PEDAGOŠKI IN PRAVNI VIDIK SPODBUJANJA DOSEŽKOV UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI - MLC
Torek, 24. 3. 2015 Izvajalec: Po programu

PEDAGOŠKI IN PRAVNI VIDIK SPODBUJANJA DOSEŽKOV UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Seminar je namenjen učiteljem (vseh razredov OŠ), ki poučujejo učence s specifičnimi učnimi težavami v razredu, pri dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju in pri dodatni strokovni pomoči kot učnimi pomoči ter svetovalnim delavcem, ki svetujejo učiteljem in obravnavajo učence skupaj z učitelji. Ker so učenci s specifičnimi učnimi težavami največ časa z učitelji, je njihova vloga zelo pomembna. Učitelji in svetovalni delavci bodo spoznali primanjkljaje in posebne potrebe učencev ter strategije dobre poučevalne prakse, s katerimi bodo izboljšali dosežke učencev s specifičnimi učnimi težavami. Predstavljene strategije omogočajo uspešnejše učenje vseh učencev.

V delavnicah bodo predstavljeni primanjkljaji učencev s specifičnimi učnimi težavami pri pouku matematike in slovenščine ter temeljna načela dobre poučevalne prakse na posameznih primerih poučevanja. Na seminarju bodo podani tudi pravni vidik uresničevanja pravic otrok s specifičnimi učnimi težavami in nekateri primeri reševanja te problematike na šoli.

Seminar je namenjen učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom, svetovalnim in vodstvenim delavcem.

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška 207, Ljubljana

Kdaj: Torek, 24. 3. 2015

Trajanje: od 9. do 16. ure

Število udeležencev: 60

Kotizacija z DDV: 95 €

PROGRAM SEMINARJA

8.30–9.00

Registracija udeležencev

9.00–9.45

Predavanje
dr. Marija Kavkler: Obravnava učencev s specifičnimi učnimi težavami

9.45–11.15

Predavanje z delavnico
dr. Marija Kavkler in dr. Tatjana Hodnik Čadež:Dobra poučevalna praksa pri matematiki

11.15–11.30

Odmor

11.30–13.00

Predavanje z delavnico
dr. Milena Košak Babuder in dr. Tomaž Petek:Dobra poučevalna praksa pri pouku slovenščine

13.00–13.15

Odmor

13.15–14.45

Predavanje
dr. Jasna Murgel: Pravni vidiki uresničevanja pravic otrok s specifičnimi učnimi težavami

14.45–15.00

Odmor

15.00–15.45

Diskusija

V kotizacijo je vključeno: mapa z gradivom, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori. Kotizacije ne vračamo, mogoča pa je zamenjava udeležencev. Prijave na seminar in podatke za izdajo računa nam posredujete elektronsko prek spletne strani MLC Ljubljana (http://www.mlcljubljana.com/) ali po pošti na e-naslov info@mlcljubljana.com. Na podlagi prijavnice za seminar nakažite kotizacijo na poslovni račun MLC Ljubljana pri SKB, d. d., TRR SI56 0313 4100 0456 725 (sklic SI00, davčna številka-0301). Račun za kotizacijo boste prejeli po opravljenem seminarju.

Pridržujemo si pravico, da ob premajhnem številu udeležencev seminar odpovemo. Morebitne odjave s seminarja so mogoče do 20. 3. 2015.

Prijave na posvet sprejemamo do 20. 3. 2015 prek preko spodnjega prijavnega obrazca. Za dodatne informacije smo Vam na voljo prek e-naslova info@mlcljubljana.com oz. po telefonu 059 047 920 vsak dan od 9. do 17. ure.

POPUSTI, PLAČILNI IN DRUGI POGOJI
Organizator priznava popuste za udeležencev iz iste organizacije: 5-odstotni popust za dva udeleženca in 10-odstotnega za tri udeležence ali več.
Odjave s seminarja bodo upoštevane, če bodo prispele najmanj pet delovnih dni pred izvedbo; v nasprotnem primeru bo zaračunan 50-odstotni znesek kotizacije.
Zamenjava udeleženca je mogoča; ta se lahko sporoči tudi ob registraciji udeleženca.
Ob višji sili si organizatorji pridržujemo pravico do spremembe programa.
Seminar bo odpovedan ob premajhni udeležbi.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis