pred. mag. LARISA ISTENIČ - MLC

pred. mag. LARISA ISTENIČ

Področje:Pravo

E-pošta:larisa.istenic@siol.net

Larisa Istenič ima več kot petnajst let delovnih izkušenj na področju delovnega prava in  sistema javnih uslužbencev, na področju sistema plač v javnem sektorju in področju prava socialne varnosti. Delovne izkušnje je pridobivala v različnih institucijah, v katerih je vodila kadrovsko področje. Svoje praktično in teoretično znanje je na navedenem področju dopolnjevala in ga posredovala naprej kot asistentka pri predmetu Delovno in socialno pravo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in danes kot predavateljica pri predmetu Delovno in socialno pravo in asistentka pri predmetu Trg dela na MLC Fakulteti za management in pravo v Ljubljani.

Telefon: 041/230 984

Trenutni položaj: 

predavateljica MLC Fakultete za management in pravo v Ljubljani

Univerzitetna izobrazba:

magistra pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2007), univerzitetna diplomirana pravnica (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2001)

Področje pedagoškega delovanja:

Bila je asistentka pri predmetu Delovno in socialno pravo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Danes pa je predavateljica pri predmetu Delovno in socialno pravo na visokošolskem študijskem programu in asistentka pri predmetu Trg dela pri magistrskem študijskem programu.

Strokovno in organizacijsko delo:

V različnih inštitucijah je bila vodja kadrovskega področja. Tako je imela večkrat priložnost uspešno vzpostaviti kadrovsko funkcijo in implementirati sodobne principe kadrovskega managementa. Vzpostavila in implementirala je časovno in stroškovno učinkovit proces zaposlovanja, vodila postopke iskanja in selekcije kadrov, vzpostavila in implementirala sistem usposabljanja zaposlenih s ciljem njihovega kariernega razvoja, vzpostavila sistem letnih razgovorov z zaposlenimi in implementirala sistem ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih. Prav tako je uspešno in učinkovito vodila vse delovnopravne postopke. Njeno vodilo je, da je vloga kadrovske funkcije strateškega pomena, saj morajo kadroviki delovati proaktivno in biti nosilci sprememb, ne pa zgolj izvajalci operativno administrativnih kadrovskih procesov.

Objave:

Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis