Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  Habilitacijski/strokovni naziv:Professor

  Izr. prof. dr. DRAGO DUBROVSKI

  Področje:Management, Mednarodno poslovanje

  E-pošta:linnair@siol.net

  Drago Dubrovski je doktoriral na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze  v Mariboru. Je izredni profesor za znanstveno področje managementa ter svetovalec s področja vodenja in upravljanja ter sanacije podjetij. Več let je bil zaposlen kot komercialni direktor v mednarodnem industrijskem podjetju, sedaj pa kot direktor v zasebni svetovalni družbi. Razen na Fakulteti za management in pravo je predavatelj še na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za management v Kopru, Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju ter Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Je veščak Zveze ekonomistov Slovenije, sodni izvedenec ekonomske stroke za mednarodno poslovanje, finance in upravljanje podjetij, imetnik licence za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije ter imetnik listine A ekspertnega člana nadzornega sveta. Je avtor več znanstvenih monografij in visokošolskih učbenikov ter številnih znanstvenih in strokovnih člankov v različnih revijah in prispevkov na vabljenih mednarodnih kongresih. Delovanje na več področjih mu omogoča stalno preverjanje in kombiniranje znanstveno-teoretičnih spoznanj s poslovno prakso.

   

  Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

  Raziskuje in predava predmete s področja kriznega managementa, mednarodnega poslovanja, managementa in organizacije ter strateških poslovnih in kapitalskih povezav.

   

  Objave/publikacije:

  Objavljena dela so razvidna na www.bib.cobiss.net