Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

  • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
  • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
  • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

Habilitacijski/strokovni naziv:viš. pred.

viš. pred. mag. IVAN KRANJEC

Področje:Pravo

E-pošta:odvetnik.kranjec@gmail.com

Mag. Ivan Kranjec je odvetnik, ki kot davčni svetovalec deluje že od leta 2007. Takoj po končani Pravni fakulteti v Ljubljani se je najprej zaposlil v računovodstvu, nato pa je kariero nadaljeval v mednarodnih davčno-svetovalnih in revizijskih družbah (družba BDO med letoma 2008 in 2012 ter družba PwC med letoma 2012 in 2014).

Za tem se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v mednarodni odvetniški družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, kjer se je še naprej ukvarjal z davki, dodatno pa je pridobil izkušnje tudi na področju korporativnega prava in prestrukturiranj podjetij.

Leta 2016 je opravil pravniški državni izpit ter leta 2017 pred Odvetniško zbornico prisegel kot odvetnik.

GSM: +386 40 353 352

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/ivankranjec/

 

Trenutni položaj:

Odvetnik

 

Univerzitetna izobrazba:

Magister pravnih znanosti – smer davčno pravo (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2016),

Univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2007)

 

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

V pravnih mnenjih raziskuje odprta vprašanja s področja davčnega prava, in sicer tako vsebinske (materialne) vidike obdavčitve, kot tudi vidike davčnega postopka.

Predava o številnih tematikah s področja davčnega prava ter objavlja strokovne članke s tega področja. Od leta 2018 dalje tudi poučuje kot višji predavatelj za področje prava na MLC Ljubljana.

Na področju publicistike redno sodeluje z založbo Verlag Dashofer.

 

Strokovno in organizacijsko delo:

Že v času študija prava si je izkušnje nabiral s študentskim delom v odvetniški pisarni in v patentni pisarni. Nato je prek poklica davčnega svetovalca in kasneje odvetnika svoje znanje uporabljal za svetovanje strankam ter za poučevanje in širjenje znanja o davkih (strokovni prispevki, predavanja ipd.).

Kot odvetnik strankam svetuje tudi glede davčnega postopka ter jih zastopa v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora.

Na strokovnem področju je v aktivnem stiku s predstavniki izvršilne veje oblasti (predvsem Ministrstva za finance), saj se izmenjava informacij med davčnimi zavezanci in davčnimi upravami, predvsem z namenom naslavljanja in reševanja nejasnosti ali težav iz prakse, vedno bolj uveljavlja kot koristen in dobrodošel del davčne kulture.

Govori angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik.

Kvalifikacije:

1.    Strokovni izpit iz upravnega postopka (april 2009)

2.    Pravniški državni izpit (marec 2016)

3.    Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti (junij 2018)

 

Objave/publikacije:

Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu.