PEDAGOŠKI IN PRAVNI POGLED NA DELO Z UČENCI S ČUSTVENIMI, VEDENJSKIMI IN SOCIALNIMI TEŽAVAMI V ŠOLI - MLC
Ponedeljek, 23. 3. 2015 Izvajalec: Po programu

PEDAGOŠKI IN PRAVNI POGLED NA DELO Z UČENCI S ČUSTVENIMI, VEDENJSKIMI IN SOCIALNIMI TEŽAVAMI V ŠOLI

Otroci s čustvenimi, z vedenjskimi in s socialnimi težavami v šoli povzročajo nemalo težav. Čustvene in vedenjske težave so največkrat splet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov, ki se med seboj prepletajo na specifičen način. Za učitelje in vzgojitelje je pomembno, da razumejo, kako težave nastanejo ter kakšno vlogo imajo pri tem učitelj, razred in celotna šola. Novejša spoznanja na področju nevroznanosti omogočajo boljše razumevanje vedenja ter odzivanja otroka in mladostnika, kar nam omogoča načrtovanje učinkovitejših strategij zmanjševanja in preprečevanja motečih oblik vedenja.

Namen seminarja je s predavanji in z delavnicami pokazati na pomen ustreznega odzivanja v težavnih situacijah, ki ključno usmerja razplet posamezne situacije, in povečati razumevanje nastanka vedenjskih težav ter usvojiti/utrditi strategije preprečevanja in soočanja z vedenjskimi težavami. Prikazan bo preplet pravnih in strokovnih vprašanj s skupnim imenovalcem v težavnih situacijah. Udeleženci bodo spoznali osnovne dejavnike, ki prispevajo k pojavu motečega vedenja, hkrati pa bodo tudi prek lastnih primerov ugotavljali, kako ti dejavniki delujejo kot izvori in pospeševalci ali kot zaviralci (preventivni dejavniki) razvoja čustvenih in vedenjskih težav. Predstavljen bo tudi model, ki omogoča oceno stopnje motenosti, torej razmejitev, kako lahko glede na težave vpleteni sami delujejo in kdaj je treba vključevati specializirano pomoč.

V okviru pravnih vidikov dela z učenci s čustvenimi, z vedenjskimi in s socialnimi težavami v šoli se bodo udeleženci seznanili s postopkovnimi pravili odločanja o pravicah in obveznostih teh učencev, z vlogo staršev, s potekom postopka odločanja in z bistvenimi procesnimi zahtevami, ki jih je treba spoštovati v postopku odločanja.

Seminar je namenjen učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim in vodstvenim delavcem.

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška 207, Ljubljana

Kdaj: Ponedeljek, 23. 3. 2015

Trajanje: od 9. do 16. ure

Število udeležencev: 60

Kotizacija z DDV: 95 €

PROGRAM SEMINARJA

8.30–9.00

Registracija udeležencev

9.00–10.30

Predavanje
dr. Darja Zorc Maver: Razumevanje motečega vedenja otrok in mladostnikov v šoli

10.30–10.45

Odmor

10.45–12.15

Predavanje z delavnico
dr. Nataša Zrim Martinjak: Težavne situacije v šoli – kaj lahko in naj naredi učitelj

12.15–12.45

Odmor

12.45–14.15

Predavanje z delavnico
dr. Tomaž Vec: Vedenjske težave v šoli

14.14–14.30

Odmor

14.30–16.00

Predavanje
dr. Janez Čebulj: Postopek odločanja o položaju učencev s čustvenimi in z vedenjskimi težavami v šoli: opredelitev postopka in bistvene procesne zahteve, ki jih je treba spoštovati

V kotizacijo je vključeno: mapa z gradivom, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori. Kotizacije ne vračamo, mogoča pa je zamenjava udeležencev. Prijave na seminar in podatke za izdajo računa nam posredujete elektronsko prek spletne strani MLC Ljubljana (http://www.mlcljubljana.com/) ali po pošti na e-naslov info@mlcljubljana.com. Na podlagi prijavnice za seminar nakažite kotizacijo na poslovni račun MLC Ljubljana pri SKB, d. d., TRR SI56 0313 4100 0456 725 (sklic SI00, davčna številka-0301). Račun za kotizacijo boste prejeli po opravljenem seminarju.

Pridržujemo si pravico, da ob premajhnem številu udeležencev seminar odpovemo. Morebitne odjave s seminarja so mogoče do 20. 3. 2015.

Prijave na posvet sprejemamo do 20. 3. 2015 prek preko spodnjega prijavnega obrazca. Za dodatne informacije smo Vam na voljo prek e-naslova info@mlcljubljana.com oz. po telefonu 059 047 920 vsak dan od 9. do 17. ure.

POPUSTI, PLAČILNI IN DRUGI POGOJI
Organizator priznava popuste za udeležencev iz iste organizacije: 5-odstotni popust za dva udeleženca in 10-odstotnega za tri udeležence ali več.
Odjave s seminarja bodo upoštevane, če bodo prispele najmanj pet delovnih dni pred izvedbo; v nasprotnem primeru bo zaračunan 50-odstotni znesek kotizacije.
Zamenjava udeleženca je mogoča; ta se lahko sporoči tudi ob registraciji udeleženca.
Ob višji sili si organizatorji pridržujemo pravico do spremembe programa.
Seminar bo odpovedan ob premajhni udeležbi.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis