Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  Habilitacijski/strokovni naziv:viš. pred.

  viš. pred. mag. IVAN KRANJEC

  Področje:Pravo

  E-pošta:odvetnik.kranjec@gmail.com

  Mag. Ivan Kranjec je odvetnik, ki kot davčni svetovalec deluje že od leta 2007. Takoj po končani Pravni fakulteti v Ljubljani se je najprej zaposlil v računovodstvu, nato pa je kariero nadaljeval v mednarodnih davčno-svetovalnih in revizijskih družbah (družba BDO med letoma 2008 in 2012 ter družba PwC med letoma 2012 in 2014).

  Za tem se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v mednarodni odvetniški družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, kjer se je še naprej ukvarjal z davki, dodatno pa je pridobil izkušnje tudi na področju korporativnega prava in prestrukturiranj podjetij.

  Leta 2016 je opravil pravniški državni izpit ter leta 2017 pred Odvetniško zbornico prisegel kot odvetnik.

  GSM: +386 40 353 352

  LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/ivankranjec/

   

  Trenutni položaj:

  Odvetnik

   

  Univerzitetna izobrazba:

  Magister pravnih znanosti – smer davčno pravo (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2016),

  Univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2007)

   

  Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

  V pravnih mnenjih raziskuje odprta vprašanja s področja davčnega prava, in sicer tako vsebinske (materialne) vidike obdavčitve, kot tudi vidike davčnega postopka.

  Predava o številnih tematikah s področja davčnega prava ter objavlja strokovne članke s tega področja. Od leta 2018 dalje tudi poučuje kot višji predavatelj za področje prava na MLC Ljubljana.

  Na področju publicistike redno sodeluje z založbo Verlag Dashofer.

   

  Strokovno in organizacijsko delo:

  Že v času študija prava si je izkušnje nabiral s študentskim delom v odvetniški pisarni in v patentni pisarni. Nato je prek poklica davčnega svetovalca in kasneje odvetnika svoje znanje uporabljal za svetovanje strankam ter za poučevanje in širjenje znanja o davkih (strokovni prispevki, predavanja ipd.).

  Kot odvetnik strankam svetuje tudi glede davčnega postopka ter jih zastopa v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora.

  Na strokovnem področju je v aktivnem stiku s predstavniki izvršilne veje oblasti (predvsem Ministrstva za finance), saj se izmenjava informacij med davčnimi zavezanci in davčnimi upravami, predvsem z namenom naslavljanja in reševanja nejasnosti ali težav iz prakse, vedno bolj uveljavlja kot koristen in dobrodošel del davčne kulture.

  Govori angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik.

  Kvalifikacije:

  1.    Strokovni izpit iz upravnega postopka (april 2009)

  2.    Pravniški državni izpit (marec 2016)

  3.    Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti (junij 2018)

   

  Objave/publikacije:

  Objavljena dela so dostopna na spletnem naslovu.