Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  Habilitacijski/strokovni naziv:Viš. pred. mag. Dušan Blaganje

  viš. pred. mag. DUŠAN BLAGANJE

  Področje:Pravo

  E-pošta:dusan.blaganje@guest.arnes.si

  Dušan Blaganje je poklicne izkušnje na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju javne uprave začel pridobivati pred skoraj štiridesetimi leti. Že med študijem in po njem se je po več mesecev izpopolnjeval v Barceloni (1971), Londonu (1973) in Benetkah (1981/82). Do leta 1993 je bil odgovorni projektant, odgovorni vodja projekta, generalni koordinator projektiranja in odgovorni nadzornik več projektov.

  Kot državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor je bil v letih 1993-2000, zadolžen za delovna področja urejanja prostora, graditve objektov in stanovanj, sodeloval je pri pripravi več zakonov in usklajevanju slovenske zakonodaje z evropsko, pri posodabljanju nepremičninskih evidenc in pri državnem prostorskem načrtovanju. Bil je tudi član upravnih organov nekaterih javnih zavodov in gospodarskih družb ter Stanovanjskega sklada RS in slovenski predstavnik v mednarodnih organih oziroma konferencah na področju urejanja prostora in stanovanjskem področju. V svobodnem poklicu je kot ekspert CEMAT Sveta Evrope sestavil nekatere dokumente CEMAT in se udeležil več usposabljanj v domovini in tujini. Na Ministrstvu za zdravje je skoraj pet let vodil Sektor za investicije v javno zdravstvo.

  V zadnjih letih je težišče njegove strokovne dejavnosti izdelava investicijskih elaboratov ter tehnično svetovanje pri graditvi objektov, ki obsega tudi zastopanje vlagateljev, pripravo, vodenje in nadzor gradbenih projektov za javne in zasebne naročnike.

  GSM: 00 386 41 676 296
  Naslov: Novo Polje, cesta XVII 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija

  Trenutni položaj:
  Vodja projektov in prokurist v podjetju PRO 55 projektiranje in inženiring d.o.o. v Ljubljani, pooblaščeni arhitekt (ZAPS A 0633), višji predavatelj za področje javna uprava

  Univerzitetna izobrazba:
  Magister urbanih in prostorskih znanosti (Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 1982), univerzitetni diplomirani inženir arhitekture (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za arhitekturo, 1973)

  Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
  Raziskuje prostorske in gradbene zadeve z vidika uresničevanja pravne ureditve.

  Kot pogodbeni sodelavec na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani od leta 1995 dalje predava oziroma je predaval urejanje prostora, gradbene zadeve in varstvo okolja. Bil je mentor ali somentor pri več diplomah in nekaj magisterijih.

  Strokovno in organizacijsko delo: 
  V obdobju od 1973 do 1993 je deloval v projektivnem podjetju na delovnih mestih od projektanta do direktorja. Od 1. 4. 1993 do 16. 6. 2000 je bil državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor. V letih 2000 do 2002 je deloval v samostojnem poklicu kot svetovalec za gradbene zadeve in investicije in bil ekspert CEMAT Sveta Evrope za urejanje prostora. Od novembra 2002 do marca 2008 je bil zaposlen kot sekretar v Ministrstvu za zdravje, od aprila 2008 naprej dela kot vodja projektov in prokurist v projektivnem in inženirskem podjetju.

  Nagrade in priznanja:

  1. 1. častni član Zveze geodetov Slovenije (1998),
  2. 2. častni član Inženirske zbornice Slovenije (2003)

  Objave/publikacije:
  Objavljena dela so dostopna preko iskalnika na spletnem naslovu:

  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=99999&id=1431454464379878