red. prof. dr. MAJDA BASTIČ - MLC

red. prof. dr. MAJDA BASTIČ

Področje:Operacijske raziskave

E-pošta:majda.bastic@gmail.com

Svoje dolgoletne izkušnje na področju razvoja in uporabe kvantitativnih metod pri optimizaciji poslovanja podjetij si je pridobila na katedri za kvantitativne ekonomske analize na Ekonomsko-poslovni fakulteti, UM, pri delu na različnih projektih in pri izpopolnjevanju na univerzah v tujini. Svoje raziskovalno delo je usmerila v metodologijo, ki podpira razvoj novih izdelkov in delovanje inovacijskih modelov v Sloveniji. Svoje raziskovalne ugotovitve je objavila v priznanih mednarodnih revijah in predstavila na več mednarodnih konferencah. Bila je prodekanka za izredni študij na EPF UM ter urednica revije Naše gospodarstvo ter so-urednica revije CEJOR. Je članica uredniških odborov mednarodnih konferenc in recenzentka člankov za objavo v mednarodnih revijah.

GSM: 00 386 41 248 776
Naslov: Gregorčičeva 33, 2000 Maribor, Slovenija

Univerzitetna izobrazba
Doktor ekonomskih znanosti (Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta, 1987), magister ekonomskih znanosti (Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta, 1975), diplomirani ekonomist (Visoka-ekonomsko komercialna šola, 1972).

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja
Svoje raziskovalno delo že od priprave doktorske disertacije usmerja v razvoj in uporabo metodologije, ki podpira razvoj takih novih izdelkov, ki prispevajo h kakovostnejšemu okolju in s tem k trajnostnemu razvoju podjetja in družbe. Razvoj novih izdelkov pa je močno odvisen od inovativne sposobnosti podjetij, zato se v zadnjih letih ukvarja s proučevanjem dejavnikov in njihovega vpliva na inovativno sposobnost podjetij s posebnim poudarkom na slovenskih podjetjih. V soavtorstvu je objavila tudi članke s področja turizma in transporta.

Svoje raziskovalne ugotovitve je objavila v člankih v mednarodnih revijah in predstavila na mednarodnih znanstvenih konferencah. Svoje znanstvene izkušnje je uporabila pri oblikovanju znanstvene revije Naše gospodarstvo in znanstvene revije CEJOR, kakor tudi pri delu uredniških odborov mednarodnih konferenc KOI in SOR.

Svoje pedagoško delo je začela leta 1972 kot asistentka pri predmetu Operacijske raziskave. Kasneje je razvila in izvajala predmete Izvedbeni management in Odločitveni modeli na dodiplomskem študiju ter Zahtevnejše metode za raziskavo tržišča na znanstvenem magistrskem študiju. Skupaj s kolegi pa je sodelovala pri pripravi predmetnika za predmete Inovacijski management, Management novih izdelkov na znanstvenem magistrskem študiju MBA ter Metode raziskovanja na bolonjskem magistrskem programu. Za navedene predmete je napisala učbenike ali študijsko gradivo.

Bila je mentorica ali somentorica študentom na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Svoje raziskovalno in pedagoško znanje pa je pridobila tudi na tujih univerzah, predvsem na katedri za statistiko na Trinity College v Dublinu, ter na Univerzah v Beyreuthu, Trstu, Univerzi Vrije v Bruslju in na Univerzi v Greenwichu.

Strokovno in organizacijsko delo:

V obdobju svoje zaposlitve od leta 1972 do 2013 na UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta je poleg pedagoškega dela opravljala tudi vodstveno-organizacijska dela. Bila je predstojnica višješolskega študija, prodekanka za pedagoške zadeve in kasneje še prodekanka za izredni študij ter predsednica založniške komisije in pomočnica urednika revije Naše gospodarstvo za finančne zadeve. Bila je članica več projektnih timov, katerih cilj je bil razvoj in prenos različnih metod za optimizacijo poslovanja v slovenska podjetja.

Nagrade in priznanja:

Je dobitnica Srebrne plakate Univerze v Mariboru

Objave/publikacije

Njena objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu: www.izum.si/osebne bibliografije.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis