s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani (predavanja in vaje iz angleškega jezika za učitelje ang. jezika v drugi triadi osnovne šole).

V okviru mednarodnih izmenjav univerzitetnih učiteljev je predavala na Univerzah v Baltimoru – Maryland, Bielefeldu, El Pasu, Lvivu, Parmi in v Salernu – Fisciano. Študente magistrskega in doktorskega študija ter specializante je vodila tudi pri pripravi seminarjev. Z univerzama v Italiji sodeluje preko izmenjave Sokrates-Erazmus. Na oddelku za angleški jezik v Parmi, katerega uradni naziv je danes, Dipatimento di antichistica, lingue, educazione e filosofia, Facoltà di lettere e filosofia, od leta 2003 predava izbrana poglavja o britanski kulturi in literaturi. Na Univerzi v Salernu se je na oddelku za prevajalstvo in medijske študije osredotočala na izbrana poglavja iz teorije literarnega prevajanja (vpliv kulture na medijski izdelek) in teorije jezika stroke.

Strokovno in organizacijsko delo: :

V obdobju od 1980 do do 1990 je delovala v Društvu za tuje jezike in književnosti Slovenije ter organizirala različne oblike strokovnega izobraževanja za učitelje angleškega jezika na srednjih in osnovnih šolah za področje celotne SV Slovenije. Pri tem je sodelovala z Zavodom za šolstvo in z oddelki za izobraževanje na ambasadah ZDA in UK. Od leta 2003 do 2005 je vodila odsek slovenske veje mednarodne zveze IATEFL (The International Association of Teachers of English as a Foreign Language) za kulturo in literaturo.

Od leta 2008 do 2010 je kot članica Mednarodne žirije IBBY (Mednarodne žirije za mladinsko književnost) za izbiro Andersenove nagrade sodelovala v mednarodnem projektu za izbor najboljših literarnih del na področju mladinske literature. Od leta 2000 je aktivna v slovenski sekciji IBBY, v letih 2010-12 je sodelovala predvsem kot članica ožjega izbora priznanj za slovenske strokovnjake, ki se posvečajo mladinski književnosti, od leta 2012 pa deluje kot članica nadzornega sveta.

Nagrade in priznanja:

1. Dobitnica priznanja International Sponsorship Grant Ameriške zveze za mladinsko književnost/Children’s Literature Association, 2003.
Nagrada je vključevala tudi serijo vabljenih predavanj na ameriških univerzah (Morgan State University, Baltimore, Maryland in University of Texas, El Paso)

Objave/publikacije:

Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20130902065912-32846

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis